Το Θείο Σχέδιο

Το Θείο Σχέδιο

Το Θείο Σχέδιο 900 600 ΠΑΔΙΣΥ
Οι τρόποι με τους οποίους το Θείο Σχέδιο γνωστοποιείται στην Ανθρωπότητα.
Το Πλανητικό Δίκτυο και οι Υπέρμαχοι του Φωτός.

 

Το Θείο Σχέδιο είναι το άμεσο παράγωγο της Θείας Θέλησης για την τελική αφύπνιση και φώτιση όλων των εκδηλωμένων κόσμων και των όντων που τους κατοικούν. Αποκρυσταλώνει τον Υπέρτατο Θείο Σκοπό, με οδηγό την Θεία Σοφία και μοναδικό κίνητρο την Θεία Αγάπη.

Η αρχική σύλληψη του Θείου Σχεδίου τελείται στο Πεδίο της Δημιουργίας, από τις υπερεξελιγμένες υπάρξεις που διαμένουν εκεί και βρίσκονται σε διαρκή και άμεσο συντονισμό με τις Θείες Εκπορεύσεις. Εδώ το Θείο Σχέδιο αποκρυσταλώνεται από την Ιεραρχία των Χορηγών του Φωτός με τη μορφή των Κοσμικών Νόμων που διέπουν όλους τους εκδηλωμένους κόσμους, αλλά και εξειδικεύεται για κάθε εκδηλωμένο κόσμο, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές του και την ιδιαίτερη καρμική φύση των όντων που τον κατοικούν.

Στη συνέχεια, τα διάφορα εξειδικευμένα μέρη του Σχεδίου, «παραδίδονται» απ’ ευθείας προς υλοποίηση σε επιλεγμένα όντα από κάθε εκδηλωμένο κόσμο (με κριτήριο την μεγαλύτερη δυνατή καθαρότητα συνείδησης και πνευματική τους εξέλιξη), ή «εκπέμπονται» ως ενεργές σκεπτομορφές με προοπτική αυτές να «εντυπωθούν» σε ορισμένα πνευματικά πιο εξελιγμένα και ενορατικά όντα του κόσμου στον οποίο απευθύνονται.

Έτσι, το Θείο Σχέδιο διαχέεται εξειδικευμένο προς υλοποίηση μέσα σε όλους τους κόσμους των πεδίων της Δημιουργίας, της Μορφής και της Υλοενέργειας, μέσω επιλεγμένων όντων από κάθε κόσμο.

Ειδικότερα για την ανθρωπότητα, η σύλληψη ή γνωστοποίηση του Θείου Σχεδίου συντελείται με τους εξής τρόπους:

Α. Μέσω απ’ ευθείας επαφής με επιλεγμένους ανθρώπους ανά τη Γη, οι οποίοι πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές πνευματικής ανάπτυξης και έφεσης για υπηρεσία. Οι άνθρωποι αυτοί αποκαλούνται από την Ιεραρχία «Υποψήφιοι».

Η επαφή αυτή γίνεται μέσω ζωντανής και σε πλήρη εγρήγορση «συζήτησης» του υποψηφίου με κάποιο υπερεξελιγμένο ον του πεδίου της Δημιουργίας, περίπτωση πάρα πολύ σπάνια, ή συνήθως με κάποια ανώτερη οντότητα του πεδίου της Μορφής, η οποία έχει παραλάβει άνωθεν το υπό διαβίβαση μήνυμα.

Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους γίνεται αυτή η απ’ ευθείας επαφή. Άλλοτε, ο υποψήφιος οδηγείται σε κατάσταση άνωθεν προκαλούμενης έκστασης, προκειμένου να γίνει η απαραίτητη επικοινωνία. Άλλοτε, η συζήτηση διεξάγεται μέσω διαυγούς και συνειδητού ονειρέματος, το οποίο και πάλι προκαλείται άνωθεν κατά τον ύπνο του υποψηφίου.

Πάντως, η μεταβίβαση του Σχεδίου μέσω απ’ ευθείας επαφής είναι γενικά σπάνια και αφορά παγκόσμια μόνο λίγες εκατοντάδες πρωτοπόρους ανθρώπους, οι οποίοι προορίζονται για την «εμπροσθοφυλακή» των Υπέρμαχων του Φωτός.

Β. Ο άλλος τρόπος μεταβίβασης του Θείου Σχεδίου στην ανθρωπότητα είναι μέσω σκεπτομορφών. Εδώ, το Σχέδιο για την ανθρωπότητα εκπέμπεται από το πεδίο της Δημιουργίας ως μια στοχευμένη ενεργή σκεπτομορφή, η οποία αναπαράγεται και επανεκπέμπεται από τα υψηλά πνεύματα του πεδίου της Μορφής (π.χ. ειδικές αγγελικές τάξεις). Στη συνέχεια, η σκεπτομορφή «συλλαμβάνεται» και εντυπώνεται στο νου των υποψηφίων που διαθέτουν αναπτυγμένη πνευματικότητα και δεδηλωμένη καλή θέληση για υπηρεσία.

Η σύλληψη αυτή του Σχεδίου γίνεται κάτω από διάφορες συνθήκες. Οι πιο συνηθισμένες είναι το ενορατικό όνειρο, ο εμπνευστικός διαλογισμός και στοχασμός, η κατάσταση ενατένισης που βιώνει κάποιος όταν προσεύχεται, μετά από νηστεία, αϋπνία ή ψυχικό σοκ, και η συνειδητοποίηση που επέρχεται μέσω ενός συμβάντος συγχρονικότητας (π.χ. παίρνουμε την κατάλληλη πληροφορία, τη στιγμή που τη χρειαζόμαστε, μέσω ενός βιβλίου ή μιας συνάντησης που μοιάζουν να μας βρήκαν τυχαία).

Αυτός ο τρόπος μεταβίβασης του Σχεδίου μέσω σκεπτομορφής είναι ο πιο συνηθισμένος και αφορά εκατοντάδες χιλιάδες συνανθρώπους μας.

Όπως και να ‘χει, από όλους τους υποψηφίους ανά τον πλανήτη που δέχονται την κρούση του Σχεδίου, εκείνοι που τελικά ανταποκρίνονται συνειδητά, υπεύθυνα και έμπρακτα σε αυτό, αποκαλούνται από την Ιεραρχία «Υπέρμαχοι του Φωτός» και απαρτίζουν τους βασικούς κόμβους, γύρω από τους οποίους υφαίνεται ένα Πλανητικό Δίκτυο του Φωτός (New Earth Network). Αυτό είναι ο βασικός φορέας υλοποίησης του Θείου Σχεδίου για την ανθρωπότητα…

Σημαντική Σημείωση: Η γενικότερη ενασχόληση με τον τομέα της πνευματικότητας, καθώς και η συμμετοχή στις διαφόρων ειδών λεγόμενες «διαλογιστικές» ή «ενεργειακές» ασκήσεις, ενίοτε είναι καλύτερα να αποφεύγονται από άτομα που πάσχουν από σοβαρές ψυχικές και νευρολογικές νόσους, σοβαρές παθήσεις του κυκλοφορικού, των ενδοκρινών αδένων κ.ά.
Ως εκ τούτου, πληροφορίες, γνώσεις και ασκήσεις που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας σε οποιαδήποτε μορφή (κείμενο, εικόνα, βίντεο κ.λπ.) αποτελούν μέρος ενημερωτικού υλικού μέσω αρθρογραφίας, εργαστηρίων, εκδηλώσεων ή οποιαδήποτε άλλης δραστηριότητας του ΠΑ.ΔΙ.ΣΥ και πρέπει να θεωρούνται καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα. Οπότε εναπόκειται στην κρίση και την προσωπική ευθύνη του καθενός η απόφαση για συμμετοχή ή εφαρμογή, η οποία πάντως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι προήλθε από προτροπή ή ενθάρρυνσή μας.
Επιπλέον, τυχόν πρακτικές ασκήσεις ή οδηγίες θεραπευτικής υποστήριξης που αναφέρονται μέσω της ιστοσελίδας μας σε οποιαδήποτε μορφή, των εκδηλώσεων και κάθε άλλου τύπου δραστηριοτήτων μας, ρητά συμπεριλαμβανομένων των εργαστηρίων και κάθε τύπου εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποκαθιστούν την πρέπουσα ιατρική αγωγή, για την οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο ανάλογης ειδικότητας ιατρός.

Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία πλοήγησης στην ιστοσελίδα μας.