Η 189η εκπομπή μας με θέμα: «Διαχείριση συναισθημάτων» – Μέρος Γ’

Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2019 και ώρα 21:00 Ο Στάμος Στίνης παρουσιάζει τη μεθοδολογία της παράδοσης των Αγγελιαφόρων του Φωτός για τον επιτυχή χειρισμό και τη μετουσίωση των συναισθημάτων μας, [...]

0 Περισσότερα

Η 188η εκπομπή μας με θέμα: «Διαχείριση συναισθημάτων» – Μέρος Β’

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019 και ώρα 21:00 Ο Στάμος Στίνης παρουσιάζει τη μεθοδολογία της παράδοσης των Αγγελιαφόρων του Φωτός για τον επιτυχή χειρισμό και τη μετουσίωση των συναισθημάτων μας, [...]

0 Περισσότερα

Η 186η εκπομπή μας με θέμα: «Διαχείριση συναισθημάτων» – Μέρος Α’

Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2019 και ώρα 21:00 Ο Στάμος Στίνης παρουσιάζει τη μεθοδολογία της παράδοσης των Αγγελιαφόρων του Φωτός για τον επιτυχή χειρισμό και τη μετουσίωση των συναισθημάτων μας, [...]

0 Περισσότερα