Πνευματική Δράση

Πνευματική Δράση

Πνευματική Δράση 900 600 ΠΑΔΙΣΥ
Πλανητικό Δίκτυο του Φωτός και Πνευματική Δράση.
Πώς βρίσκουμε το δικό μας τομέα Υπηρεσίας
και με ποιους τρόπους προσφέρουμε Υπηρεσία.

 

Από τη στιγμή που θα αποκτήσουμε την απαραίτητη συνειδητή και κατασταλλαγμένη έφεση για Υπηρεσία, είναι βέβαιο ότι συγκαταλεγόμαστε στην κατηγορία των Υποψηφίων Υπέρμαχων του Φωτός. Αυτό σημαίνει ότι το μέρος του Θείου Σχεδίου για την ανθρωπότητα που μας αφορά προσωπικά είναι πλέον «εκεί», διαθέσιμο, και μας περιμένει να συντονιστούμε μαζί του για να το «κατεβάσουμε» στο συνειδητό μας νου – αυτό γίνεται είτε με απευθείας επαφή ή μέσω σκεπτομορφής (εντύπωση μέσω ονείρου, στοχασμού, συγχρονικότητας κ.λπ).

Το ζητούμενο, λοιπόν, για έναν Υποψήφιο είναι το πώς θα εξασφαλίσει κάποιες συνθήκες «πνευματικής δεκτικότητας» μέσα στην καθημερινότητά του (από λίγα λεπτά την ημέρα, μέχρι λίγες ώρες κάθε βδομάδα), προκειμένου να λάβει τελικά το προσωπικό του «μήνυμα» για τον τομέα που καλείται να προσφέρει υπηρεσία.

Μερικά πράγματα που μπορεί να κάνει κανείς γι’ αυτό τον σκοπό είναι τα εξής:

Α. Συχνή σωματική κάθαρση (αποφυγή άσκοπης καταπόνησης, καθημερινό λουτρό, λιτή και υγειηνή διατροφή, κ.λ.π.)

Β. Συχνή ψυχική κάθαρση (αποφυγή αρνητικών συναισθημάτων και ανάπτυξη αισθημάτων ειρήνης, αγάπης, ελέους, ενότητας και προσφοράς)

Γ. Συχνή νοητική κάθαρση και ενατένιση (αποφυγή άσκοπων νοητικών περιπλανήσεων, αποφυγή αρνητικών σκέψεων και ανάπτυξη πνευματικής διαύγειας, θετικών σκέψεων και αφηρημένων στοχασμών σχετικά με το βαθύτερο νόημα ζωής, τη φώτιση, την αφύπνιση της ανθρωπότητας).

Δ. Συχνή πνευματική άσκηση (προσευχή, διαλογισμό, ενεργειακές πρακτικές, κ.λπ) που ενισχύουν την δεκτικότητα στις ανώτερες πνευματικές ενέργειες.

Ε. Συχνή επίκληση σε συγκεκριμένες ανώτερες υπάρξεις, με τις οποίες νιώθει ότι διατηρεί ιδιαίτερους ψυχικούς δεσμούς, ο ίδιος ή η οικογένειά του, επειδή τον έχουν ευεργετήσει ή προστατεύσει σε δύσκολες στιγμές της ζωής του (π.χ. προστάτες άγιοι ή άγγελοι, πνευματικοί δάσκαλοι, θεότητες, κ.λ.π).

Ειδικότερα –και δεδομένου ότι κάποιος τηρεί τα παραπάνω- υπάρχουν δύο ακόμα πρακτικοί τρόποι για να αποκρυσταλλώσει κανείς την αποστολή του για υπηρεσία.

Α. Να εργαστεί με το όνειρα. Εδώ, αρκεί να «προγραμματίσει» κανείς το υποσυνείδητό του. Δηλαδή, κάθε φορά που ξαπλώνει για ύπνο, να δηλώνει συνειδητά ότι θέλει να πληροφορηθεί την ιδιαίτερη αποστολή του υπηρεσίας και να τοποθετεί δίπλα του ένα μπλοκάκι και ένα μολύβι. Με αυτό τον απλό τρόπο «προγραμματισμού», και αν επιμείνει κανείς απαρέκλιτα για λίγες μέρες, είναι σίγουρο ότι τελικά θα έχει κάποιο σημαντικό συνειδητό όνειρο όπου θα του αποκαλυφθεί η αποστολή του.

Β. Να εργαστεί με τη συγχρονικότητα. Εδώ, παρόμοια με τα όνειρα, μπορεί κανείς να «αυτο-προγραμματιστεί» ζητώντας καθημερινά (καλύτερα κάθε πρωί μόλις ξυπνήσει) να του συμβεί ένα κρίσιμο «τυχαίο» γεγονός, μέσω του οποίου θα μάθει την αποστολή του. Μπορεί να πρόκειται για μια συζήτηση όπου θα βρεθεί «τυχαία». Μπορεί να πέσει στα χέρια του κάποιο κατάλληλο βιβλίο ή φυλλάδιο. Μπορεί να είναι κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή ή κάποιο blog στο διαδίκτυο. Και πάλι, εάν κάποιος επιμείνει και ζητά απαρέκλιτα, η σκεπομορφή του Θείου Σχεδίου θα βρει τον τρόπο να του «μιλήσει»…

Άπαξ και λάβει κανείς την αποστολή του, το μόνο που μένει είναι να την αποδεχτεί συνειδητά. Τότε ανήκει πλέον στους Υπέρμαχους του Φωτός και συμμετέχει και δρα και προσφέρει ως μέρος του Πλανητικού Δικτύου του Φωτός (New Earth Network).

Τώρα η Πνευματική Δράση για υπηρεσία διεξάγεται με δύο τρόπους:

Α. Εσωτερική Πνευματική Δράση. Εδώ, ο Υπέρμαχος του Φωτός εργάζεται -και μόνος αλλά κυρίως ομαδικά- μαζί με άλλους συντρόφους του ανά τον κόσμο, μέσω συντονισμένης προσευχής, διαλογισμού και άλλων ενεργειακών τεχνικών, με σκοπό την προσέλκυση των κατάλληλων ευεργετικών πνευματικών ενεργειών και τη δόμηση της κατάλληλης ευεργετικής σκεπτομορφής που θα επιφέρουν τις απαραίτητες θετικές αλλαγές στο πεδίο της υπηρεσίας του. Η εκπαίδευση στο Σύστημα Μορφογένεσις είναι ανεκτίμητη στον τομέα αυτό της Εσωτερικής Πνευματικής Δράσης.

Β. Κοινωνική Πνευματική Δράση. Εδώ, ο Υπέρμαχος του Φωτός εκτελεί πρακτική προσφορά υπηρεσίας, συμμετέχοντας ενεργά σε θεσμούς, συλλόγους, οργανισμούς, κ.λ.π κοινωνικής προσφοράς, ή ιδρύει το δικό του τέτοιο φορέα, ελκύοντας γύρω του και άλλα άτομα καλής θέλησης. Στόχος, όπως έχουμε πει, η δημιουργία καλύτερων συνθηκών πνευματικής αφύπνισης, σε τοπικό και πλανητικό επίπεδο. Η προστασία του περιβάλλοντος, η φιλανθρωπία και η ανακούφιση της φτώχειας, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η διεθνής ειρήνη, η εξασφάλιση ιατρικής περίθαλψης για όλους, η καταπολέμηση της απληστείας των ισχυρών της Γης, η ελευθερία της έκφρασης και του θρησκεύεσθαι, οι αρμονικές ανθρώπινες σχέσεις, είναι λίγοι μόνο από τους τομείς που καλείται να προσφέρει ενεργά ο Υπέρμαχος του Φωτός.

Με τη συμμετοχή του αυτή, βέβαια, ο Υπέρμαχος δεν δρα όπως ένας απλός άνθρωπος καλής θέλησης. Επειδή ακριβώς «μεταφέρει» συνειδητά στη δράση του όλο το πνευματικό του υπόβαθρο και την υψηλή ποιότητά του, ουσιαστικά ακτινοβολεί στους γύρω του αυτή την ευεργετική ενέργεια, και συμβάλει στην πνευματοποίηση του ίδιου του κοινωνικού θεσμού στον οποίο ανήκει. Λειτουργεί σαν ένας πνευματικός ήλιος προσφοράς και υπηρεσίας…

Σημαντική Σημείωση: Η γενικότερη ενασχόληση με τον τομέα της πνευματικότητας, καθώς και η συμμετοχή στις διαφόρων ειδών λεγόμενες «διαλογιστικές» ή «ενεργειακές» ασκήσεις, ενίοτε είναι καλύτερα να αποφεύγονται από άτομα που πάσχουν από σοβαρές ψυχικές και νευρολογικές νόσους, σοβαρές παθήσεις του κυκλοφορικού, των ενδοκρινών αδένων κ.ά.
Ως εκ τούτου, πληροφορίες, γνώσεις και ασκήσεις που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας σε οποιαδήποτε μορφή (κείμενο, εικόνα, βίντεο κ.λπ.) αποτελούν μέρος ενημερωτικού υλικού μέσω αρθρογραφίας, εργαστηρίων, εκδηλώσεων ή οποιαδήποτε άλλης δραστηριότητας του ΠΑ.ΔΙ.ΣΥ και πρέπει να θεωρούνται καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα. Οπότε εναπόκειται στην κρίση και την προσωπική ευθύνη του καθενός η απόφαση για συμμετοχή ή εφαρμογή, η οποία πάντως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι προήλθε από προτροπή ή ενθάρρυνσή μας.
Επιπλέον, τυχόν πρακτικές ασκήσεις ή οδηγίες θεραπευτικής υποστήριξης που αναφέρονται μέσω της ιστοσελίδας μας σε οποιαδήποτε μορφή, των εκδηλώσεων και κάθε άλλου τύπου δραστηριοτήτων μας, ρητά συμπεριλαμβανομένων των εργαστηρίων και κάθε τύπου εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποκαθιστούν την πρέπουσα ιατρική αγωγή, για την οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο ανάλογης ειδικότητας ιατρός.

Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία πλοήγησης στην ιστοσελίδα μας.