ΟΜΑΔΙΚΟΣ ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

Ταυτόχρονη συντονισμένη εκπομπή θετικών σκεπτομορφών εκατοντάδων ατόμων σε Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό για την πνευματική, κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική αναβάθμιση της χώρας μας. σε [...]

0 Περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ – ΜΕΡΟΣ Β’

Το εργαστήριο Ενεργειακής Θεραπευτικής αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης προβλημάτων υγείας, τόσο σε σωματικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο. Εις βάθος ανάλυση και πρακτική, μόνο για [...]

0 Περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΟΣ ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

Ταυτόχρονη συντονισμένη εκπομπή θετικών σκεπτομορφών εκατοντάδων ατόμων σε Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό για την πνευματική, κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική αναβάθμιση της χώρας μας. σε [...]

0 Περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ – ΜΕΡΟΣ Η’

Το εργαστήριο Ενεργειακής Θεραπευτικής αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης προβλημάτων υγείας, τόσο σε σωματικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο. Εις βάθος ανάλυση και πρακτική, μόνο για [...]

0 Περισσότερα

«ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ» – Κύκλος εντατικής πνευματικής εκπαίδευσης – Μέρος Θ’

Κύκλος εντατικής πνευματικής εκπαίδευσης με τον Στάμο Στίνη – εκδότη, φυσικό, ομοιοπαθητικό, βιοσυντονιστή και πνευματικό δάσκαλο. Η Ανθρωπότητα έχει εισέλθει σε μία κρίσιμη περίοδο [...]

0 Περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΟΣ ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

Ταυτόχρονη συντονισμένη εκπομπή θετικών σκεπτομορφών εκατοντάδων ατόμων σε Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό για την πνευματική, κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική αναβάθμιση της χώρας μας. σε [...]

0 Περισσότερα

«ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ» – Κύκλος εντατικής πνευματικής εκπαίδευσης – Μέρος Η’

Κύκλος εντατικής πνευματικής εκπαίδευσης με τον Στάμο Στίνη – εκδότη, φυσικό, ομοιοπαθητικό, βιοσυντονιστή και πνευματικό δάσκαλο. Η Ανθρωπότητα έχει εισέλθει σε μία κρίσιμη περίοδο [...]

0 Περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ – ΜΕΡΟΣ Ζ’

Το εργαστήριο Ενεργειακής Θεραπευτικής αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης προβλημάτων υγείας, τόσο σε σωματικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο. Εις βάθος ανάλυση και πρακτική, μόνο για [...]

0 Περισσότερα

«ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ» – Κύκλος εντατικής πνευματικής εκπαίδευσης – Μέρος Ζ’

Κύκλος εντατικής πνευματικής εκπαίδευσης με τον Στάμο Στίνη – εκδότη, φυσικό, ομοιοπαθητικό, βιοσυντονιστή και πνευματικό δάσκαλο. Η Ανθρωπότητα έχει εισέλθει σε μία κρίσιμη περίοδο [...]

0 Περισσότερα