Ενεργειακή & Πνευματική Θεραπευτική
ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τι είναι η Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπευτική

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο ολιστικό θεραπευτικό σύστημα που προσδίδει την ικανότητα εναρμόνισης με τις συμπαντικές θεραπευτικές ενέργειες και ποιότητες. Αποτελεί ένα πλήρες εργαλείο διασφάλισης της ψυχοσωματικής υγείας. Ιδανικό είτε για θεραπευτική υποστήριξη του εαυτού μας και των αγαπημένων μας προσώπων, είτε για χρήση στα πλαίσια της επαγγελματικής μας δραστηριότητας στους τομείς της ολιστικής θεραπευτικής, της ψυχοθεραπείας και του life coaching.

Το περιεχόμενο

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα, ασφαλή και αποτελεσματικά θεραπευτικά εργαλεία τα οποία γίνονται αντικείμενο ενδελεχούς ανάλυσης, αφομοίωσης και πρακτικής εφαρμογής, μέσα από μία ολοκληρωμένη και πιστοποιημένη διαδικασία. Ενδεικτικά, περιλαμβάνονται ενότητες όπως:

 • Εντοπισμός και Μετουσίωση των Βασικών Ψυχικών Αιτίων και Νοσογόνων Συνθηκών Ζωής του θεραπευόμενου.
 • Θεραπευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική Επαναπροσανατολισμού Ζωής.
 • Πρακτικές Ενεργειακών Θεραπευτικών Καθάρσεων με χρήση Κατάλληλων Υλικών.
 • Καρμική Θεραπευτική και Πρακτικές Καρμικής Αποδέσμευσης.
 • Θεραπευτική Μετάλλαξη Γονιδιώματος.
 • Ηχοδονητική Θεραπεία.
 • Δομημένη Θεραπευτική Επικλητική Προσευχή.
 • Πρωτόκολλα Θεραπευτικού Οραματισμού με Χρήση Χρωμάτων και Ειδικών Συμβόλων.
 • Πρωτόκολλα Βιοενεργειακής Θεραπευτικής δια Χειροθεσίας και Επέμβασης στα Ενεργειακά Κέντρα του θεραπευόμενου.
 • Πρωτόκολλα Τελετουργικής Θεραπευτικής και Ιαματικών Ιεροπραξιών.
 • Θεραπευτική Χρήση της Αναδρομής και Προδρομής Ζωής.
 • Κατασκευή και Ενεργοποίηση Θεραπευτικών Τελεσμάτων.

Βασισμένο στον θησαυρό γνώσης της αρχαίας ελληνικής παράδοσης των Αγγελιαφόρων του Φωτός


Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

8 ενότητες, συνολικής διάρκειας 24 ωρών (3 ώρες/ενότητα)

Έναρξη: 15 Ιανουαρίου 2023
Κάθε ενότητα της εκπαίδευσης δίνεται ανά 45 ημέρες, προκειμένου να εξασφαλίζεται η δυνατότητα εξάσκησης και αφομοίωσης της διδακτέας ύλης. Η ολοκλήρωση του προγράμματος προϋποθέτει την παρακολούθηση και των 8 ενοτήτων.
Όσοι ολοκληρώνουν και τις 8 ενότητες λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023
Εισαγωγή στην Ενεργειακή & Πνευματική Θεραπευτική

 • Οι βασικοί νοσογόνοι παράγοντες
 • Η ολιστική θεραπευτική στρατηγική
 • Πώς βρίσκουμε το ψυχο/ενεργειακό προφίλ του πάσχοντος
 • Παθογόνα πρότυπα με βάση το ψυχολογικό δέντρο του ανθρώπου
 • Εξ’ αποστάσεως διερεύνηση του πάσχοντος

Κυριακή 5 Μαρτίου 2023
Τα Μυστικά της Ενεργειακής Θεραπευτικής

 • Σύνταξη ψυχο-ενεργειακού προφίλ του πάσχοντος
 • Εξ’ αποστάσεως συνεδρία θεραπευτικής υποστήριξης
 • Θεραπεία Κάθαρσης με υλικά των 4 Στοιχείων

Κυριακή 23 Απριλίου 2023
Καρμική Θεραπευτική

 • Οι Κύριοι του Κάρμα
 • Η Καρμική ευχή
 • Ομολογίες Καρμικής Αποδέσμευσης
 • Η Πυρφόρος Δας
 • Το Ιώχρουν Πυρ
 • Η μέθοδος της Ελεγχόμενης Τρέλλας

Κυριακή 4 Ιουνίου 2023
Θεραπευτική μετουσίωση γονιδιώματος & Θεραπευτική επικλητική προσευχή

 • Το Αιθερικό DNA
 • Αιθερικά Αρχεία, Κάρμα & Κληρονομικότητα
 • Ηχοδονητική Μετουσίωση DNA
 • Οραματισμός του Αρχαγγέλου της Δόξης
 • Επικλητική Προσευχή προς Ανώτατους Αόρατους Θεραπευτές

Κυριακή 23 Ιουλίου 2023
Πρωτόκολλα Θεραπευτικού Οραματισμού με χρήση Χρωμάτων και Συμβόλων

 • Τα Ενεργειακά «Εργαλεία» του Θεραπευτικού Οραματισμού
 • Οι Κατάλληλες Χρονικές Περίοδοι για Θεραπευτικές Συνεδρίες
 • Οι Παράμετροι Ασφαλείας για τον Θεραπευτή
 • Τα Βασικά Πρωτόκολλα Θεραπευτικού Οραματισμού
 • Τα 12 Βασικά Θεραπευτικά Χρώματα
 • Τα Βασικά Θεραπευτικά Σύμβολα
 • Η Θεραπευτική της «Ελεγχόμενης Τρέλας»

Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2023
Πρωτόκολλα Βιοενεργειακής Θεραπευτικής διά Χειροθεσίας και Επέμβασης στα Ενεργειακά Κέντρα

 • Οι αντιστοιχίες των Ενεργειακών Κέντρων με τα όργανα και τις ψυχο-διανοητικές ιδιότητες του ανθρώπου
 • Η τριπλή στρατηγική θεραπευτικής δράσης δια χειροθεσίας
 • Τα βασικά πρωτόκολλα Βιοενεργειακής Θεραπευτικής

Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2023
Πρωτόκολλα Επικλητικής Θεραπευτικής

 • Χρώματα, σύμβολα, υλικά και Φράσεις Δύναμης των βασικών Ενεργειακών Κέντρων
 • Οι τρόποι χρήσης των θεραπευτικών υλικών
 • Τα κύρια «στησίματα» των θεραπευτικών κεριών
 • Το βασικό Πρωτόκολλο Επικλητικής Θεραπευτικής

Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023
Ειδικές Θεραπευτικές Εφαρμογές

 • Πρωτόκολλα Θεραπευτικής Αναδρομής Ζωής
 • Παραδείγματα θεραπειών εφ’ όλης της ύλης
 • Βασικές αρχές κατασκευής Θεραπευτικών Φυλακτών

Πώς πραγματοποιούνται τα εργαστήρια

Ημερολόγιο Υλοποίησης

Ο επόμενος εκπαιδευτικός κύκλος ξεκινάει στις 15 Ιανουαρίου 2023.
Τα μαθήματα δίνονται ανά 45 ημέρες, ημέρα Κυριακή 10:00–13:00.

Κόστος Προγράμματος

– Εφάπαξ πληρωμή: 200€ + ΦΠΑ
(σε προνομιακή τιμή)
– 3 διμηνιαίες δόσεις: 270€ + ΦΠΑ

Τρόπος Διδασκαλίας

Κάθε μάθημα παρουσιάζεται on line σε ιδιωτική πλατφόρμα. Ανά δίμηνο πραγματοποιείται ζωντανά ομαδική συνεδρία προς επίλυση αποριών.

Διαθεσιμότητα Υλικού

Το μαγνητοσκοπημένο υλικό των εργαστηρίων παραμένει σε διαθεσιμότητα, προς επανάληψη, μελέτη και εμπέδωση.

Πραγματοποιήστε την εγγραφή σας

Κρατήστε μία θέση για τον νέο εκπαιδευτικό κύκλο που ξεκινά την Κυριακή 15/1/2023.
Για περισσότερες πληροφορίες κα Ζαχαροπούλου, τηλ: 697-2072326

Συνέχεια
Πίσω
Δημιουργείστε Λογαριασμό συμπληρώνοντας τα παρακάτω πεδία - Εάν έχετε ήδη Λογαριασμό συνδεθείτε πατώντας ΕΔΩ
*
Όνομα
Δεν μπορεί να είναι κενό.
Please enter valid data.
This first name is invalid. Please enter a valid first name.
*
Επώνυμο
Δεν μπορεί να είναι κενό.
Please enter valid data.
This last name is invalid. Please enter a valid last name.
*
Τηλέφωνο
Δεν μπορεί να είναι κενό.
Please enter valid data.
*
Email
Δεν μπορεί να είναι κενό.
Παρακαλούμε εισάγετε μία έγκυρη διεύθυνση email.
Παρακαλούμε εισάγετε μία έγκυρη διεύθυνση email.
Υπάρχει ήδη ένας λογαριασμός με αυτό το email. Παρακαλούμε Συνδεθείτε.
*
Κωδικός
Δεν μπορεί να είναι κενό.
Please enter valid data.
Εισάγετε τουλάχιστον 6 χαρακτήρες.
  Strength: Very Weak
  Τα παραπάνω στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία λογαριασμού πρόσβασης στις δραστηριότητες του ΠΑ.ΔΙ.ΣΥ.
  Αποδοχή
  Παρακαλούμε αποδεχτείτε τους όρους
  Please enter valid data.
  Τρόπος Πληρωμής
  Με την ολοκλήρωση της αγοράς σας, θα δείτε τους τραπεζικούς λογαριασμούς μας στις τράπεζες Εθνική, Πειραιώς, Eurobank και Alpha, για να πραγματοποιήσετε την κατάθεσή σας.
  Πώς θέλετε να πληρώσετε;
  Εκπτωτικός Κωδικός
  Εισάγετε τον κωδικό του κουπονιού.
  Μη έγκυρο κουπόνι.
  Το κουπόνι δεν είναι έγκυρο για το επιλεγμένο πλάνο.
  Το κουπόνι έχει λήξει.
  Apply

  Σύνοψη Αγοράς


  Επιλεγμένο πρόγραμμα: , Αξία:
  Τελική αξία:
  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

  Μαρτυρίες συμμετεχόντων

  Προσκαλέστε φίλους και γνωστούς

  Σημαντική Σημείωση: Η γενικότερη ενασχόληση με τον τομέα της πνευματικότητας, καθώς και η συμμετοχή στις διαφόρων ειδών λεγόμενες «διαλογιστικές» ή «ενεργειακές» ασκήσεις, ενίοτε είναι καλύτερα να αποφεύγονται από άτομα που πάσχουν από σοβαρές ψυχικές και νευρολογικές νόσους, σοβαρές παθήσεις του κυκλοφορικού, των ενδοκρινών αδένων κ.ά.
  Ως εκ τούτου, πληροφορίες, γνώσεις και ασκήσεις που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας σε οποιαδήποτε μορφή (κείμενο, εικόνα, βίντεο κ.λπ.) αποτελούν μέρος ενημερωτικού υλικού μέσω αρθρογραφίας, εργαστηρίων, εκδηλώσεων ή οποιαδήποτε άλλης δραστηριότητας του ΠΑ.ΔΙ.ΣΥ και πρέπει να θεωρούνται καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα. Οπότε εναπόκειται στην κρίση και την προσωπική ευθύνη του καθενός η απόφαση για συμμετοχή ή εφαρμογή, η οποία πάντως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι προήλθε από προτροπή ή ενθάρρυνσή μας.
  Επιπλέον, τυχόν πρακτικές ασκήσεις ή οδηγίες θεραπευτικής υποστήριξης που αναφέρονται μέσω της ιστοσελίδας μας σε οποιαδήποτε μορφή, των εκδηλώσεων και κάθε άλλου τύπου δραστηριοτήτων μας, ρητά συμπεριλαμβανομένων των εργαστηρίων και κάθε τύπου εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποκαθιστούν την πρέπουσα ιατρική αγωγή, για την οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο ανάλογης ειδικότητας ιατρός.

  Privacy Preferences

  When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία πλοήγησης στην ιστοσελίδα μας.