ΟΜΙΛΙΕΣ_ΒΙΝΤΕΟ

Αναμένοντας την Τελική Αναμέτρηση και τη Νίκη των Δυνάμεων του Φωτός!

Αναμένοντας την Τελική Αναμέτρηση και τη Νίκη των Δυνάμεων του Φωτός! 900 600 ΠΑΔΙΣΥ
Αγαπητοί φίλοι και φίλες του ΠΑ.ΔΙ.ΣΥ,
Παρακολουθήστε την ανοιχτή ομιλία του Στάμου Στίνη που προηγήθηκε του Οραματισμού για την Ελλάδα, στις 11 Δεκεμβρίου 2022, με θέμα “Αναμένοντας την Τελική Αναμέτρηση και τη Νίκη των Δυνάμεων του Φωτός!”.
Στον παρόντα ιστότοπο, καθώς και στο κανάλι μας στο youtube ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑΣ, μπορείτε να παρακολουθήσετε και άλλες ομιλίες του Στάμου Στίνη.

Πλάνες και Παγίδες του Σήμερα

Πλάνες και Παγίδες του Σήμερα 900 600 ΠΑΔΙΣΥ
Αγαπητοί φίλοι και φίλες του ΠΑ.ΔΙ.ΣΥ,
Παρακολουθήστε την ανοιχτή ομιλία του Στάμου Στίνη που προηγήθηκε του Οραματισμού για την Ελλάδα, στις 11 Σεπτεμβρίου 2022, με θέμα “Πλάνες και Παγίδες του Σήμερα και πώς να τις αντιμετωπίσουμε”.
Στον παρόντα ιστότοπο, καθώς και στο κανάλι μας στο youtube ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑΣ, μπορείτε να παρακολουθήσετε και άλλες ομιλίες του Στάμου Στίνη.

Ελληνοτουρκική Σύγκρουση

Ελληνοτουρκική Σύγκρουση 900 600 ΠΑΔΙΣΥ
Αγαπητοί φίλοι και φίλες του ΠΑ.ΔΙ.ΣΥ,
Παρακολουθήστε την ανοιχτή ομιλία του Στάμου Στίνη που προηγήθηκε του Οραματισμού για την Ελλάδα, στις 19 Ιουνίου 2022, με θέμα “Ελληνοτουρκική Σύγκρουση”.
Η πνευματική της διάσταση και η Δόμηση Αμυντικού Ενεργειακού Τείχους.
Στον παρόντα ιστότοπο, καθώς και στο κανάλι μας στο youtube ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑΣ, μπορείτε να παρακολουθήσετε και άλλες ομιλίες του Στάμου Στίνη.

Το μεγάλο διακύβευμα για τους Εργάτες του Φωτός

Το μεγάλο διακύβευμα για τους Εργάτες του Φωτός 900 600 ΠΑΔΙΣΥ
Αγαπητοί φίλοι και φίλες του ΠΑ.ΔΙ.ΣΥ,
Παρακολουθήστε την ανοιχτή ομιλία του Στάμου Στίνη που προηγήθηκε του Οραματισμού για την Ελλάδα, στις 20 Μαρτίου 2022, με θέμα “Το μεγάλο διακύβευμα για τους Εργάτες του Φωτός!”.
Οι αόρατες δυνάμεις πίσω από τα γεγονότα, τι έρχεται τους επόμενους μήνες και ποια πρέπει να είναι η στάση μας ως υπηρέτες του Καλού.

Στον παρόντα ιστότοπο, καθώς και στο κανάλι μας στο youtube ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑΣ, μπορείτε να παρακολουθήσετε και άλλες ομιλίες του Στάμου Στίνη.

ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ!

ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ! 900 600 ΠΑΔΙΣΥ
Αγαπητοί φίλοι και φίλες του ΠΑ.ΔΙ.ΣΥ,
Παρακολουθήστε την ανοιχτή ομιλία του Στάμου Στίνη που προηγήθηκε του Οραματισμού για την Ελλάδα, στις 19 Δεκεμβρίου 2021, με θέμα “Πλανήτης Γη Ώρα Μηδέν!”.
Ο Αόρατος Πνευματικός Πόλεμος, οι Αντίπαλες Δυνάμεις και Τι Πρέπει να Κάνουμε.

Στον παρόντα ιστότοπο, καθώς και στο κανάλι μας στο youtube ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑΣ, μπορείτε να παρακολουθήσετε και άλλες ομιλίες του Στάμου Στίνη.

ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΩΣ

ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΩΣ 900 600 ΠΑΔΙΣΥ
Αγαπητοί φίλοι και φίλες του ΠΑ.ΔΙ.ΣΥ,
Παρακολουθήστε την ανοιχτή ομιλία του Στάμου Στίνη που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης με θέμα “Αλλαγή πορείας προς το Φως”.

ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΩΣ - ΜΕΡΟΣ Α'

ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΩΣ - ΜΕΡΟΣ Β'

ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΩΣ - ΜΕΡΟΣ Γ'

Στον παρόντα ιστότοπο, καθώς και στο κανάλι μας στο youtube ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑΣ, μπορείτε να παρακολουθήσετε και άλλες ομιλίες του Στάμου Στίνη.

ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ MATRIX

ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ MATRIX 900 600 ΠΑΔΙΣΥ
Αγαπητοί φίλοι και φίλες του ΠΑ.ΔΙ.ΣΥ,
Παρακολουθήστε την ανοιχτή ομιλία του Στάμου Στίνη που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης με θέμα “Υπερβαίνοντας το Matrix”.

ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ MATRIX - ΜΕΡΟΣ Α'

ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ MATRIX - ΜΕΡΟΣ Β'

ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ MATRIX - ΜΕΡΟΣ Γ'

Στον παρόντα ιστότοπο, καθώς και στο κανάλι μας στο youtube ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑΣ, μπορείτε να παρακολουθήσετε και άλλες ομιλίες του Στάμου Στίνη.

ΑΓΓΕΛΟΙ – ΟΙ ΘΕΪΚΟΙ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΑΟΡΑΤΩΝ ΚΟΣΜΩΝ

ΑΓΓΕΛΟΙ – ΟΙ ΘΕΪΚΟΙ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΑΟΡΑΤΩΝ ΚΟΣΜΩΝ 900 600 ΠΑΔΙΣΥ
Αγαπητοί φίλοι και φίλες του ΠΑ.ΔΙ.ΣΥ,
Παρακολουθήστε την ανοιχτή ομιλία του Στάμου Στίνη που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης με θέμα “ΑΓΓΕΛΟΙ – Οι Θεϊκοί Απεσταλμένοι των Αόρατων Κόσμων”.

ΑΓΓΕΛΟΙ - ΜΕΡΟΣ Α'

ΑΓΓΕΛΟΙ - ΜΕΡΟΣ Β'

Στον παρόντα ιστότοπο, καθώς και στο κανάλι μας στο youtube ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑΣ, μπορείτε να παρακολουθήσετε και άλλες ομιλίες του Στάμου Στίνη.

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ – ΟΙ ΑΜΕΣΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ – ΟΙ ΑΜΕΣΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 900 600 ΠΑΔΙΣΥ
Αγαπητοί φίλοι και φίλες του ΠΑ.ΔΙ.ΣΥ,
Παρακολουθήστε την ανοιχτή ομιλία του Στάμου Στίνη που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης με θέμα “ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ – Οι άμεσοι Συνεργάτες του Θεού”.

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ - ΜΕΡΟΣ Α'

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ - ΜΕΡΟΣ Β'

Στον παρόντα ιστότοπο, καθώς και στο κανάλι μας στο youtube ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑΣ, μπορείτε να παρακολουθήσετε και άλλες ομιλίες του Στάμου Στίνη.

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 900 600 ΠΑΔΙΣΥ
Αγαπητοί φίλοι και φίλες του ΠΑ.ΔΙ.ΣΥ,
Παρακολουθήστε την ανοιχτή ομιλία του Στάμου Στίνη που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης με θέμα “Ολιστική αντιμετώπιση του καρκίνου”.

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ - ΜΕΡΟΣ Α'

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ - ΜΕΡΟΣ Β'

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ - ΜΕΡΟΣ Γ'

Στον παρόντα ιστότοπο, καθώς και στο κανάλι μας στο youtube ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑΣ, μπορείτε να παρακολουθήσετε και άλλες ομιλίες του Στάμου Στίνη.

Σημαντική Σημείωση: Η γενικότερη ενασχόληση με τον τομέα της πνευματικότητας, καθώς και η συμμετοχή στις διαφόρων ειδών λεγόμενες «διαλογιστικές» ή «ενεργειακές» ασκήσεις, ενίοτε είναι καλύτερα να αποφεύγονται από άτομα που πάσχουν από σοβαρές ψυχικές και νευρολογικές νόσους, σοβαρές παθήσεις του κυκλοφορικού, των ενδοκρινών αδένων κ.ά.
Ως εκ τούτου, πληροφορίες, γνώσεις και ασκήσεις που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας σε οποιαδήποτε μορφή (κείμενο, εικόνα, βίντεο κ.λπ.) αποτελούν μέρος ενημερωτικού υλικού μέσω αρθρογραφίας, εργαστηρίων, εκδηλώσεων ή οποιαδήποτε άλλης δραστηριότητας του ΠΑ.ΔΙ.ΣΥ και πρέπει να θεωρούνται καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα. Οπότε εναπόκειται στην κρίση και την προσωπική ευθύνη του καθενός η απόφαση για συμμετοχή ή εφαρμογή, η οποία πάντως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι προήλθε από προτροπή ή ενθάρρυνσή μας.
Επιπλέον, τυχόν πρακτικές ασκήσεις ή οδηγίες θεραπευτικής υποστήριξης που αναφέρονται μέσω της ιστοσελίδας μας σε οποιαδήποτε μορφή, των εκδηλώσεων και κάθε άλλου τύπου δραστηριοτήτων μας, ρητά συμπεριλαμβανομένων των εργαστηρίων και κάθε τύπου εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποκαθιστούν την πρέπουσα ιατρική αγωγή, για την οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο ανάλογης ειδικότητας ιατρός.

Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία πλοήγησης στην ιστοσελίδα μας.