Αρχάγγελοι – Οι Ταξιάρχες επιτελείς του Θεού

Αρχάγγελοι – Οι Ταξιάρχες επιτελείς του Θεού

Αρχάγγελοι – Οι Ταξιάρχες επιτελείς του Θεού 900 600 ΠΑΔΙΣΥ

Η βιωματική πίστη περί της ύπαρξης Αγγέλων και Αρχαγγέλων είναι πανανθρώπινη. Είτε με την μορφή του Ερμού, των Θείων Απεσταλμένων (Κηρύκων) και των ποικιλόμορφων μεταμορφώσεων των Θεών στην αρχαία Ελλάδα, είτε με τη μορφή των Μαχα-ντέβας και των Προστατών στην Ανατολή, είτε με τη μορφή των Αγγέλων στον Ιουδαϊσμό, το Ισλάμ και τον Χριστιανισμό, ακόμα και ως «Σύμμαχοι» στο Σαμανικό Ναγκουαλισμό, η έννοια των Αγγέλων και των Αρχαγγέλων υπάρχει παντού.

Ειδικά η έννοια «Αρχάγγελος» παραπέμπει σε ανώτατης εξελικτικής βαθμίδας, νοήμονα και ενσυνείδητα πνευματικά όντα, τα οποία αντιστοιχούν σε Κοσμικούς Νόμους και Ποιότητες, ενσαρκώνουν Κοσμικές Λειτουργίες και αποτελούν άμεσους «συνεργάτες» του Θεού, διαχειριστές του Θείου Σχεδίου, Πολεμιστές του Καλού, Προστάτες, Καθοδηγητές, Θεραπευτές και Ευεργέτες των ανθρώπων και όλων των όντων.

Δεν έχει σημασία, τελικά, το με ποια ακριβώς ονόματα ή με ποια μορφή και εμφάνιση απεικονίζει ή επικαλείται η κάθε θρησκεία ή πνευματική παράδοση αυτά τα υπέρτατα όντα. Η ύπαρξη των Αρχαγγέλων είναι κάτι αντικειμενικό, το οποίο υπερβαίνει όλες τις στενές πολιτισμικές, θρησκευτικές κ.λπ. διαφορές, λειτουργώντας ενωτικά για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Οι Αρχαγγελικές Υπάρξεις ενσαρκώνουν συγκεκριμένους τύπους κοσμικών ενεργειών και ποιοτήτων, ανεξάρτητα από το ιδεολογικό ή θρησκευτικό «φίλτρο» μέσω του οποίου κανείς επιλέγει να τις προσεγγίσει.

Ο κάθε Αρχάγγελος είναι επιφορτισμένος με συγκεκριμένο Έργο και για την υλοποίησή του διοικεί –έχοντας ως βοηθούς του– μία ολόκληρη «ταξιαρχία» αγγέλων (επίσης ενσυνείδητων υπάρξεων, συγκεκριμένων ιδιοτήτων και ποιοτήτων, ταγμένων στην υπηρεσία του Θεού), γι’ αυτό και ονομάζεται και Ταξιάρχης.

Με βάση όλα τα ανωτέρω είναι προφανές ότι η επαφή μας με αυτές τις υπέρτατες κοσμικές υπάρξεις είναι καθαρά θέμα «συντονισμού». Συντονισμού με τις ιδιαίτερες ποιότητες που ο κάθε Αρχάγγελος ενσαρκώνει. Και συντονισμός σημαίνει το να συμπεριφερόμαστε και να εκπέμπουμε τέτοια θετικά συναισθήματα και σκέψεις, ομοιοκραδασμικά με τις αρχαγγελικές δονήσεις.

Οι τέσσερις βασικοί Αρχάγγελοι

Οι Αρχάγγελοι Ταξιάρχες είναι αρκετοί. Ωστόσο, στη χριστιανική παράδοση συναντώνται κυρίως οι Μιχαήλ, Ραφαήλ και Γαβριήλ, ενώ σπανιότερα απαντάται και ο Ουριήλ. Αξίζει, λοιπόν, τον κόπο να παραθέσουμε δυο λόγια για τον καθένα τους και τις βασικές ιδιότητες με τις οποίες σχετίζεται.

Ο Ταξιάρχης Μιχαήλ: Το όνομά του σημαίνει «Ποιος είναι σαν εσένα Κύριε»!
Σε πολλές πνευματικές παραδόσεις φέρεται ως Κυβερνήτης του Στοιχείου της Φωτιάς. Θεωρείται ως ο πιστός και δυνατός Πολεμιστής του Θεού που με τις ταξιαρχίες του κατατροπώνει κάθε κακό. Γι’ αυτό και τον επικαλούμεθα κατ’ εξοχήν για προστασία και απαλλαγή από αρνητικές ενέργειες και παρουσίες. Επιπλέον, όμως, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ πραγματοποιεί πολλές θεραπείες και θαύματα σε όσους τον επικαλούνται με πίστη.

Ο Ταξιάρχης Ραφαήλ: Το όνομά του σημαίνει «Ο Θεός θεραπεύει»!
Σε πολλές πνευματικές παραδόσεις φέρεται ως Κυβερνήτης του Στοιχείου του Αέρος. Κατά συνέπεια θεωρείται ως ο κατ’ εξοχήν Θεραπευτής και Εναρμονιστής των Ενεργειών, που με τις ταξιαρχίες του θεραπεύει τις πληγές, τα δεινά και τις ασθένειες των ανθρώπων και τους απαλλάσσει από κάθε δυσαρμονία – σωματική, συναισθηματική και διανοητική. Γι’ αυτό τον επικαλούμεθα κυρίως για τη θεραπευτική του ευσπλαχνία, παρά το ότι ο Αρχάγγελος Ραφαήλ πραγματοποιεί κάθε είδους θαύματα σε όσους τον επικαλούνται.

Ο Ταξιάρχης Γαβριήλ: Το όνομά του σημαίνει «Ο ισχυρός του Θεού»!
Σε πολλές πνευματικές παραδόσεις φέρεται ως Κυβερνήτης του Στοιχείου του Νερού. Θεωρείται ως συντονιστής της κοσμικής ενέργειας, της ζωοδόχου πνοής που διατηρεί σε ζωή και σε κίνηση όλα τα δημιουργήματα του Θεού. Χαρίζει με τις ταξιαρχίες του υγεία, ευεξία, ευρωστία, γονιμότητα και δημιουργικότητα. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι ως «εκπρόσωπος» της γονιμότητας προσφέρει τον Κρίνο στην Παρθένο Μαρία. Παρά το ότι επιτελεί κάθε είδους θαύματα και ευεργεσίες, επικαλούμεθα τον Αρχάγγελο Γαβριήλ κυρίως για κάθαρση από τα αμαρτήματα και τα ελαττώματά μας, για γονιμότητα, ευεξία, χαρά και υγεία.

Ο Ταξιάρχης Ουριήλ: Το όνομά του σημαίνει «Ο Κύριος είναι το Φως μου»!
Σε πολλές πνευματικές παραδόσεις φέρεται ως Κυβερνήτης του Στοιχείου της Γης. Θεωρείται ως ο άγγελος της μακροημέρευσης και της αφθονίας, ο οποίος με την ευλογία του Θεού και με τις ταξιαρχίες του χαρίζει στους ανθρώπους αντοχή και μακροζωία, καρποφορία, σταθερότητα και διάρκεια στα έργα μας, ευημερία και ευμάρεια, καθώς και ισχύ πραγμάτωσης. Κατά συνέπεια, τον επικαλούμεθα κυρίως για τη βοήθειά του στο να «γειώνουμε» το φως του Θεού και τις ανώτερες πνευματικές μας ενοράσεις στην εξωτερική υλική πραγματικότητα, και στο να υλοποιούμε έργα αγάπης, ενότητας και αφύπνισης για όλα τα όντα.

Η επαφή μας με τους Αρχαγγέλους

Η επαφή με κάθε συμπαντική ποιότητα και οντότητα είναι καθαρά θέμα συντονισμού. Συνεπώς, το να έρθουμε σε επαφή με τους Αρχαγγέλους, σημαίνει να καταφέρουμε να ζούμε, να συμπεριφερόμαστε και να εκπέμπουμε σκέψεις και συναισθήματα ομοιοκραδασμικά με τις ανώτερες ιδιότητες που ενσαρκώνουν. Άρα, μία ζωή εστιασμένη στο φως, την αγάπη, την ενατένιση, τη συνειδητότητα, τη συμπόνια, την αρμονία, τη δημιουργικότητα, τη θετική βίωση της ύπαρξης, την αυτογνωσία, την ανιδιοτελή προσφορά και τη θεία παρουσία γύρω μας και εντός μας, μας συντονίζει εξ ορισμού με τους μεγάλους Ταξιάρχες.

Επιπλέον, ο διαλογισμός και η εστίαση στις ανώτερες ιδιότητές τους, όπως και η τακτική προσευχή και επίκληση για βοήθεια, προστασία και καθοδήγηση προς την πνευματική μας ανέλιξη, αποτελούν πρώτης τάξεως «πνευματικά εργαλεία» που μας φέρνουν σε επαφή μαζί τους – συνειδητά ή ασυνείδητα.

Η ανταπόκριση των Αρχαγγέλων στην πρόσκλησή μας για βοήθεια και καθοδήγηση μπορεί να μην γίνεται άμεσα αισθητή. Πολλές φορές εκδηλώνεται μέσω «τυχαίων» γεγονότων – ονείρων, βιβλίων που μπορεί να πέσουν στα χέρια μας, προσώπων που μπορεί να συναντήσουμε ή εσωτερικών παρορμήσεων και σκέψεων που μπορεί να βιώσουμε.

Όπως και να ‘χει πάντως, οι μεγάλοι Ταξιάρχες έχουν πάντα τον τρόπο να μας ευεργετήσουν, αρκεί να το ζητήσουμε. Είναι το συνειδητό αίτημά μας που παίζει τον κυρίαρχο ρόλο, δεδομένου ότι η ελεύθερή μας βούληση είναι απολύτως σεβαστή από τις ανώτερες πνευματικές υπάρξεις, οπότε χωρίς τη συνειδητή δήλωση της πρόθεσής μας για το καλό, κανένα ανώτερο ον δεν επιτρέπεται να παρέμβει στη ζωή μας…

Σημαντική Σημείωση: Η γενικότερη ενασχόληση με τον τομέα της πνευματικότητας, καθώς και η συμμετοχή στις διαφόρων ειδών λεγόμενες «διαλογιστικές» ή «ενεργειακές» ασκήσεις, ενίοτε είναι καλύτερα να αποφεύγονται από άτομα που πάσχουν από σοβαρές ψυχικές και νευρολογικές νόσους, σοβαρές παθήσεις του κυκλοφορικού, των ενδοκρινών αδένων κ.ά.
Ως εκ τούτου, πληροφορίες, γνώσεις και ασκήσεις που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας σε οποιαδήποτε μορφή (κείμενο, εικόνα, βίντεο κ.λπ.) αποτελούν μέρος ενημερωτικού υλικού μέσω αρθρογραφίας, εργαστηρίων, εκδηλώσεων ή οποιαδήποτε άλλης δραστηριότητας του ΠΑ.ΔΙ.ΣΥ και πρέπει να θεωρούνται καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα. Οπότε εναπόκειται στην κρίση και την προσωπική ευθύνη του καθενός η απόφαση για συμμετοχή ή εφαρμογή, η οποία πάντως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι προήλθε από προτροπή ή ενθάρρυνσή μας.
Επιπλέον, τυχόν πρακτικές ασκήσεις ή οδηγίες θεραπευτικής υποστήριξης που αναφέρονται μέσω της ιστοσελίδας μας σε οποιαδήποτε μορφή, των εκδηλώσεων και κάθε άλλου τύπου δραστηριοτήτων μας, ρητά συμπεριλαμβανομένων των εργαστηρίων και κάθε τύπου εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποκαθιστούν την πρέπουσα ιατρική αγωγή, για την οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο ανάλογης ειδικότητας ιατρός.

Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία πλοήγησης στην ιστοσελίδα μας.