ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

Διδακτικό Έτος 2019 – 2020

Αναλυτικό Πρόγραμμα

 

Επιφάνεια 1η

Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου

Θεωρία: Τι είναι Μαθητεία – Οι 4 Πυλώνες, οι Καρμικοί τρόποι Εισόδου και τα 4 Στάδια/Μυήσεις της Μαθητείας.

Πρακτική: Χαλάρωση και αυτοθεραπεία.

 

Τετάρτη 2 Οκτωβρίου

Θεωρία: Αρετές, Κίνδυνοι και Παγίδες της Μαθητείας – Οι αντιδράσεις του κατώτερου εαυτού.

Πρακτική: Ψυχοσωματική Εναρμόνιση Μέρος Α’.

 

Επιφάνεια 2η

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου

Θεωρία: Οι 3 Αναλλοίωτες Πνευματικές Αρχές της Σοφίας, της Αγάπης και της Ζωής, και η έκφρασή τους στη ζωή μας.

Πρακτική: Ευθυγράμμιση, Κάθαρση και Προστασία με την Επίκληση των 3 Αρχών.

 

Τετάρτη 16 Οκτωβρίου

Θεωρία: Οι 4 Κόσμοι της Εκδηλωμένης Ύπαρξης, τα όντα που τους κατοικούν και οι ιδιαίτερες ποιότητές τους.

Πρακτική: Ψυχοσωματική Εναρμόνιση Μέρος Β’.

 

Τετάρτη 23 Οκτωβρίου

Θεωρία: Τα 4 Αρχετυπικά Στοιχεία και οι Βασικές τους Ιδιότητες.

Πρακτική: Ψυχοσωματική Εναρμόνιση Μέρος Γ’.

 

Τετάρτη 30 Οκτωβρίου

Θεωρία: Η Εσωτερική Σύνδεση των 3 Αρχών, των 4 Κόσμων και των 4 Στοιχείων.

Πρακτική: Διαλογισμός Περάσματος μέσα από τα 4 Αρχετυπικά Στοιχεία.

 

Επιφάνεια 3η

Τετάρτη 6 Νοεμβρίου

Θεωρία: Ανώτερος Εαυτός – Ανώτερος Δρόμος. Τι είναι ο Ενατενιστής του Φωτός.

Πρακτική: Εισαγωγικός Διαλογισμός Επαφής με τον Ενατενιστή.

 

Τετάρτη 13 Νοεμβρίου

Θεωρία: Αποσυμβολισμός Εμφάνισης, Ονόματος κ.λπ. του Ενατενιστή.

Πρακτική: Το πλήρες τυπικό Επαφής με τον Ενατενιστή.

 

Τετάρτη 20 Νοεμβρίου

Θεωρία: Ερμηνεία του τυπικού Επαφής και του ευεργετικού ρόλου του μετά τον θάνατο.

Πρακτική: Διαλογισμός της Ευγνωμοσύνης, του Χαμόγελου και της Ευχαριστίας.

 

Τετάρτη 27 Νοεμβρίου

Θεωρία: Εργασία με τον Ενατενιστή του Φωτός για καθοδήγηση και υπηρεσία.

Πρακτική: Εμπνευστικός Διαλογισμός (και με σπερματική σκέψη).

 

Επιφάνεια 4η

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου

Θεωρία: Ψυχική Προστασία.

Πρακτική: Οραματισμός και Προσευχή Ψυχικής Πραστασίας.

 

Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου

Θεωρία: Καθάρσεις μέρος Α’. Ο πίνακας των 4 στοιχείων και οι 3 βασικοί κατάλογοι της κάθαρσης.

Πρακτική: Εισαγωγή στην ενεργοποίηση των 5 βασικών κέντρων του κεντρικού καναλιού.

 

Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου

Θεωρία: Καθάρσεις μέρος Β’. Η κατηγοριοποίηση των στόχων της κάθαρσης με βάση τα 4 στοιχεία.

Πρακτική: Η πρακτική της Διαλογιστικής Εποπτείας.

 

Τετάρτη 8 Ιανουαρίου

Θεωρία: Πώς κάνουμε καθάρσεις με χρήση υλικών. Ο Νόμος των Αντιστοιχιών.

Πρακτική: Χρήση υλικών συνδυαστικά με προσευχή και οραματισμό.

 

Επιφάνεια 5η

Τετάρτη 15 Ιανουαρίου

Θεωρία: Περί της φύσης των Αγγέλων. Ο κατάλογος περιστατικών προστασίας μας.

Πρακτική: Η άσκηση της Γραπτής Εποπτείας.

 

Τετάρτη 22 Ιανουαρίου

Θεωρία: Περί του Φύλακα Αγγέλου μας.

Πρακτική: Διαλογιστική εποπτεία πάνω στον Φύλακα Άγγελό μας.

 

Τετάρτη 29 Ιανουαρίου

Θεωρία: Αποσυμβολισμός Εμφάνισης, Ονόματος κ.λπ. του Φύλακα Αγγέλου.

Πρακτική: Το πλήρες τυπικό Επαφής με τον Φύλακα Άγγελο.

 

Επιφάνεια 6η

Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου

Θεωρία: Εγώ Ειμί Παρουσία.

Πρακτική: Η άσκηση της Οκταπλής Εποπτείας.

 

Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου

Θεωρία: Οι καθημερινές στάσεις καλλιέργειας της Παρουσίας (στιγμιαία εποπτεία, ανάδρομη, γραπτή, ημερολόγιο κ.λπ.) – Η στάση της Ελεγχόμενης Τρέλας!

Πρακτική: Ο ενεργειακός Διαλογισμός Αφύπνισης της Εγώ Ειμί Παρουσίας.

 

Επιφάνεια 7η

Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου

Θεωρία: Επιδέξια Εμπλοκή – Οι βασικές αρχές της μετουσίωσης των ελαττωμάτων και των σκιερών μας όψεων.

Πρακτική: Αναδρομή Ζωής – ερμηνείες.

 

Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου

Θεωρία: Αναγνωρίζοντας τις βασικές συνθήκες νόσησης.

Πρακτική: Προδρομή Ζωής – ερμηνείες.

 

Τετάρτη 4 Μαρτίου

Θεωρία: Το βασικό Δίπολο του Εγώ.

Πρακτική: Παράλληλος Βίος – ερμηνείες.

 

Τετάρτη 11 Μαρτίου

Θεωρία: Οι βασικοί κατάλογοι της Επιδέξιας Εμπλοκής για μετουσίωση.

Πρακτική: Ερμηνεία και χειρισμός των καταλόγων.

 

Τετάρτη 18 Μαρτίου

Θεωρία: Οι βασικοί κατάλογοι της Επιδέξιας Εμπλοκής για μετουσίωση.

Πρακτική: Ερμηνεία και χειρισμός των καταλόγων.

 

Τετάρτη 1 Απριλίου

Θεωρία: Το Ψυχολογικό Δέντρο του ανθρώπου.

Πρακτική: Βαθμολόγηση Προσωπικότητας μέσω του Ψυχολογικού Δέντρου.

 

Τετάρτη 8 Απριλίου

Θεωρία: Η λύση της μετουσίωσης μέσω Εναντιοδρομίας. Σύνθεση.

Πρακτική: Η συνάντηση με την Εσωτερική μας Αντιπολίτευση – ερμηνείες.

 

Τετάρτη 22 Απριλίου

Θεωρία: Τα παθογόνα Πυρηνικά Πρότυπα.

Πρακτική: Συνολική μετουσίωση μέσω οραματισμού, ιεροπραξιών, επαναπροσανατολισμού ζωής, χρήσης υλικών κ.λπ.

 

Επιφάνεια 8η

Τετάρτη 29 Απριλίου

Θεωρία: Μετασχηματισμοί των Εντυπώσεων Νο1 – Η αληθινή φύση της πραγματικότητας.

Πρακτική: Άσκηση ονειρικής εκπόρευσης των πραγμάτων – Τυπικό για Συνειδητό Ονείρεμα.

 

Τετάρτη 6 Μαΐου

Θεωρία: Μετασχηματισμοί των Εντυπώσεων Νο2 – Η Πορεία της Θέωσης.

Πρακτική: Αναγνώριση θετικού κακού και αρνητικού καλού.

 

Τετάρτη 13 Μαΐου

Θεωρία: Μετασχηματισμοί Νο3 – Υλοποίηση Στόχων.

Πρακτική: Οραματισμός Κατασκευής Πραγματικότητας.

 

Επιφάνεια 9η

Τετάρτη 20 Μαΐου

Θεωρία: Το Ενδεκαδικό Πρότυπο του Δέντρου της Ζωής.

Πρακτική: Ο Διαλογισμός για «Ήπιο Καθημερινό Έργο».

 

Τετάρτη 27 Μαΐου

Θεωρία: Ο Θεϊκός Κόσμος – Θεϊκές Δυνάμεις.

Πρακτική: Πύρινος Σταυρός και Πύρινο Ξίφος.

 

Τετάρτη 3 Ιουνίου

Θεωρία: Ο Αρχαγγελικός Κόσμος και Συντονισμός με τους Αρχαγγέλους.

Πρακτική: Επικλητική Προσευχή.

 

Τετάρτη 10 Ιουνίου

Θεωρία: Ο Κόσμος της Μορφής – Οι Αγγελικές Ομάδες.

Πρακτική: Εργασία με τους Αγγέλους.

 

Επιφάνεια 10η

Τετάρτη 17 Ιουνίου

Θεωρία: ο Νόμος των Αντιστοιχιών και της Αναπαράστασης.

Πρακτική: Θεραπευτική χρήση συμβόλων, ονομάτων, χρωμάτων, υλικών κ.λπ. στους 4 Κόσμους.

 

Τετάρτη 24 Ιουνίου

Θεωρία: Η Εναλλαγή των 4 Στοιχείων και το 12Πέταλο Ρόδο των Εναλλαγών.

Πρακτική: Η Ελληνική τέχνη της Χωροθέτησης.

 

Τετάρτη 1 Ιουλίου

Θεωρία: Ο Κόσμος της Δράσης – Τα Ενεργειακά Κέντρα και τα Συστήματα του Οργανισμού που επηρεάζουν.

Πρακτική: Ενεργοποίηση των 11 Βασικών Σφαιρών του Δέντρου της Ζωής.

 

Επιφάνεια 11η

Τετάρτη 8 Ιουλίου

Θεωρία: Κάρμα και Καρμικοί Κόσμοι.

Πρακτική: Η άσκηση της Καρμικής Ευχής.

 

Πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής στο 6972072326

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Εάν επιθυμείτε, μοιραστείτε το!
Showing 2 comments
 • ΒΙΚΥ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
  Απάντηση

  Καλημέρα σας ,εύχομαι ό,τι καλύτερο.

  Θα μπορούσα παρακλαώ να είχα μια εικόνα για το συνολικό κόστος της συμμετοχής
  στο πρόγραμμα;
  Ευχαριστώ θερμά,

  Παπαβασιλείου Β.

  • ΠΑ.ΔΙ.ΣΥ
   Απάντηση

   Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Ζαχαροπούλου στο τηλ. 6972072326. Να είστε καλά!

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

*