KÜRESEL BİR İYİ TOPLUM İÇİN YEDİ ÖNERİ

Koronavirüs salgını yaşamlarımıza kattığı çok ağır etkilerle beraber, hepimize, kapsamlı, küresel bir değişime yöneten acil bir uyarıda bulunmuştur. Barış, enerji, toplum, beslenme ve çevresel alanlarında birikmiş olan küresel sorunlar, muazzam boyutlara ulaşmış durumdadır. Kapımızın beşiğine dayanmış olan küresel bir felaketi önleyebilmek için, medeniyetimizin yeni baştan başlatılması vasıtası ile, insanlığın “çocukluk hastalıklarının” üstesinden gelmemiz gerekiyor.

Hayati önem taşıyan bu mevcut koşullar karşısında, çeşitli ülkelerden, bilinçli insanlardan oluşan bir grup tarafından bir girişim başlatıldı. Bu grubun üyeleri, hiç bir ün sahibi olmayan, siyasi parti veya herhangi tür çıkarlardan bağımsız, fakat aynı zamanda, toplumsal, aktivizm ve kişisel gelişim alanlarında geniş deneyime sahip, farkındalığı ve motivasyonu yüksek olan kimselerdir.

Bu anlam içerisinde, insanlığın yeni baştan başlatılmasını öneren, yedi öneri kapsayan, bir metin yazılmıştır. En öncelikli hedef bu metni, her dilde, dünyanın her köşesine yaymaktır.

Belki bu önerilerin içeriğine tam manası ile katılmıyabilirsiniz. Sizden ricamız, önemsiz, ayrıntıları gözetmeksizin, bu metni bütün dünyaya yayıp, içeriğini tüm insanlara hizalandırmaktır.

Aynı zamanda, bu önerilerin derhal uygulanılamaması halinde bile, yayılmasına engel olmamanızı rica ederiz. En yakın zamanda, dünyanın dört bir yanındaki tüm bilinçli insanları koordine edecek, bu önerileri belirleyecek, tanıtacak ve uygulamaya koyacak bir örgüt kurulacaktır.

Vurgulanması gereken bir husus şudur ki, aşağıdaki metinde yer alan yedi önerilerin, veya ileride yer alabilecek herhangi bir hedefin gerçekleştirilmesi münhasıran, yasal, barışçıl, açık ve demokratik yöntemlerle uygulanmasıdır.

Eğer, genel olarak, bu metnin içeriğine katılıyorsanız, mümkün olabilecek her şekilde, dünyanın her yerine, mümkün olan her dillerde iletişimini sağlayın. Bütün tanıdıklarınızı ve arkadaşlarınızı bunu yapmaya teşvik ediniz.

HEPİMİZİN UĞRUNA MÜCADELE ETMESİ GEREKEN YEDİ ÖNERİ:

1. Bütün biyolojik, kimyasal ve elektronik silah araştırmaları yapan laboratuarlar yasak edilmeli. Savaş sanayisi kapatılmalı. Genel bir silahsızlandırma ile küresel bir sulh toplumu sağlanmalı.

2. Dünya çapında bütün banka borçları silinmeli. Faizle borç ve krediler verilmesi yasaklanmalı. Bilumum borsa oyunları ve ekonomik spekülasyonları lağvedilmeli. Dürüst ve sağlıklı bir ekonomiye dönüşmeli.

3. Bütün insanlar için haysiyetli ve sağlıklı bir yaşam sağlanmalı. İnsanlar arası, aşırı ekonomik eşitsizlik yok edilmeli.

4. Ekoloji dengeyi sarsan bütün faaliyetler durdurulmalı. Genetiği değiştirilmiş ürünler ve iklimi etkileme teknikleri yasaklanmalı. Gıdalardaki tüm zararlı kimyasal ve sunni maddelerin kullanımı engellenmeli. Organik tarıma ve yenilenebilir tabii enerji kaynaklarına küresel bir dönüş sağlanmalı.

5. İnsan haklarına ve özgürlüklerine mutlak saygı gösterilmeli. Halkın gözetimi ve bilhassa zihin kontrol uygulama teknikleri yasaklanmalı. Hükümetlerin, devlet ve adli görevlilerin seçimleri, katılımcı demokrasi yapıları ile, doğrudan doğruya, halk tarafından, referandumlarla düzenlensin. Bütün uluslararası kuruluşlar, üyeleri, küresel halk toplumu tarafından, doğrudan doğruya seçilme suretiyle, yeniden kurulmalı.

6. Dünyadaki tüm insanlara , eğitime ve eğitim-öğretim kurumlarına ücretsiz ve masrafsız erişim hakkı sağlanmalı. Herkese yaşam boyu eğitim şartları sağlanmalı.

7. Kendini tanıma, kişisel gelişme, manevi uyanış alanlarında, bütün insanlara hayat boyu ücretsiz ve masrafsız erişim sağlanmalı.

Βaşka diler

Εάν επιθυμείτε, μοιραστείτε το!