Monthly Archives :

Ιούνιος 2015

Τι κρύβει το Ελληνικό Αλφάβητο

Τι κρύβει το Ελληνικό Αλφάβητο 900 600 ΠΑΔΙΣΥ

Πανάρχαια προσευχή υπάρχει και λειτουργεί μυστικά μέσα στο Ελληνικό Αλφάβητο από καταβολής του. Η επίκληση αυτή είναι καταγεγραμμένη από αιώνες στο υποσυνείδητο των Ελλήνων.

Η διαδοχή των γραμμάτων στην πλήρη εκφώνησή τους (Άλφα, Βήτα, Γάμα κλπ.) δεν είναι καθόλου τυχαία, αλλά πίσω από αυτήν υπολανθάνει μια πλήρης γραμματική, συντακτική και νοηματική συνέχεια, ανώτερης σύλληψης.

Σύμφωνα με αυτήν τη γνωστή μας εκφώνηση, τα Ελληνικά γράμματα (αφού προσθέσουμε και το εξαφανισμένο σήμερα έκτο γράμμα: Στίγμα ή Δίγαμα F ) ακούγονται και γράφονται ως εξής:

ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ – ΓΑΜΑ – ΔΕΛΤΑ – ΕΨΙΛΟΝ – ΣΤΙΓΜΑ – ΖΗΤΑ – ΗΤΑ – ΘΗΤΑ – ΙΩΤΑ – ΚΑΠΠΑ – ΛΑΜΒΔΑ – ΜΙ – ΝΙ – ΞΙ – ΟΜΙΚΡΟΝ – ΠΙ – ΡΟ – ΣΙΓΜΑ – ΤΑΥ – ΥΨΙΛΟΝ – ΦΙ – ΧΙ – ΨΙ – ΩΜΕΓΑ.

Αποκωδικοποιώντας την γνωστή αυτή διάταξη, που έγινε σύμφωνα με τις αρχές της Ερμητικής Επιστήμης, έχουμε τα ακόλουθα:

“ΑΛ ΦΑ, ΒΗ ΤΑ ΓΑ, (Α)ΜΑ ΔΕ (Ε)Λ ΤΑ ΕΨ ΙΛΩΝ. ΣΤ(Η) ΙΓΜΑ. ΖΗ ΤΑ, Η ΤΑ, ΘΗ ΤΑ ΙΩΤΑ ΚΑ ΠΑΛΑΜ ΔΑ. ΜΗ ΝΥΞ Η, Ο ΜΙΚΡΟΝ, ΠΥΡΟΣ ΙΓΜΑ ΤΑΦΗ (Ε)Ψ ΙΛΩΝ, ΦΥ ΨΥΧΗ Ο ΜΕΓΑ!”

Εν συνεχεία, αφού προσθέσουμε τα εννοούμενα συνδετικά και ρήματα που παραλείπονται, έχουμε την ανάδυση μιας θαυμάσιας κοσμογονικής προσευχής – επίκλησης προς την πηγή του Φωτός:

“ΑΛ ΦΑ, ΒΗ ΤΑ ΓΑ!
ΑΜΑ ΔΕ ΕΛ ΤΑ ΕΨ ΙΛΩΝ.
ΣΤΗ ΙΓΜΑ (ΙΝΑ) ΖΗ ΤΑ,
Η ΤΑ, ΘΗ ΤΑ ΙΩΤΑ
ΚΑΤΑ ΠΑΛΛΑΝ ΔΑ.
(ΙΝΑ) ΜΗ ΝΥΞ Η,
Ο ΜΙΚΡΟΝ (ΕΣΤΙ),
ΠΥΡΟΣ (ΔΕ) ΙΓΜΑ
ΤΑΦΗ ΕΨ ΙΛΩΝ,
ΦΥ(ΟΙ) ΨΥΧΗ,
Ο ΜΕΓΑ (ΕΣΤΙ)”.

Η επίκληση αυτή είναι καταγεγραμμένη από αιώνες στο υποσυνείδητο των Ελλήνων.
Αμέσως πιο κάτω αποκαλύπτουμε την σημασία των λέξεων της προσευχής αυτής:

Αλ = Ο νοητός ήλιος.
Φά-ος = το φώς.
Βη = προστακτική του ρημ. βαίνω (=βαδίζω, έρχομαι).

Τα = δοτική άρθρου δωρικού τύπου, τη, εις τήν.
Γα = Γή (δωρικός τύπος).
Άμα = (επιρρ.) συγχρόνως.
Ελ = ο ορατός Ήλιος, ο Ερχόμενος.
Εψ = ρήμ. έψομαι, εψ-ημένος = ψημένος.
Ιλών = ιλύς (ουσ.) = λάσπη, πηλός.
Στη = προστ. ρήμ. ίστημι.
Ίγμα = καταστάλαγμα, απόσταγμα.
Ζη = προστ. ρημ. ζώ.
Η = προστ. ρημ. ειμί, είμαι.
Θη = προστ. ρημ. θέτω.
Ιώτα = τα Ιώγα, τα Εγώ (πρβλ. αγγλ. Ι = εγώ).
Παλλάν = Ρημ. πάλλω (= δονούμαι, περιστρέφομαι) επιθ. παλλάς = πάλλουσα, περιστρεφόμενη (π.ρ.β.λ. Παλλάς Αθηνά).
Δα = άλλος τύπος της Γα, Γής (πρβλ. Δά- μήτηρ > Δημήτηρ > Δήμητρα = Μητέρα Γή)
Νύξ = (ουσ.) νύχτα.
Ο = (αναφ.) το οποίο, που.
Φύ(οι) = ευκτική ρημ. φύω (φυτρώνω, αναπτύσσομαι).

Απόδοση:

Άλ, εσύ που είσαι το Φως, έλα στη Γή!
Κι εσύ Έλ ρίξε τις ακτίνες σου στην ιλύ που ψήνεται
(που βρίσκεται σε κατάσταση αναβρασμού).
Ας γίνει ένα καταστάλαγμα (μια ξηρά)
για να μπορέσουν τα Εγώ να ζήσουν, να υπάρξουν
και να σταθούν πάνω στην παλλόμενη Γη.
Ας μην επικρατήσει η νύχτα, που είναι το μικρόν,
και κινδυνέψει να ταφεί (να σβήσει, να χαθεί)
το καταστάλαγμα του πυρός μέσα στην αναβράζουσα ιλύ,
και ας αναπτυχθεί η Ψυχή, που είναι το μέγιστο,
το σημαντικότερο όλων!

Η εκφώνηση της επίκλησης αυτής, στον αρχαϊκό της τύπο, έχει μια ισχυρή δονητική επίδραση στους αισθανόμενους Ανθρώπους του Φωτός, σε όποιο σημείο αυτού του Πλανήτη και αν ίστανται.

Διότι πάνω απ΄ όλα είναι μια μυστηριακή κρούση στον ιερό σπόρο της Ελληνικής ψυχής τους…

[Πηγή ellinikoarxeio.com]

Εντυπώσεις από την εκδρομή του ΠΑΔΙΣΥ: Παναγιά η Σκριπτού

Εντυπώσεις από την εκδρομή του ΠΑΔΙΣΥ: Παναγιά η Σκριπτού ΠΑΔΙΣΥ
Επισκεφτήκαμε την Μονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ή Μονή της Παναγίας Σκριπούς  η οποία βρίσκεται στον Ορχομενό της Βοιωτίας, απέναντι από τον αρχαιολογικό χώρο της πόλης και την αρχαία Ακρόπολη του Ορχομενού.
405Panagia_h_Skripou
Μαζί μας ήταν ο αρχαιολόγος, ο κύρος Νίκος Μωραϊτάκης, ο οποίος μας μοίρασε με τον μοναδικό και διδακτικό του τρόπο τις γνώσεις του και μας ενημέρωσε ότι στην ευρύτε366ρη περιοχή ο περιηγητής Παυσανίας μνημονεύει δύο ιερά των Χαρίτων και του Διονύσου, τα οποία δεν έχουν μέχρι σήμερα βρεθεί, αλλά πρέπει κατά πάσαν πιθανότητα να βρίσκονταν στη θέση όπου το 874 χτίστηκε η Μονή της Παναγίας Σκριπούς. Αυτό άλλωστε μαρτυρούν οι ανασκαφικές εργασίες που απεκάλυψαν εξωτερικά – στον περίβολο του ναού – ένα κτίσμα μυκηναϊκής περιόδου. Επίσης στο εσωτερικό του ναού απεκάλυψαν την ύπαρξη παλαιοχριστιανικού φηφιδωτού.
Ο ναός της Παναγίας Σκριπού της Βοιωτίας  ξεχωρίζει για την πλούσια μαρμάρινη διακόσμηση και για τις ιστορικές πληροφορίες που παρέχουν 4 επιγραφές με μνημειακή έκφραση. Από αυτές μαθαίνουμε ότι ο ιδρυτής του ναού είναι ο Λέων «βασιλικός Πρωτοσπαθάριος, και επί των οικιακών», δηλαδή αρχηγός των σπαθαρίων — της ανακτορικής φρουράς — στο Ιερό Παλάτιον στην Κωνσταντινούπολη.
396

Επιγραφή

Δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα από που προέρχεται η περίεργη ονομασία Σκριπού για τη Μονή,που σημειωτέον είναι το αρχαιότερο βυζαντινό μνημείο της Βοιωτίας και ένα από τα σπουδαιότερα της Ελλάδας. Η εκκλησία πάντως εξωτερικά είναι γεμάτη από επιγραφές και πιθανότατα σ’ αυτές τις εντοιχισμένες επιγραφές να οφείλεται το όνομα Σκριπού, από το λατινικό scriptus, που σημαίνει επιγραφή (inscription).

371

Σπόνδυλος κιόνων

373

Επάνω από τα τοξοτά παράθυρα φαίνονται οι σπόνδυλοι κίονων

Στην τοιχοδομία του έχει χρησιμοποιηθεί άφθονο έτοιμο αρχαίο υλικό (όπως συμβαίνει σε πολλούς χριστιανικούς ναούς της εποχής) το οποίο προέρχεται από τον κοντινό αρχαιολογικό χώρο της ιστορικής πόλης του Ορχομενού. Έτσι, έχουν χρησιμοποιηθεί σπόνδυλοι κιόνων, πελεκημένα αγκωνάρια, ακόμη και επιτύμβιες στήλες που δημιουργούν απροσδόκητα κοσμήματα και αποχρώσεις στους μεγάλους επίπεδους τοίχους.

Το μνημείο αυτό είναι προσπάθεια μετάβασης από την παλαιοχριστιανική Βα401σιλική στον βυζαντινό ρυθμό. Ο ναός διασώζει θαυμάσια παλαιοχριστιανικά γλυπτά, σπάνιες επιγραφές της χριστιανικής, αλλά και της προχριστιανικής περιόδου, που χρησιμοποιήθηκαν ως οικοδομικό υλικό. Πιθανότατα ο ναός να σχεδιάστηκε ως ταφικό μνημείο του χορηγού του (μολονότι αυτό δεν συνηθιζόταν στη Βυζαντινή Ελλάδα) και ίσως το κατακόρυφο ηλιακό ρολόι που κοσμεί τον ναό να είναι ένα είδος αναφοράς στην αιώνια ζωή.

392

Το κατακόρυφο ηλιακό ρολόϊ

Ένα κατακόρυφο ηλιακό ρολόι, ίσως το ωραιότερο από όλα τα Βυζαντινά ηλιακά ρολόγια της Ελλάδας, κοσμεί τον ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Μονή της Παναγίας Σκριπούς. Φαίνεται ότι ηλιακό ρολόι τοποθετήθηκε στο ναό τη χρονολογία κατασκευής του καθολικού, το 874 μ.Χ., και έτσι είναι το αρχαιότερο από όλα τα μεσαιωνικά-βυζαντινά κατακόρυφα ηλιακά ρολόγια της Ελλάδας. Το κατακόρυφο αυτό ηλιακό ρολόι είναι σκαλισμένο στην εξωτερική επιφάνεια ενός μαρμάρινου ορθογώνιου δομικού λίθου του όλου κτιρίου στον νότιο τοίχο του ναού. Οι διαστάσεις του ορθογώνιου αυτού παραλληλεπιπέδου είναι 125 εκ μήκος, 35 εκ πλάτος και 66 εκ ύψος. Η ωρολογοπλάκα (125 εκ × 66 εκ) φέρει μόνο δέκα ωρικές γραμμές, αριθμημένες με την αρχαία ελληνική αρίθμηση: Α, Β, Γ, Δ, Ε, F, Ζ, Η, Θ και Ι, ενώ φέρει και τη γραμμή του ορίζοντα. Βρίσκεται εντοιχισμένη στο νότιο τοίχο του Καθολικού, σε ύψος περίπου 2 μέτρα από το έδαφος.

Οι ωρικές γραμμές, μήκους 50 εκ, τελειώνουν σε ένα χαραγμένο ημικύκλιο, ακτίνας 50 εκ, ενώ τα καλλιγραφικά κεφαλαία γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου είναι σημειωμένα στο τέλος των ωρικών γραμμών εντός ενός κυκλικού δακτυλίου, που σχηματίζεται από το πρώτο ημικύκλιο των 50 εκ και από ένα δεύτερο ημικύκλιο ακτίνας 58 εκ. Η μαρμάρινη ωρολογοπλάκα έξω από το ημικύκλιο, αριστερά και δεξιά είναι διακοσμημένη με δύο γλυπτά [αγώνια, εκ των οποίων το ένα κοιτά προς την Ανατολή και το άλλο προς τη Δύση. Το πρώτο είναι μεγαλύτερο σε μήκος από το δεύτερο γιατί έχει μεγαλύτερο μήκος ουράς. Οι παραστάσεις των πτηνών αυτών πιθανότατα είναι ένα είδος αναφοράς στην αιώνια ζωή. Επιπλέον κάτω από τις ώρες Ε και F, υπάρχει και κάποια άλλη γλυπτή διακόσμηση. Ένα άνθος κάτω από το Ε και ένα άλλο όμοιό του κάτω από το F, ενώ ενδιάμεσα τα συνδέει σαν είδος μίσκου, ένα αγκιστροειδές σκάλισμα.

388

Ο κύριος Νίκος με ένα ξυλαράκι προσπάθησε να μας δείξει την θέση του γνώμονα και την σκιά που ρίχνει.

Δυστυχώς σε αυτό το ηλιακό αυτό ρολόι, ενώ φαίνεται η θέση του γνώμονα, αυτός έχει καταστραφεί ή έχει κλαπεί και γι’ αυτό τον λόγο δεν βρίσκεται στη θέση του. Το επίπεδο κατακόρυφο ηλιακό ρολόι της Παναγίας Σκριπούς, ασχέτως από τους αριθμούς που έχει γραμμένους στο τέλος των ωρικών γραμμών, διαιρεί την ημέρα όχι σε δέκα αλλά σε έντεκα ώρες, αφού στο ημικύκλιό του υπάρχουν έντεκα τομείς.

 

Η παρέμβαση της Παναγιάς

H μοναδική εικόνα τΕμφανίσεις και θαύματα της Παναγίας1ης Παναγίας που εικονίζεται με τανκς και Γερμανούς κρύβει μια παράξενη ιστορία. Στις 8 Σεπτεμβρίου 1943 οι Ιταλοί συνθηκολόγησαν και αποχώρησαν από το συνασπισμό του Άξονα. Ο ιταλικός στρατός μέσα στην πόλη της Λιβαδειάς ξεπερνούσε τους 2.000, γιατί εκεί ήταν η βάση ανεφοδιασμού των κατοχικών δυνάμεων και οι αποθήκες ήταν γεμάτες με πολεμικό υλικό. Η συνθηκολόγηση βρήκε διχασμένες τις ιταλικές κατοχικές δυνάμεις στην Ελλάδα. Όσοι αξιωματικοί ήταν φασίστες επεδίωξαν την παράδοσή τους στους Γερμανούς, ενώ οι πολέμιοι του Χίτλερ, όχι μόνο δεν παραδόθηκαν, αλλά προσχώρησαν στις δυνάμεις του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, μαζί με τον οπλισμό τους. Γερμανική δύναμη παρέμεινε στην πόλη για να αποτρέψει μια τέτοια εξέλιξη. Με την άρνηση των Ιταλών να παραδώσουν τον οπλισμό τους, η περιφερειακή οργάνωση του Ε.Α.Μ. Ορχομενού θεώρησε ότι μπορούσε να επωφεληθεί. Γι” αυτό παρακίνησε τους Ελληνες να κινηθούν προς τη Λειβαδιά, όπου υπήρχε ο οπλισμός της ιταλικής φρουράς. Οι Γερμανοί, όταν έμαθαν τις προθέσεις των πατριωτών, κύκλωσαν και αφόπλισαν τους Ιταλούς με ένα απόσπασμα τεθωρακισμένων.

 Η γερμανική έφοδος.
Οι άντρες της Βέρμαχτ κατέλαβαν όλα τα νευραλγικά σημεία και έστησαν κανόνια. Οι πατριώτες απο τον Ορχομενό που είχαν φτάσει στο μεταξύ στο σταυροδρόμι του Άγιου Ανδρέα, ανέτοιμοι και αδιοργάνωτοι καθώς ήταν, σκόρπισαν στη γύρω περιοχή. Οι Γερμανοί όμως συνέχισαν την καταδίωξη με σκοπό να επιβάλλουν αντίποινα, όπως ήταν η συνηθισμένη τακτική τους. Έτσι, οι γερμανικές περίπολοι προχώρησαν σε συλλήψεις και σε εν ψυχρώ εκτελέσεις σε όλη την πόλη. Την ίδια νύχτα, ξημερώνοντας Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 1943, ένα γερμανικό απόσπασμα βρέθηκε κοντά στην εκκλησία της Παναγίας της Σκριπούς. Τότε τα γερμανικά τανκς ακινητοποιήθηκαν χωρίς να υπάρχει κανείς φανερός λόγος.
Όπως εξιστόρησε ο επικεφαλής του γερμανικού αποσπάσματος Όφμαν, που ηγήθηκε της εκκαθαριστικής επιχείρησης, είδε μπροστά του την Παναγία να εμποδίζει με το σώμα της την πορεία των τανκς. Η μορφή της Παναγίας κάλυπτε όλο τον ουρανό σε σημείο που ο ίδιος πάγωσε. Ο Γερμανός υποστήριξε ότι αυτό το όραμα εμπόδισε τα γερμανικά στρατεύματα να φτάσουν στη Μονή. Όταν αργότερα αντίκρυσε την εικόνα της Παναγίας είπε: «Αυτή η γυναίκα σας έσωσε. Να την τιμάτε και να τη δοξάζετε».
Ο κατακτητής που έγινε προσκυνητής

Όταν τελείωσε ο πόλεμος γύρισε προσκυνητής στην Παναγία της Σκριπούς, χαρίζοντας στο ναό μια εικόνα που είχε ο ίδιος ζητήσει να φιλοτεχνηθεί με την αναπαράσταση του οράματός του. Είναι η εικόνα της Παναγίας που μπαίνει μπροστά και σταματάει τα τανκς και το γερμανικό απόσπασμα. Κάθε χρόνο στις 10 Σεπτεμβρίου ο Γερμανός αξιωματικός ερχόταν προσκυνητής στο Ναό μαζί με την οικογένειά του και ακολουθούσε την περιφορά της εικόνας μέχρι το σημείο που ο ίδιος υπέδειξε ότι εμφανίστηκε η Παναγία. Γι αυτό το λόγο η Παναγία της Σκριπούς, εκτός απ όλες τις άλλες ημερομηνίες εορτής της Παναγίας, γιορτάζει και στις 10 Σεπτεμβρίου στον τόπο που ακινητοποιήθηκαν τα τανκς. Η εορτή καθιερώθηκε το 1944 ως τοπική επίσημη εορτή. Σήμερα στο σημείο που ο Γερμανός είδε το όραμα υπάρχει προσκηνητάρι.

Πηγές:

Νίκος Μωραϊτάκης,αρχαιολόγος

Βικιπαιδεία: https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%B7_%CE%A3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%80%CE%BF%CF%8D

“Η μηχανή του χρόνου”: http://www.mixanitouxronou.gr/i-panagia-pou-stamatise-ta-tanks-ton-nazi-ston-orchomeno-to-orama-tou-germanou-axiomatikou-pou-esose-tous-katikous-apo-olokaftoma/

Φωτογραφίες: Ιωάννα Καλλιστράτου

Ανθρώπινο κάρμα και Απελευθέρωση

Ανθρώπινο κάρμα και Απελευθέρωση 900 600 ΠΑΔΙΣΥ

Τι είναι ακριβώς το Κάρμα

Η αληθινή έννοια και ο μηχανισμός του Κάρμα, σε αντίθεση με ό,τι πιστεύεται από τους πολλούς, πολύ λίγη σχέση έχουν με τη «μοίρα», το «κισμέτ» ή την «τιμωρία» λόγω διάπραξης αμαρτιών. Ουσιαστικά, το Κάρμα -που στα σανσκριτικά σημαίνει «πράξη»- αποτελεί το σύνολο των ιδιαίτερων τάσεων της προσωπικότητας κάθε ανθρώπου, σύμφωνα με τις οποίες αυτός ωθείται να πράττει – δηλαδή να σκέφτεται, να εκφράζει συναισθήματα και να συμπεριφέρεται στη ζωή του. Αυτές οι τάσεις, που αποτελούν ουσιαστικά το «χαρακτήρα» μας, είναι προϊόν των συνολικών βιωμάτων που έχει αποκτήσει η ψυχή μας, καθ’ όλη την διάρκεια της περιπετειώδους πορείας της -από ζωή σε ζωή- μέχρι σήμερα.

Ο μηχανισμός με τον οποίο δημιουργούνται αυτές οι τάσεις που συνιστούν το Κάρμα μας βασίζεται στην κοσμική ιδιότητα της Αδράνειας. Η ίδια η έννοια της αδράνειας, όπως τη γνωρίζουμε από τη Φυσική, εκφράζει την αντίδραση που παρουσιάζει κάθε δομή όταν κάποιος ή κάτι επιχειρήσει να την αλλάξει. Από αυτή τη σκοπιά, η αδράνεια εκφράζει σε ένα ευρύτερο πεδίο την αντίσταση κάθε δομής π.χ.ενός όντος ή ομάδας όντων, ενός φυτού, υλικού σώματος, φυσικού φαινομένου, κ.λ.π) στην αλλαγή και άρα την τεράστια δύναμη της Συνήθειας. Υπ’ αυτή την έννοια ακόμα και οι ίδιοι οι φυσικοί ή κοσμικοί νόμοι θεωρούνται από τις εσωτερικές διδασκαλίες ως συνήθειες του σύμπαντος και όχι αναλλοίωτοι ή απαραβίαστοι! Άλλωστε έτσι μόνο εξηγούνται τα «θαύματα», ως αποτέλεσμα παραβίασης ή προσωρινής «κάμψης» των φυσικών νόμων από ανθρώπους ή ανώτερες πνευματικές υπάρξεις που η επίγνωσή τους υπερβαίνει και δεν δεσμεύεται από τις «συνήθειες» του υλικού κόσμου! Στην πραγματικότητα, όταν για οποιονδήποτε λόγο η ενέργεια ακολουθήσει επανειλημμένα μία συγκεκριμένη διαδρομή, αποκτά λόγω αδράνειας την τάση/συνήθεια να ακολουθεί στο εξής αυτήν ακριβώς την ίδια διαδρομή.

Με τον ίδιο τρόπο, όταν μία ψυχή ασπαστεί και εφαρμόσει επανειλημμένα κάποιο μοτίβο σκέψης, συναισθηματικής αντίδρασης ή συμπεριφοράς, αποκτά την τάση να αντιδρά πάντα με τον ίδιο αυτό τρόπο. Έτσι λοιπόν δημιουργείται το ατομικό μας Κάρμα, ως ένα σύνολο τάσεων, αποτέλεσμα συνήθειας που στηρίζεται στην επανάληψη. Γι’ αυτό και όταν μιλάμε για Κάρμα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι μιλάμε για Κάρμα εξ Αδρανείας! Μάλιστα, αυτό το σύνολο των τάσεών μας διαμορφώνει και μία προσωπική μας καρμική «ενεργειακή δόνηση», τη δική μας ιδιαίτερη ψυχική συχνότητα, η οποία προσελκύει στη ζωή μας μέσω συντονισμού και υλοποιεί συγκεκριμένα πρόσωπα ή γεγονότα. Οι περισσότεροι άνθρωποι τα βιώνουν όλα αυτά σαν τυχαία περιστατικά, αλλά μόνο τυχαία δεν είναι! Έτσι, το Κάρμα μας δεν περιλαμβάνει μόνο τις προσωπικές μας τάσεις, αλλά και όλες τις εξωτερικές συνθήκες που εμείς υλοποιούμε και προβάλλουμε στη ζωή μας, και τις οποίες αναπαράγουμε συνεχώς και υλοποιούμε λόγω αδράνειας. Τελικά, το εξ αδρανείας Κάρμα μας, είναι εκείνο που κρατά σε συνοχή και αναπαράγει, τόσο αυτό που θεωρούμε σαν «εαυτό» μας, όσο και τις ευρύτερες εξωτερικές συνθήκες στη ζωή μας. Το Κάρμα εξ αδρανείας μπορεί να είναι είτε θετικό είτε αρνητικό. Εάν το παρελθόν μας ως ψυχή, μάς έκανε να έχουμε παγιώσει θετικές συνήθειες και τάσεις, προς την κατεύθυνση της πνευματικής ανύψωσης, της αγάπης, της γνώσης και της ενότητας, τότε η καρμική μας προδιάθεση είναι να συνεχίσουμε -από κεκτημένη ταχύτητα- ακόμα πιο αποφασιστικά προς την πνευματική αφύπνιση, δομώντας παράλληλα γύρω μας όλες τις απαραίτητες θετικές εξωτερικές συνθήκες. Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι έχουμε συσσωρεύσει θετικό Κάρμα. Εάν, αντίθετα, το παρελθόν μας ως ψυχή μάς έκανε να έχουμε παγιώσει αρνητικές συνήθειες και τάσεις, δηλαδή προς την κατεύθυνση της χωριστικότητας, της σκληρότητας, της άγνοιας, και της πνευματικής υποβάθμισης, τότε η καρμική μας προδιάθεση είναι να συνεχίσουμε -από κεκτημένη ταχύτητα- ακόμα πιο έντονα προς τον κατήφορο της πνευματικής αντεξέλιξης, δομώντας παράλληλα γύρω μας όλες τις ανάλογες αρνητικές εξωτερικές συνθήκες. Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι έχουμε συσσωρεύσει αρνητικό Κάρμα. Εγρήγορση και Απελευθέρωση Αντιλαμβανόμαστε τώρα ότι, παρόλο που ο καθένας μας γεννιέται με ένα δεδομένο Κάρμα λόγω των τάσεων που έχει κληρονομήσει από το παρελθόν του ως ψυχή, ωστόσο αυτό το Κάρμα δεν είναι καθόλου αμετάβλητο. Κατ’ αρχήν, καθώς νέες εμπειρίες προστίθενται, ουσιαστικά σε κάθε στιγμή της ζωής μας, η ψυχή μας τροφοδοτείται αέναα με νέα στοιχεία, με αποτέλεσμα το κάρμα μας να βρίσκεται σε μια διαρκή διαδικασία εξέλιξης και διαμόρφωσης – είτε προς το θετικότερο, είτε προς το αρνητικότερο. Παράλληλα -και εδώ ακριβώς έρχεται η έννοια της απελευθέρωσης και της πνευματικής αφύπνισης- κάθε στιγμή στη ζωή μας, το κάθε «εδώ και τώρα», μάς προσφέρει και από μία ευκαιρία να ανατρέψουμε το κάρμα μας, και να το αλλάξουμε συνειδητά προς μια θετική κατεύθυνση.

Το μόνο -αλλά ισχυρότατο- εμπόδιο ενάντια σ’ αυτή τη διαρκή δυνατότητα αλλαγής είναι ακριβώς η δύναμη της συνήθειας, η οποία αποκοιμίζει τη συνείδησή μας, ευνουχίζει την ελεύθερη βούλησή μας, και μας κάνει να βιώνουμε εντελώς μηχανικά κάθε στιγμή, χωρίς να σκεφτούμε καν το ενδεχόμενο αλλαγής πορείας. Συμπερασματικά, ο δρόμος της απαλλαγής από το αρνητικό μας Κάρμα περνά αποκλειστικά και μόνο μέσα από την Καλλιέργεια της Εγρήγορσης. Αυτός είναι ο λόγος που όλες οι γνήσιες πνευματικές παραδόσεις δίνουν τόσο μεγάλο βάρος στην αυτογνωσία, την αυτοπαρατήρηση και την αυτεπίγνωση, εκπαιδεύοντας τους μαθητές τους μέσω ειδικών ασκήσεων. Ουσιαστικά, η έννοια της Εγρήγορσης -όντας στον αντίποδα της μηχανικότητας και της κοιμισμένης συνείδησης- συνίσταται στην ανάπτυξη της ικανότητας να έχουμε ανά πάσα στιγμή επίγνωση, συναίσθηση και συνειδητότητα τού τι ακριβώς μας συμβαίνει, δηλαδή πού βρισκόμαστε, τι βιώνουμε, τι σκεφτόμαστε, τι αισθανόμαστε και ποιες είναι οι -στην πραγματικότητα απειράριθμες- επιλογές που μας προσφέρει η στιγμή αυτή. Καθώς αναπτύσσουμε, λοιπόν, την αρετή της εγρήγορσης, αποκτούμε ολοένα και περισσότερο τη δυνατότητα της επιλογής με βάση τη διάκριση και την ελεύθερή μας βούληση. Τότε, απαλλαγμένοι από τη μηχανικότητα, μπορούμε συνειδητά να τροποποιήσουμε κάθε καρμική τάση, παίρνοντας οι ίδιοι τα ηνία της ζωής μας. Αυτό ακριβώς είναι το «σπάσιμο του Κάρμα»! Η μετάβαση από μία ζωή εν υπνώσι -όπου τα πάντα μας συμβαίνουν ασυνείδητα, λόγω αδράνειας-, σε μία νέα ζωή, όπου αφυπνισμένοι και συνειδητοί, επιλέγουμε οι ίδιοι την πορεία μας και διαμορφώνουμε δυναμικά τις εξελίξεις έχοντας απελευθερωθεί από τη σκλαβιά της συνήθειας.

Ανώτερες παρεμβάσεις στο ανθρώπινο Κάρμα Πέρα από τον εγκαθιδρυμένο κοσμικό μηχανισμό της αδράνειας, που παράγει το ατομικό μας κάρμα, και πέρα από τις όποιες ατομικές μας προσπάθειες για την καλλιέργεια της εγρήγορσης και την καρμική μας απελευθέρωση, στον γήινο κόσμο μας, αλλά και γενικότερα πάνω στο ανθρώπινο κάρμα παρεμβαίνουν και άλλοι παράγοντες. Συγκεκριμένα, υπεράνω του υλικού μας κόσμου υπάρχουν άλλοι, αόρατοι κόσμοι, στους οποίους ενοικούν ανώτερες, υπερεξελιγμένες πνευματικές υπάρξεις. Τα όντα αυτά, έχοντας επωμιστεί μεταξύ άλλων και την ευθύνη για την πνευματική εξέλιξη των κατώτερων όντων -όπως εν προκειμένω και των ανθρώπων- έχουν εγκαθιδρύσει δικούς τους μηχανισμούς και νομοτέλειες μέσω των οποίων επεμβαίνουν επάνω στο ανθρώπινο κάρμα – τόσο το ατομικό του καθενός μας, όσο και στο συνολικό μας ως ανθρωπότητα. Καθώς δεν δεσμεύονται από τους κατώτερους φυσικούς νόμους και μπορούν να τους παρακάμπτουν, μπορούν να τροποποιούν κατά βούληση τους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν το κάρμα μας, ανάλογα με τις ανώτερες σκοπιμότητες που εκείνα μόνο γνωρίζουν. Αυτές οι ανώτερες παρεμβάσεις, που όπως είπαμε ασκούνται από αυτόματους εγκαθιδρυμένους άνωθεν μηχανισμούς, ομαδοποιούνται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: το Κάρμα προς Διδαχή και το Κάρμα προς Ανταπόδοση.

Το Κάρμα προς Διδαχή είναι ένας καθαρά εκπαιδευτικός μηχανισμός, ο οποίος παρεμβαίνει στο κάρμα μας, προκειμένου να βοηθήσει την ψυχή μας να συλλέξει τις καλύτερες δυνατές εμπειρίες για την πνευματική της εξέλιξη. Εάν π.χ. η καρμική μας τάση λόγω αδράνειας είναι να ενσαρκωνόμαστε ως άντρες, το κάρμα προς διδαχή θα επέμβει και θα «κανονίσει» να ενσαρκωθούμε και ως γυναίκες, ώστε η ψυχή μας να εμπλουτίσει την εμπειρία της μέσω της επαφής με τη θηλυκή ενέργεια. Εάν η καρμική μας τάση είναι να βιώνουμε διαρκώς πόνο ή φτώχεια, κάποια στιγμή το κάρμα προς διδαχή θα επέμβει για να «γυρίσει ο τροχός» και να αποκτήσουμε την εμπειρία της απόλαυσης ή της αφθονίας. Ή εάν το κάρμα εξ αδρανείας μάς έχει κάνει σκληρούς και άκαρδους, το κάρμα προς διδαχή θα μας φέρει σε θέση θύματος, μέχρι να «μαλακώσει» η καρδιά μας. Με απλά λόγια, το κάρμα προς διδαχή συνίσταται στην εναντιοδρομία, και λανθασμένα εκλαμβάνεται ως τιμωρία όταν ωθεί την ψυχή να βιώσει την έλλειψη ή τον πόνο, όπως λανθασμένα εκλαμβάνεται ως καλοτυχία όταν ωθεί την ψυχή στην καλοπέραση και την απόλαυση.

Το Κάρμα προς Ανταπόδοση ασκείται σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, όπου η καρμική τάση ενός ανθρώπου ή μιας ομάδας ανθρώπων προκαλεί σοβαρό κίνδυνο για την ισορροπία και την πνευματική εξέλιξη ολόκληρης της ανθρωπότητας ή ολόκληρου του γήινου κόσμου. Σ΄ αυτή την περίπτωση, όπου κάποιος άνθρωπος ή ομάδα ανθρώπων λειτουργεί ως όργανο του κακού εγκυμονώντας το χάος και την αποδόμηση, σπέρνοντας τον πόνο, τη χωριστικότητα και την άγνοια, ο μηχανισμός του Κάρμα προς Ανταπόδοση επεμβαίνει αμείλικτα, εξαλείφοντας την απειλή και οδηγώντας τις ψυχές των υπευθύνων σε ειδικές, καθαρτήριες περιοχές του αόρατου κόσμου. Αυτό το σπάνιο είδος κάρμα έχει υπερτονιστεί από κάποιες πνευματικές παραδόσεις (προφανώς για λόγους τρομοκράτησης και ελέγχου των οπαδών τους), με αποτέλεσμα την παρεξήγηση να θεωρείται γενικότερα το κάρμα ως τιμωρία για τις αμαρτίες μας. Θεία Χάρις υπεράνω παντός κάρμα Καθώς η θεία βούληση είναι ακατάληπτη και επενεργεί με εξίσου ακατάληπτους τρόπους, εμπεριέχει ως αναπόσπαστο συστατικό της τη Συγχώρεση και την Κατά Χάριν, θαυματουργική απελευθέρωση.

Πάνω λοιπόν από κάθε έννοια κοσμικής αδράνειας και συνήθειας, η Εγώ Ειμί Παρουσία του Θεού καταλύει κατά Βούληση οποιοδήποτε είδος κάρμα, εφόσον κρίνει ότι έτσι η ψυχή θα οδηγηθεί ταχύτερα πίσω στο αληθινό της «σπίτι» και στην απελευθέρωση από την άγνοια. Η κατά Χάριν υπέρβαση του κάρμα περιλαμβάνει απρόβλεπτες και θαυματουργές παρεμβάσεις στη ζωή και στη συνείδησή μας, εντελώς ανεξήγητες με βάση την κοινή ανθρώπινη λογική. Από αυτή τη σκοπιά δεν είναι κάτι που μπορεί κανείς να «προκαλέσει» εσκεμμένα ή με τη βοήθεια κάποιας πνευματικής άσκησης. Εν προκειμένω, το μόνο που μπορεί κανείς να κάνει -αν και είναι εξαιρετικά δύσκολο- είναι να προσεύχεται και να εγκαταλειφθεί στη Χάρι του Θεού, παραμερίζοντας την προσωπικότητά του και τα μικρά «θέλω » του, αφήνοντάς της «χώρο» να επενεργήσει…

Ένα μήνυμα εμπιστοσύνης στους Έλληνες από τον Άλαν Κοέν

Ένα μήνυμα εμπιστοσύνης στους Έλληνες από τον Άλαν Κοέν 900 600 ΠΑΔΙΣΥ
Έλληνες – οι αλχημιστές της 3ης χιλιετίας!

Το έθνος της Ελλάδας έχει γίνει το επίκεντρο της προσοχής του κόσμου ολόκληρου. Τα μάτια όλων είναι στραμμένα στην κυβέρνηση της Ελλάδας και σ’ εσάς τους Έλληνες, για να δουν πώς θα διαχειριστείτε τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζετε. Για μία ακόμα φορά, η Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο του πεπρωμένου της ανθρωπότητας, χαρτογραφώντας το μονοπάτι που οδηγεί μπροστά. Οι πράξεις σας και η συμπεριφορά σας θα ανοίξουν το δρόμο που θα ακολουθήσουν άλλα έθνη και άλλοι λαοί.

Επειδή συγκαταλέγω τους Έλληνες ανάμεσα στους πιο αγαπημένους αδελφούς και αδελφές μου, θα ήθελα να σας προσφέρω κάποιες προοπτικές που ελπίζω ότι θα σας βοηθήσουν να κινηθείτε με χάρη μέσα από αυτή την κρίση και να βγείτε θριαμβευτές. Μετά από πολλά χρόνια δουλειάς με ανθρώπους και ομάδες που στέκονταν σε κρίσιμα σταυροδρόμια, έχω γίνει ένα είδος ειδικού στη διαχείριση κρίσεων, κυρίως στην πνευματική διάσταση της ζωής.

Για να ξεκινήσετε, επαναπροσδιορίστε την κατάσταση που βρίσκεται μπροστά σας ως θετική ευκαιρία. Όπως σας έχουν πει, η κινεζική λέξη για την “κρίση” προέρχεται από δύο άλλες λέξεις: “κίνδυνος” και “ευκαιρία”. Και ναι, υπάρχει κίνδυνος, και ναι, υπάρχει ευκαιρία. Όσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος, τόσο σπουδαιότερη η ευκαιρία. Αντί να βλέπετε την οικονομική και πολιτική κατάσταση σαν τοίχο, θεωρήστε την ως πόρτα. Όταν ανακαλύψετε την πόρτα και τη διαβείτε, τότε θα περάσετε, στην άλλη πλευρά και θα ζήσετε μια πιο πλούσια ζωή.

Το 2012 και τα αμέσως επόμενα χρόνια είναι χρόνια τεράστιας μεταμόρφωσης / αλλαγής. Πολλά από τα παλιά συστήματα της οικονομίας, της θρησκείας, της εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων, της πολιτικής και άλλων θεσμών, που κάποτε θεωρούνταν σταθερά, στερεά και αξιόπιστα, τώρα γκρεμίζονται. Διαλύονται επειδή έχουν γίνει δυσλειτουργικά. Δεν εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν αρχικά και δεν βοηθούν τους ανθρώπους που τα χρειάζονται.
 

Δεν μιλώ μόνο για την ελληνική οικονομία, αλλά και για την παγκόσμια, έτσι όπως έχει καταλήξει να είναι. Όταν οι άνθρωποι και οι θεσμοί είναι υγιείς και ευθυγραμμισμένοι με την ακεραιότητα, τότε αναπτύσσονται και ευημερούν. Όταν τα συστήματα δεν είναι ευθυγραμμισμένα με την υπηρεσία, η δύναμη της ζωής τα έχει εγκαταλείψει και πρέπει να καταρρεύσουν και να πεθάνουν, για το κοινό καλό.

Εάν δεν αναγνωρίσετε ότι υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος για να ζήσετε, θα φοβάστε και θα αντιστέκεστε στα συστήματα που πεθαίνουν. Θα γαντζώνεστε σε αυτά, συνεχίζοντας την προσπάθεια να τα διορθώσετε, και θα αγωνίζεστε να τα κρατήσετε ζωντανά.

Αλλά αν ένα σύστημα δεν βρίσκεται σε αρμονία με την καλοσύνη ή την αποτελεσματικότητα, ή αν έχει χρησιμοποιηθεί με καταχρηστικό τρόπο και έτσι δεν εξυπηρετεί πλέον το μεγαλύτερο καλό της πλειονότητας, τότε το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί είναι να καταρρεύσει.
Το κλειδί για να κυριαρχήσετε σε αυτή την κατάρρευση είναι να ανυψώσετε το όραμά σας έτσι ώστε να δείτε έναν καλύτερο τρόπο που μπορεί να αντικαταστήσει αυτό το σύστημα, και στη συνέχεια να επικεντρώσετε όλη σας την προσοχή στο θετικό σημείο όπου πρόκειται να πάτε και όχι στο αρνητικό σημείο από το οποίο προέρχεστε. Μερικές φορές χρειάζεται να αηδιάσουμε εντελώς με τον τρόπο που ζούμε, ώστε να αποκτήσουμε ένα ισχυρό κίνητρο για να βρούμε έναν καλύτερο τρόπο. “Ο πόνος σπρώχνει, ενώ το όραμα έλκει”.
 
Αυτή τη στιγμή, απαιτούνται βαθιά πίστη και εμπιστοσύνη. Χρειάζεται να εμπιστευθείτε την ευρύτερη εικόνα της ζωής, το βαθύτερο επίπεδο της αλλαγής / μεταμόρφωσης, περισσότερο από το επιφανειακό επίπεδο του “φαίνεσθαι”.
 
Όλοι οι μεγάλοι πνευματικοί δάσκαλοι μας παροτρύνουν να μην ξεγελιόμαστε από τα φαινόμενα, που είναι πάντα παραπλανητικά. Πίσω από τα φαινόμενα, η πραγματικότητα του πνεύματος παραμένει ακλόνητη και σταθερή. Ακόμη και αν τα φαινόμενα δείχνουν έλλειψη, το Σύμπαν έχει αφθονία. Η φύση κινείται πάντα προς τη μεγαλύτερη ευημερία.
 
Αν μπορέσετε, σε μια εποχή εξωτερικής αλλαγής, ακόμη και χάους, να παραμείνετε πιστοί στην εσώτερη γαλήνη και την εμπιστοσύνη, τότε θα αποκτήσετε βαθιά πνευματική γνώση. Είναι εύκολο να είμαστε χαλαροί και χαρούμενοι όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Αλλά όταν έρχονται δύσκολες εποχές, τότε είναι η στιγμή να αποδείξουμε τους νόμους του Σύμπαντος και να επιτύχουμε αληθινή πνευματική εξέλιξη.
 
Ως άτομα και ως μέρος της συλλογικής συνείδησης του ελληνικού έθνους και ολόκληρου του κόσμου, έχετε “εγγραφεί” σε αυτή την εμπειρία. Έχουμε ένα “συμβόλαιο ψυχής”, να αντιμετωπίσουμε και να κατακτήσουμε αυτά τα ζητήματα. Σας συγχαίρω για το θάρρος σας να εισέλθετε σε ένα χώρο σκοτεινό για να τον φωτίσετε. Το φως που λάμπει στο σκοτάδι είναι πολύ πιο ισχυρό από το φως που λάμπει ανάμεσα σε άλλα φώτα. Αυτός είναι ο ρόλος σας τούτη την κρίσιμη στιγμή: μείνετε σε επαφή με το εσώτερο φως σας, ανεξάρτητα με το τι λένε ή τι κάνουν οι άλλοι. Τότε γίνεστε κυριολεκτικά το φως του κόσμου.

Και πάλι η Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο της παγκόσμιας αλλαγής. Ακριβώς όπως οδηγήσατε κάποτε τον κόσμο στη δημοκρατία, τη γλώσσα, τον πολιτισμό, την αρχιτεκτονική, την τέχνη, τη σωματική ευεξία και τον εορτασμό της ζωής, τώρα καλείστε να γίνετε ο παγκόσμιος ηγέτης στην ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ/ΑΛΛΑΓΗ. 
 
Παίρνετε μια δύσκολη κατάσταση και τη χρησιμοποιείτε για να αναβαθμίσετε την οικονομία, την κυβέρνηση και το εμπόριο. Δείχνετε στον κόσμο ότι η πραγματική οικονομία φροντίζει όλους όσοι συμβάλλουν σε αυτήν. Λέτε στον κόσμο: “Νοιαζόμαστε για την ποιότητα της ζωής μας. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν αρκετά για όλους. Εμείς δεν θα συμβιβαστούμε με μια διαλυμένη οικονομία. Αξίζουμε το καλύτερο και ΘΑ ΒΡΟΥΜΕ τον τρόπο να το πετύχουμε”.

Και άλλα έθνη θα ακολουθήσουν την Ελλάδα στο δρόμο από την κατάρρευση στη θεαματική πρόοδο, από το “αφήνω άλλους να αποφασίζουν για τη μοίρα μου” στην αυτοδιάθεση, από το φόβο στην αγάπη. Μην περνάτε ούτε μια στιγμή επικρίνοντας ή κατηγορώντας. Αντί γι’ αυτό, εστιάστε όλη σας την προσοχή και την ενέργεια στην οικοδόμηση του κόσμου στον οποίο θέλετε να ζήσετε, έναν κόσμο πολύ πιο αληθινό και ικανοποιητικό από αυτόν που σας δόθηκε.

Οι προσευχές μου, καθώς και οι προσευχές πολλών εκατομμυρίων στην Αμερική και σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι μαζί σας. Είμαστε εσείς. Πιστεύουμε σε εσάς και αναγνωρίζουμε ότι έχετε τη σοφία και την καρδιά να γίνετε οι αλχημιστές της χιλιετίας, μετατρέποντας το μόλυβδο των κοινότοπων εμπειριών στο χρυσό της πνευματικής αφύπνισης. 
 
Ακόμη και όταν η κυβέρνησή σας προσπαθεί να βρει τρόπους για να διαχειριστεί το χρυσό του κόσμου, εσείς πρέπει να επιδιώξετε να βρείτε ένα νέο τρόπο να διαχειριστείτε το χρυσό του πνεύματός σας. Η τράπεζα του πνεύματος δεν μπορεί ποτέ να εξαντληθεί ή να χρεοκοπήσει. Ακριβώς εδώ που βρίσκεστε, ΕΙΣΤΕ πάρα πολύ πλούσιοι. ΤΩΡΑ είναι η ώρα να κάνετε ανάληψη από τον εσωτερικό σας τραπεζικό λογαριασμό και να κάνετε την Ελλάδα, για άλλη μια φορά, το πλουσιότερο έθνος στη Γη.
Η αγάπη, οι προσευχές και οι ευλογίες μου είναι μαζί σας.

Ο Ανώτερος Δρόμος

Ο Ανώτερος Δρόμος 900 600 ΠΑΔΙΣΥ

Καθένας μας, σε κάθε ενσάρκωσή του, ανάλογα με το ιδιαίτερο καρμικό του παρελθόν ως αιώνια ψυχή, διαθέτει μια προσωπική μέγιστη-βέλτιστη δυνατότητα πνευματικής εξέλιξης. Εάν κατορθώσει να την ανακαλύψει και αποφασίσει να την επιλέξει συνειδητά ανάμεσα στις τόσες άλλες επιλογές που του προσφέρονται από το γήινο κόσμο μας, εάν την ακολουθήσει πιστά, αυτή η βέλτιστη εξελικτικά πορεία μπορεί να τον οδηγήσει ακόμα και μέχρι την πλήρη πνευματική του απελευθέρωση και αφύπνιση.

Πρόκειται γι’ αυτό που αποκαλούμε στην αρχαία ελληνική διδασκαλία των Δυνάμεων του Φωτός, ως «Ανώτερο Δρόμο», ή αν το θέλετε, με όρους Ψυχολογίας, «Νόημα Ζωής» ή «Νόημα Ύπαρξης». Καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος που βρίσκεται σε επαφή με τον Ανώτερο Δρόμο του και τον ακολουθεί με έφεση, αναδεικνύει το μέγιστο των δυνατοτήτων και των ταλέντων του, ασκεί το ιδανικό γι’ αυτόν επάγγελμα, έχει τις καλύτερες ανθρώπινες σχέσεις, αποκτά στην πορεία ιδιαίτερες ψυχικές δυνάμεις και πνευματικά χαρίσματα, είναι πάντα γεμάτος εμπιστοσύνη στο σύμπαν, εσωτερική χαρά και αρμονία και, αναγνωρίζοντας την ενότητα των πάντων, πλημμυρίζει από έλεος για όλα τα όντα.

Πρακτικά, ο Ανώτερος Δρόμος μας δεν μπορεί παρά να χαρακτηρίζεται από το δίπτυχο «Αφύπνιση – Υπηρεσία». Προσέξτε γιατί:

Από τη μία πλευρά, ο καθένας μας, ακολουθώντας την εξελικτική του πορεία ως μοναδική ατομικότητα, οφείλει να εργάζεται συστηματικά με σκοπό την αυτογνωσία, την πλήρη εναρμόνιση της προσωπικότητάς του και την πνευματική του απελευθέρωση. Αυτό σημαίνει υπεύθυνη εσωτερική εργασία και άσκηση, που οδηγούν στην εδραίωση της επαφής μας με τα ανώτερα πνευματικά πεδία και την τελική υπέρβαση του γήινου κόσμου.

Από την άλλη πλευρά, ο καθένας μας συνειδητοποιεί ότι, πέρα από την ατομική μας προσπάθεια για αφύπνιση, σπουδαίο ρόλο παίζουν και οι εξωτερικές συνθήκες μέσα στις οποίες ζούμε. Εάν το περιβάλλον, η κοινωνία μας, ευνοούν την άγνοια, την αρρώστεια, τον πόνο, τη φτώχεια, τη βία ή την ψυχική καταπίεση, οι δυνατότητές μας για πνευματική εργασία περιορίζονται σημαντικά. Αντίθετα, αν η κοινωνία και το περιβάλλον μας συμβάλουν στη γνώση, την υγεία, την αφθονία, την ελευθερία, την ασφάλεια και τις σωστές ανθρώπινες σχέσεις, τότε οι δυνατότητες πνευματικής μας προόδου γίνονται απεριόριστες.

Εδώ έρχεται η έννοια της Υπηρεσίας. Δηλαδή, η συνειδητοποίηση ότι η προσωπική μας πνευματική εξέλιξη και η εξέλιξη συνολικά των συνανθρώπων μας είναι αλληλένδετες και αλληλοεξαρτώμενες, αφού οι εξωτερικές συνθήκες επηρεάζουν αλλά και επηρεάζονται από όλους μας. Έτσι, Υπηρεσία σημαίνει ουσιαστική και συγκεκριμένη προσφορά, για τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών αφύπνισης για μας και για την ανθρωπότητα ως σύνολο.

Κανείς δεν μπορεί να προχωρήσει μόνος. Αλλά ακόμα και αν κάποιος γεννηθεί καρμικά τυχερός και το καταφέρει ως ένα σημείο, εάν δεν αρχίσει να προσφέρει ουσιαστική υπηρεσία, είναι αδύνατη η περαιτέρω πνευματική του εξέλιξη, γιατί δεν θα μπορέσει ποτέ να απαλλαγεί από το περιορισμένο γήινο «εγώ» του που είναι το κύριο εμπόδιο για την αφύπνιση και τη βίωση της Ενότητας.

Η υπηρεσία, η προσφορά, το έλεος, η αγάπη, είναι ο μόνος εγγυημένος δρόμος απαλλαγής από το «εγώ» και την ιδιοτελή χωριστικότητα που αυτό καλλιεργεί ανάμεσα στον καθένα μας και το Όλον.

Ουσιαστικά, πρέπει να ξέρετε ότι το να ακολουθούμε τον Ανώτερο Δρόμο μας, συνδυάζοντας εσωτερική εργασία και υπηρεσία, ισοδυναμεί με συμμετοχή στην υλοποίηση του Θείου Σχεδίου, έτσι όπως αυτό εξειδικεύεται για τον γήινο κόσμο μας από την Πνευματική Ιεραρχία των Χορηγών του Φωτός. Γιατί ο Σκοπός του Θείου Σχεδίου είναι ακριβώς η πνευματική αφύπνιση όλων των όντων και η ποιοτική αναβάθμιση όλων των εκδηλωμένων κόσμων – άρα και της μικρής μας Γης.

Εδώ έγκειται και η σημαντικότατη αποστολή του Πλανητικού Δικτύου του Φωτός (New Earth Network), ως φορέα μέσω του οποίου προωθείται το Θείο Σχέδιο επί της Γης.

Μιλώντας για υπηρεσία, θέλω να σας διευκρινήσω ότι στην πράξη περιλαμβάνει δύο κύριες μορφές. Η πρώτη ονομάζεται (στη διδασκαλία των Δυνάμεων του Φωτός) «Εσωτερική Πνευματική Δράση» και σημαίνει τη χρήση πνευματικών μεθόδων και ψυχικών δυνάμεων για τη βελτίωση των εξωτερικών συνθηκών της ζωής μας και του πλανήτη μας συνολικά. Σ’ αυτή τη μορφή υπηρεσίας υπάγεται και το Σύστημα Μορφογένεσις, το οποίο αποτελεί το ισχυρότερο υπαρκτό σε γήινο επίπεδο.

Η δεύτερη μορφή υπηρεσίας ονομάζεται «Κοινωνική Πνευματική Δράση» και αφορά κάθε μορφή ατομικής ή συλλογικής δράσης για τη βελτίωση των κοινωνικών, οικονομικών, πολιτισμικών και περιβαλλοντικών συνθηκών στον πλανήτη μας.

Γι’ αυτές τις δύο μορφές υπηρεσίας, θα μιλήσουμε αναλυτικά κάποια άλλη φορά…

Επαφή με τον Ανώτερο Εαυτό

Επαφή με τον Ανώτερο Εαυτό 900 600 ΠΑΔΙΣΥ
Τι ακριβώς είναι ο Ανώτερος Εαυτός;

Ο Ανώτερος Εαυτός είναι ένα αναπόσπαστο, ιδιαίτερο μέρος της ύπαρξής μας, και όχι κάποια ξεχωριστή πνευματική οντότητα.
Η ανθρώπινη υπόσταση/συνείδηση έχει πολύ περισσότερες εκφράσεις από το φυσικό σώμα, καθώς έχει πρόσβαση σε όλα τα αόρατα πεδία, ξεκινώντας από το αιθερικό, το ζωτικό, το αστρικό και το νοητικό, και συνεχίζοντας στο ενορατικό, το αρχετυπικό, μέχρι και στο ανώτατο πεδίο της θεϊκής συνείδησης.
Τα διαφορετικά αυτά “σώματα” έκφρασης του ανθρώπου μοιάζουν σαν τις διαφορετικές ραδιοφωνικές συχνότητες. Είναι πάντα “εδώ”, διαθέσιμα, αλλά αποκτάμε επίγνωση της ύπαρξής τους μόνο όταν η συνείδησή μας συντονιστεί μαζί τους. Έτσι, όταν η συνείδησή μας είναι ταυτισμένη μόνο με την εξωτερική – υλική πραγματικότητα, τότε θεωρούμε ότι η ύπαρξή μας αρχίζει και τελειώνει στο φυσικό μας σώμα. Όταν αρχίζουμε και συντονιζόμαστε με τον κόσμο των ενεργειών, των σκέψεων και των συναισθημάτων αναγνωρίζουμε ότι διαθέτουμε κάποια εξίσου υπαρκτά ψυχικά σώματα. Και όταν η συνείδησή μας επιτύχει τον συντονισμό της με το Θείο Σχέδιο και το Έργο της ζωής της, την Αποστολή της στη συγκεκριμένη ζωή, τότε ερχόμαστε σε επαφή με τον Ανώτερο Εαυτό μας…

Αν θέλουμε να δώσουμε έναν σαφή ορισμό για το τι ακριβώς είναι ο Ανώτερος Εαυτός μας, θα λέγαμε ότι είναι το Αρχέτυπο μέρος της ύπαρξής μας, που παραμένει πάντα συντονισμένο με το Πεδίο της Δημιουργίας και γνωρίζει στα πλαίσια του Θείου Σχεδίου τον Ανώτερο Δρόμο μας.

Ο Ανώτερος Δρόμος μας συνίσταται σε δύο στοιχεία:

1. Το πώς θα αναδείξουμε στο έπακρο την μοναδικότητα, τις ικανότητες και τα ταλέντα μας προκειμένου να δημιουργήσουμε και να υπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το Θείο Σχέδιο και την πνευματική εξέλιξη της ανθρωπότητας, και
2. Το πώς θα επιτύχουμε την μέγιστη, την άριστη δική μας πνευματική εξέλιξη στην συγκεκριμένη ενσάρκωση.

Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, το πόσο σημαντική είναι για κάθε πνευματικό άνθρωπο η επίτευξη μιας μόνιμης και σταθερής επαφής και επικοινωνίας με τον Ανώτερο Εαυτό του, αφού από αυτήν την επαφή και ανώτερη καθοδήγηση κρίνεται ουσιαστικά η πρόοδος και η εξέλιξη της ψυχής μας.
Στην πράξη, επαφή με τον Ανώτερο Εαυτό σημαίνει διαρκής ροή έμπνευσης και πνευματικής καθοδήγησης η οποία χαρίζει ευτυχία, δημιουργικότητα, αρμονία, αληθινό νόημα ζωής και διάθεση για προσφορά στον πλησίον.
Η επαφή με τον Ανώτερο Εαυτό είναι το μέσον δια του οποίου ο άνθρωπος μπορεί να οδηγηθεί στον αληθινό του τελικό προορισμό – την αφύπνιση της θεϊκής συνείδησης εντός του.
Για τον συνειδητό πνευματικό μαθητή, η επαφή με τον Ανώτερο Εαυτό κτίζεται καθημερινά με διάφορους τρόπους όπως ο στοχασμός, η προσευχή, ο διαλογισμός, η αυτογνωσία, η προσφορά υπηρεσίας, κ.λπ. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η μέθοδος του Οραματισμού Επαφής με τον Ανώτερο Εαυτό μας.

Ως ανταπόκριση στη συνειδητή μας προσπάθεια για επικοινωνία, μόλις καταφέρουμε και αρχίσουμε να συντονιζόμαστε με τις ανώτερες ποιότητές του, ο Ανώτερος Εαυτός μάς προσφέρει απλόχερα όλη την έμπνευση και καθοδήγηση που χρειαζόμαστε με μια σειρά από τρόπους.
Ενεργοποιεί την εμπνευστική μας ικανότητα έτσι ώστε να μας μεταδίδει νέες, πρωτοποριακές ιδέες και οδηγίες σχετικά με τον ανώτερο δρόμο μας και τη θεία αποστολή μας. Χρησιμοποιεί τα όνειρα και τη συγχρονικότητα (γεγονότα σαν οιωνοί, που φαινομενικά μοιάζουν τυχαία, αλλά ουσιαστικά εκδηλώνονται για να μας μεταφέρουν σημαντικά μηνύματα για την εξέλιξή μας) και μας φέρνει σε επαφή με κατάλληλους ανθρώπους και καταστάσεις που θα μας βοηθήσουν στην πνευματική μας εξέλιξη.

Οι περιορισμοί και οι αντιδράσεις του κατώτερου “εγώ” μας

Όταν αποφασίσει κανείς συνειδητά να εργαστεί για να επιτύχει μία μόνιμη επαφή με τον Ανώτερο Εαυτό του, είναι αναπόφευκτο να έρθει αντιμέτωπος με την αντίδραση του κατώτερου “εγώ” του, το οποίο προσπαθεί να μην παραδώσει την “εξουσία” που ασκεί μέχρι τώρα.
Πρόκειται γι’ αυτό το κατώτερο, προβληματικό μέρος της ύπαρξής μας με τα πάθη, τους φόβους, τις έξεις, τους εγωισμούς, τα ελαττώματα και τις λαθεμένες συμπεριφορές και τρόπους σκέψης, που αρνείται να θεραπευτεί και επιστρατεύει γι’ αυτό μία σειρά από “όπλα”.
Αυτές τις εσωτερικές αντιδράσεις καλείται ο μαθητής να διαλύσει και να ενσωματώσει μέσα στην ενιαία του συνειδητή βούληση και έφεση για πνευματική εξέλιξη.

Οι αντιδράσεις και τα τεχνάσματα της “εσωτερικής αντιπολίτευσης” περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
– Την καλλιέργεια των μηδενιστικών αμφιβολιών, ότι τίποτα δεν υπάρχει πέραν της υλικής μας υπόστασης, οπότε τα περί ανώτερου εαυτού είναι “παραμύθια”.
– Την καλλιέργεια ενοχών, ότι έχουμε τόσα πολλά ελαττώματα, ώστε είμαστε ανάξιοι ή είναι αδύνατον να καταφέρουμε να επιτύχουμε την επαφή με κάτι πνευματικό ή ανώτερο.
– Την πρόκληση αρνητικών σκέψεων και συναισθημάτων (φόβος, αμφιβολία, νοητική σύγχυση, ταραχή, αδυναμία συγκέντρωσης, οκνηρία, κλπ) κάθε φορά που επιχειρούμε εκτελέσουμε το πρωτόκολλο επαφής με τον ανώτερο εαυτό μας.
– Την πρόκληση ενοχλητικών σωματικών συμπτωμάτων (φαγούρα, χασμουρητό, υπερκινητικότητα, ρίγη, κ.λπ) κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του πρωτόκολλου.
– Την “επιστράτευση” προσώπων και γεγονότων που θα επιχειρούν να προβάλλουν εμπόδια στην εσωτερική μας εργασία, να μας αποθαρρύνουν και να μας αποτρέψουν από την επαφή με τον ανώτερο εαυτό μας.

Πέρα από τις ισχυρότατες και αποτελεσματικές τεχνικές ενσωμάτωσης των εσωτερικών μας περιορισμών, η εν γένει συνιστώμενη αντιμετώπιση όλων αυτών των αντιδράσεων συμπυκνώνεται σε μία πρόταση: αγνοούμε τις όποιες αντιδράσεις και επιμένουμε με συνέπεια στο έργο της επαφής με τον Ανώτερο Εαυτό, κάνοντας πάντα ό,τι καλύτερο μπορούμε.
Με αυτήν τη στάση, σε λίγο διάστημα το “εγώ” παίρνει το σαφές μήνυμα ότι η θέλησή μας είναι γνήσια, αδιαπραγμάτευτη και το υπερβαίνει, οπότε ημερεύει, συνεργάζεται προς τον ανώτερο σκοπό μας και οι αντιδράσεις σταματούν…

Η Ελλάδα στο Μονοπάτι της Φωτιάς

Η Ελλάδα στο Μονοπάτι της Φωτιάς 900 600 ΠΑΔΙΣΥ
Ομιλία του κ. Στάμου Στίνη στον Οραματισμό του Μαρτίου 2015

 

Καλημερίζουμε όλους εσάς κι όσους είναι συνδεδεμένοι  μαζί μας και με το εξωτερικό, ευχόμαστε να έχουμε μια καλή μέρα και να κάνουμε μια καλή ενέργεια σήμερα, πάνω στη φόρτιση αυτής της σκεπτομορφής, που την παλεύουμε από το 1997.

Τα πράγματα δεν ακολουθούνε πάντα ταχύτητες, που ο νους ελπίζει και προσδοκά, αλλά έχουν και τη δική τους δυναμική και άλλωστε για εξελίξεις μακροκοσμικές, που δεν αφορούν το στενό μας κύκλο αφ’ ενός, ο τρόπος με τον οποίο κινείται η ενέργεια και οι ρυθμοί είναι τελείως διαφορετικοί, πόσο μάλλον οι εξελίξεις στην Ελλάδα που επηρεάζονται πλέον από τη συνολική παγκόσμια σκεπτομορφή, γιατί όλα πλέον είναι αλληλένδετα, πράγμα που το διαπιστώνουμε και στις μέρες μας, με βάση του πώς η Ελλάδα έχει τεθεί στο επίκεντρο των παγκόσμιων εξελίξεων.

Για να ξεκινήσουμε και τη σημερινή μας ομιλία, η οποία θα ήθελα να είναι κάπως πιο πρακτική από τις άλλες φορές, με την έννοια ότι έχει προηγηθεί, για όσους έχετε παρακολουθήσει αυτές τις ομιλίες των οραματισμών, αλλά και όσοι δεν τις έχετε παρακολουθήσει όλες, υπάρχουν αναρτημένες κι αυτές σε μορφή βίντεο στο site του ΠΑΔΙΣΥ κι επειδή έχουμε πει πολύ σημαντικές λεπτομέρειες, αυτό θα σας παρότρυνα να το κάνετε.

Όσοι δεν έχετε παρακολουθήσει και τις τρεις προηγούμενες ομιλίες, γιατί ήταν πραγματικά μια τριλογία στην πρώτη, η οποία ήταν με τίτλο, οι φύλακες του καλού, αναφερθήκαμε στο πώς από τις παραμονές του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλαδή από το 1936-1939, άρχισαν να έρχονται στον πλανήτη γη, η εμπροσθοφυλακή, οι πρώτες ψυχές, οι πρώτοι φύλακες του καλού, οι οποίοι έπαιζαν το δικό τους ρόλο μέχρι να συσταθούν τα πρώτα δίκτυα του φωτός, ανά την ανθρωπότητα.

Στη δεύτερη ομιλία που κάναμε, με τίτλο η ιδεολογία των δυνάμεων του φωτός, αναφερθήκαμε συγκεκριμένα πλέον στο πώς στους διάφορους τομείς της καθημερινότητας, την παιδεία, την οικονομία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αυτογνωσία, την υγεία κλπ, του πώς και τι περιλαμβάνει το σχέδιο των δυνάμεων του φωτός για την αναγέννηση της ανθρωπότητας. Και στην τρίτη ομιλία τον περασμένα Δεκέμβριο με τίτλο 2015, μύηση στις ενέργειες των αστέρων του κρίνου, αναφερθήκαμε στου πώς συγκεκριμένα εξωδιαστατικά κέντρα ενεργοποιούνται αυτή την περίοδο, μέσα στο 2015, προκειμένου να  γονιμοποιήσουν μια τεράστια πλειοψηφία πνευματικών ανθρώπων, ουσιαστικά πώς να ενεργοποιήσουν αυτούς που λέμε φύλακες του καλού, ώστε μέσα στην επόμενη περίοδο να συγκροτηθεί μ’ ένα συγκεκριμένο τρόπο το Σχέδιο του Φωτός.

Εκείνο που έχει σημασία, πέρα σπ’ όσα είπαμε σ’ αυτές τις τρεις ομιλίες, που ως υλικό υπάρχουν και σε γραπτή μορφή και audio, που μπορείτε όσοι θέλετε να τις παρακολουθήσετε, το σημαντικό είναι ότι απ’ τις υπαγορεύσεις που είχαμε απ’ το 2009 και υπάρχουν καταγραμμένα, είχαμε αναφερθεί, τόσο στην κρίση, την οποία θα πέρναγε η Ελλάδα, όσο και στις τρεις εφταετίες που έρχονται κι εδώ ήθελα να επικεντρωθούμε.

Οι υπαγορεύσεις μας έλεγαν ότι το σχέδιο θα διεξαχθεί σε τρεις ακόλουθες, αλλεπάλληλες επταετίες.

Η πρώτη επταετία ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2013, έτσι βρισκόμαστε σχεδόν κοντά στη συμπλήρωση δυο ετών της πρώτης εφταετίας και στην πρώτη επταετία το σχέδιο άνωθεν περιλαμβάνει τη συγκρότηση αυτής της νέας ιδεολογίας του καλού. Με απλά λόγια όπως έχουμε διαπιστώσει ότι από τη δεκαετία του ’60, υπάρχει μια υστέρηση και μετά από μια μεγάλη διάχυση που είχε συμβεί τότε, ανθρωπιστικών ιδεωδών, μετά πέσαμε σ’ ένα βαρομετρικό χαμηλό θα λέγαμε, από πλευράς ιδεολογίας και βρισκόμασταν στην αιχμή εκείνων των δυνάμεων και των νοοτροπιών που υποστηρίζουν την απληστία και το νόμο της ζούγκλας και ο θάνατός σου, η ζωή μου και η αποθέωση το χρήμα, ο άνθρωπος ένα απλό νούμερο.

Απ’ αυτή την κατάσταση το σχέδιο είναι του πώς θα περάσουμε μέσα σ’ αυτή την πρώτη εφταετία στην κατάσταση ώστε στο τέλος αυτής της εφταετίας, να έχει συγκροτηθεί το αντίπαλο δέος, η αντίπαλη ιδεολογία, η οποία δεν θα είναι μια απλουστευμένη κατάσταση τύπου χιπισμού απλώς, κάντε έρωτα κι όχι πόλεμο και πώς θ’ αγαπάμε ο ένας τον άλλον, αλλά θα είναι μια καινούργια ιδεολογία, η οποία θα έχει ρεαλιστικές βάσεις και θα πείθει ότι δεν είναι μονόδρομος τα ιδανικά και τα οικονομικά και πολιτισμικά μοντέλα της νέας παγκόσμιας τάξης, αλλά ότι υπάρχει και άλλος δρόμος, που μπορεί να βασίζεται στη συνέργεια, στην αλληλεγγύη, στην ενότητα, στον αλληλοσεβασμό, στην ανθρωπιά και προπαντός στην αυτογνωσία και την πνευματικότητα.

Μην ξεχνάτε ότι ήδη υπάρχει μια πολύ σοβαρή μαγιά πάνω σ’ αυτό το κομμάτι, γιατί και στον τομέα της φιλοσοφίας και στον τομέα της ενεργειακής θεραπευτικής, και στον τομέα της ψυχολογίας και της αυτογνωσίας, ήδη υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων, ανά την υδρόγειο που αναγνωρίζει ότι το νόημα της ζωής δεν μπορεί να το βρεις μόνο στο κυνήγι του χρήματος, στην απληστία και στα παιχνίδια εξουσίας και σας θυμίζω, στοιχεία τα οποία είχαμε ανακοινώσει στις περασμένες ομιλίες, ότι ήδη καταγεγραμμένα μέσω  facebook, υπάρχουν 80.000.000 στην ΕΕ που δηλώνουν πνευματικοί ακτιβιστές και 70.000.000 αντίστοιχα στις ΗΠΑ.

Μιλάμε για τεράστια νούμερα τα οποία αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο καθώς περνάνε τα χρόνια.

Έτσι λοιπόν, η πρώτη εφταετία προβλέπει ότι ας πούμε σε πέντε χρόνια περίπου πεντέμισι από σήμερα ήδη θα έχει διαμορφωθεί μια καινούργια σκεπτομορφή παγκόσμια, μια καινούργια ιδεολογία, η οποία θα πείθει, δεν θα είναι μια ρομαντική απλώς επιθυμία του ν’ αλλάξουν κάποια πράγματα, αλλά θα υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις και απόψεις.

Ταυτόχρονα, μέσα σ’ αυτή την εφταετία, αλλά με κορύφωση στην επόμενη, εκεί είναι που θα κριθεί, σύμφωνα με τις υπαγορεύσεις που έχουμε, η όλη ιστορία.

Άρα πρακτικά μιλώντας σε καμιά δεκαριά χρόνια από σήμερα, άρα πάλι πιστεύω ότι οι περισσότεροι από μας πρώτα ο Θεός θα είμαστε εδώ και θα τα βλέπουμε, δεν είναι στο απώτερο μέλλον.

Εκείνο που προβλέπεται είναι ότι αυτή η σύγκρουση που ήδη διεξάγεται σε παγκόσμιο επίπεδο ανάμεσα στα δυο στρατόπεδα, έτσι απλουστευτικά να το πούμε, του φωτός και του σκότους, πρόκειται να κορυφωθεί.

Μέσα στη δεύτερη εφταετία στα μέσα της δεύτερης εφταετίας πλέον θ’ αρχίσει να παίρνει σταθερά επάνω του το θετικό στρατόπεδο και άρα στο τέλος της δεύτερης εφταετίας ουσιαστικά θα έχει κυριαρχήσει.

Άρα η τρίτη εφταετία θα είναι μια εφταετία δημιουργίας, όπου πλέον, έχοντας κυριαρχήσει το φως, θ’ αρχίσει πλέον να δομεί όλες εκείνες τις καινούργιες οικονομικές δομές, στην παιδεία, στον πολιτισμό, σ’ όλους τους τομείς, στην επιστήμη, μέσα από την οποία θα έρθει ουσιαστικά αυτή η αναβάθμιση του γήινου σχολείου, της γης και άρα και της ανθρωπότητας συνολικά.

Αυτό είναι το σχέδιο.

Υπάρχει ένα θέμα ότι, δεν σημαίνει ότι επειδή αυτό είναι ένα σχέδιο που καθώς μας έχει δοθεί, έχουν επεξεργαστεί κάποιες ανώτερες δυνάμεις, κάποια υπερ-εξελιγμένα πνευματικά όντα, που έχουν την ευθύνη για την εξέλιξη  της ανθρωπότητας κι έχουν την εποπτεία αυτής της εξέλιξης, δεν σημαίνει ότι το παιχνίδι έχει κριθεί.

Είναι διαφορετικό του ποιο είναι το πλάνο και τι θ’ απογίνει στο τέλος, γιατί όπως καταλαβαίνετε, η όλη ιστορία κρίνεται κάθε στιγμή και άρα και το στρατόπεδο το αντίπαλο, έχει κι αυτό τα δικά του σχέδια.

Εκείνο που βλέπουμε όμως ευτυχώς, μέχρι αυτή τη στιγμή είναι ότι τα πράγματα βαδίζουν σύμφωνα με το σχέδιο και άρα αυτό μας κάνει να νιώθουμε αισιόδοξοι, ότι αν συνεχίσουμε μ’ αυτό το ρυθμό να μπορούμε να κρατιόμαστε σταθερά στο φως, και άρα να μην υποκύπτουμε στις σκοτεινές σκεπτομορφές, οι οποίες προσπαθούν να μας τρομοκρατήσουν, να καλλιεργήσουν την απαισιοδοξία, να διαχύσουν όλη αυτή τη μαυρίλα που βλέπουμε να επιχειρείται καθημερινά, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σ’ όλη την ανθρωπότητα, αν μπορέσουμε να κρατηθούμε σταθερά στο φως, είναι σίγουρο ότι το πράγμα θα προχωρήσει σύμφωνα με το Σχέδιο.

Ήδη από τις 12 Μαΐου του 2010 είχε γίνει μια πρώτη διάχυση ενεργειών, με βάση την οποία κλήθηκε ένας πολύ μεγάλος αριθμός πνευματικών ανθρώπων στο τομέα της υπηρεσίας, να στρατευτεί δηλαδή προσφέροντας πρακτικά υπηρεσία, ο καθένας στο πόστο του, σε διάφορους τομείς, υπηρεσία με την έννοια της δημιουργίας καλών συνθηκών αφύπνισης για τους ανθρώπους.

Πέρα απ’ αυτή την διάχυση, η δεύτερη πολύ σοβαρή διάχυση ήταν αυτή που σηματοδότησε την αρχή της πρώτης επταετίας, δηλαδή το καλοκαίρι του 2013, πριν περίπου δυο χρόνια. Αυτή ήταν η καθοριστική διάχυση πνευματικών ενεργειών, με την οποία έγινε και η έναρξη της πρώτης εφταετίας και άρα έκανε κάποια πολλά εκατομμύρια συνανθρώπων μας ανά τον πλανήτη να συνειδητοποιήσουν ότι πλέον χρειάζεται στράτευση, να συνειδητοποιήσουν το παιχνίδι της παγκόσμιας κόντρας που παίζεται και άρα να συνειδητοποιήσουν ότι τα πράγματα δεν κατευθύνονται μόνο και δεν είναι έτσι όπως τα βλέπουμε με βάση τις πέντε αισθήσεις, ή με ότι ακούμε στις ειδήσεις, αλλά ότι το παιχνίδι παίζεται πολύ πιο μέσα κι έτσι μ’ αυτή τη συνειδητοποίηση, ότι εδώ πέρα στο γήινο καρμικό κόσμο, ότι γίνεται μια σύγκρουση αόρατων πνευματικών ενεργειών, εδώ πλέον άρχισαν κάποια πολλά εκατομμύρια κόσμου, συνειδητοποιημένα να τοποθετούνται πολύ πιο σταθερά και πολύ πιο συνειδητά απέναντι στα πράγματα κι αυτό είναι υψίστης σημασίας.

Ακούς πλέον και διαβάζεις κι επικοινωνείς και με πολλούς ανθρώπους κι απ’ το εξωτερικό που έχουν συνειδητοποιήσει και σου λένε ότι πολλοί παγκόσμιοι ηγέτες είναι «κατειλημμένοι», έχει περάσει αλλού, σ’ ένα άλλο επίπεδο πλέον η συνειδητοποίηση του κόσμου. Αυτό παλιά αν το σκεφτότανε κάποιος θα τον περνάγανε για τρελό.

Όπως επίσης καταλαβαίνουν ότι και στον αντίποδα υπάρχουν πλέον πάρα πολλοί εργάτες του φωτός, οι οποίοι είναι επιφωτισμένοι από ανώτερες πνευματικές υπάρξεις, που πλέον κάνουν ανοιχτά παιχνίδι, μέσα από πολλούς από μας, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Έτσι λοιπόν, με το που ξεκίνησε η δεύτερη εφταετία, τα πράγματα γίνονται και πιο φανερά και αυτό θα το έχετε παρατηρήσει κι από το αντίπαλο στρατόπεδο, ότι πλέον δεν έχει ενδοιασμούς καθόλου να λέει τα πράγματα με τα’ όνομά τους. Παλιά προσπαθούσαν να τα πούνε με διπλωματική γλώσσα, τώρα αυτοί οι θώκοι της εξουσίας που δουλεύουν για το κακό δεν έχουν κανέναν ενδοιασμό, βγαίνουν και τα λένε ανοιχτά. Δεν ομολογούν φυσικά ότι εργάζονται για το κακό, αλλά όταν λέω ανοιχτά, εννοώ ότι βγάζουν έναν κυνισμό, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι καν να χρυσώσουν το χάπι, γιατί καταλαβαίνουν κι αυτοί ότι οι μάσκες έχουν πέσει, κι όλοι ξέρουμε πλέον ποιος είναι ποιος, καταλαβαίνουμε ο καθένας για ποιόν εργάζεται κι αυτό ήταν κάτι που επίσης μας είχε ειπωθεί και το είχαμε ανακοινώσει απ’ το 2009 ότι θα πέσουν οι μάσκες κι ο κόσμος θα στρατευτεί εκ των πραγμάτων κι όποιος παραμείνει ουδέτερος είναι εκείνος που θα τις φάει πιο πολύ απ’ όλους, γιατί θα τις τρώει κι από τις δυο μεριές, το παιχνίδι θα είναι ανελέητο, άρα ο καθένας θα κληθεί να διαλέξει στρατόπεδο.

Αυτή τη στιγμή αυτό που έχει γίνει είναι ότι, θα δούμε τι συμβαίνει τώρα με την Ελλάδα. Είδατε ότι από το 2010 έχουμε ανακοινώσει για το ρόλο που θα έπαιζε η Ελλάδα, όταν δεν υπήρχε ούτε κρίση, ούτε κανένας μπορούσε να φανταστεί ποτέ τι θα γινότανε, καθότι η ελληνική κοινωνία βρισκότανε σε αφασία. Παρόλο που βρισκόμασταν σε αφασία, έχοντας παντελή άγνοια στο τι μας περίμενε, εμάς οι υπαγορεύσεις που είχαμε επέμεναν ότι η Ελλάδα πρόκειται να περάσει από μια πολύ μεγάλη δοκιμασία, η οποία στο τέλος θα την οδηγούσε στο να βγει μπροστά στον αγώνα που θα γινόταν για την αναγέννηση της ανθρωπότητας. Με πολλή φειδώ και ντροπή, οφείλω να ομολογήσω, το είχαμε ανακοινώσει αυτό, γιατί, όπως και να το κάνεις κι οι ίδιοι αμφιβάλαμε για το αν αυτές οι υπαγορεύσεις μπορεί να είχαν κάποια λογική, ή κάποιο ρεαλισμό και το θεώρησα μεγάλο ρίσκο, αλλά το κάναμε.

Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι όλη αυτή η ιστορία επιβεβαιώνεται με τον πιο σαφή τρόπο και να βρισκόμαστε σε μια περίοδο που πραγματικά ασχέτως, γιατί είπαμε ότι πρέπει να τα βλέπουμε τα πράγματα υπεράνω κομμάτων και υπεράνω πολιτικής, δεν μας ενδιαφέρει ποιες δυνάμεις διάλεξε το ελληνικό αρχέτυπο, ή το στρατόπεδο των δυνάμεων του φωτός, ή πώς έγινε η καραμπόλα και στήθηκε η σημερινή κυβέρνηση, ή οτιδήποτε απ’ όλα αυτά.

Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα το έφερε η ειμαρμένη, το Σχέδιο, αλλά το έφερε να είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα απέναντι στη νέα παγκόσμια τάξη διεθνώς. Μπορεί να μην το επιδιώξαμε, το θέμα είναι ότι έτσι είναι και συνήθως αυτά είναι που έχουν σημασία, δηλαδή του πώς κινείται η ιστορία της ανθρωπότητας τελικά, μέσα από καταστάσεις, οι οποίες πολλές φορές μπορεί να μοιάζουν φαινομενικά τυχαίες.

Επειδή όμως όλοι εδώ μέσα και όσοι είμαστε εδώ μέσα και όσοι είμαστε σ’ επικοινωνία ξέρουμε ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο κι αυτό.

Το γεγονός ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και το γεγονός ότι υφίσταται, ακριβώς επειδή βρίσκεται στην πρώτη γραμμή κι όλες αυτές τις αντιδράσεις από τα ελεγχόμενα παγκοσμίως μέσα μαζικής ενημέρωσης κι από το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα, τις αγορές κι όλα τα σχετικά, λέει πολλά.

Ωστόσο, το έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα, το για ποιο λόγο μπορεί να επιλέχτηκε η Ελλάδα να παίξει αυτό το ρόλο του παγοθραυστικού, απέναντι σ’ αυτή την αλλαγή που επέρχεται και όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά μιλάμε για τον ελληνισμό, γιατί είναι η όλη δομή, η όλη ενέργεια, η όλη σκεπτομορφή που αποπνέει και που είναι εστιασμένη πάνω στον ελληνισμό, είναι εκείνη η οποία αποθεώνει την αρμονία και το κάλλος, είναι εκείνη που αποθεώνει την γνώση και την έρευνα, την ελευθερία. Και αυτά τα στοιχεία είναι ακριβώς εκείνα τα οποία χρειάζεται η παγκόσμια σκεπτομορφή για την αναγέννηση της ανθρωπότητας κι είναι ακριβώς αυτά τα στοιχεία τα οποία τα πολεμάει λυσσαλέα το αντίπαλο δέος.

Αυτή τη στιγμή λοιπόν, όπως και την εποχή του Διαφωτισμού, πάνω στις αρχές του ελληνισμού στηρίχτηκαν κάποιοι άνθρωποι και κάποιες ανώτερες δυνάμεις για να χτυπήσουν το σκοτάδι, που είχε μείνει απ’ το Μεσαίωνα, έτσι και τώρα που έχουμε ένα καινούργιο σκοτάδι, πάλι επάνω στις αρχές και τις δομές του ελληνισμού στηρίζονται αυτές οι ανώτερες δυνάμεις, στις οποίες, σημειωτέον, υπάρχει ομοφωνία και συσπείρωση μας λένε οι υπαγορεύσεις γύρω από την ιδεολογία του ελληνισμού. Δηλαδή με πολύ απλά λόγια , εκείνα τα υπερ-εξελιγμένα όντα, κι αυτό πάρτε το σoβαρά υπ’ όψιν σας, τα οποία έχουν την ευθύνη για την εξέλιξη της ανθρωπότητας, την ευθύνη απ’ το στρατόπεδο του φωτός, ασχέτως του αν προέρχονται ως ψυχές, από την παράδοση του ινδουισμού, ή του βουδισμού, ή οποιασδήποτε άλλης, ανά τον κόσμο παράδοσης είναι συσπειρωμένη γύρω από τον ελληνισμό.

Αυτός ήταν κι ο λόγος που, πολλοί μεγάλοι δάσκαλοι από την ανατολή, μας έχουν στείλει μηνύματα κατ’ επανάληψη, που λένε ότι, ορίστε εσείς οι Έλληνες γιατί δεν είστε μόνοι σας, ενεργειακά σας στηρίζουμε, γιατί ξέρουμε ότι θα είστε η εμπροσθοφυλακή, μας έχουν έρθει τέτοια μηνύματα κατ’ επανάληψη, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι ξέρουν, γιατί κι αυτοί εμπνέονται από ίδιες πηγές άνωθεν.

Είναι πάρα πολύ παρήγορο ότι απέναντι στις δικές μας υπαγορεύσεις, το να παίρνουμε τέτοια μηνύματα από δασκάλους που ούτε καν τους γνωρίζουμε, εκείνοι όμως ξέρουν, τι ξεκινάει και τι πρόκειται να γίνει.

Όπως είπαμε όμως αυτό είναι όμως το πλάνο, κανένας δεν μας εγγυάται τίποτα.

Εκείνο που καλούμαστε να κάνουμε εμείς στην Ελλάδα μιας και αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο επιλεχθήκαμε για τον οποιοδήποτε λόγο και για όλους αυτούς που έχουμε αναλύσει, να βγούμε εμείς μπροστά, είναι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να μπορέσουμε να κινηθούμε πρακτικά πλέον, χτίζοντας μια καινούργια κατάσταση.

Κατ’ αρχήν έχουμε ένα πάρα πολύ κρίσιμο διάστημα μπροστά μας, το οποίο θα κρατήσει τουλάχιστον μέχρι τον ερχόμενο Νοέμβρη.

Σ’ αυτό το διάστημα μέχρι τότε, θα είμαστε συνέχεια, όπως λένε μεταξύ σφύρας και άκμονος, θα είμαστε στην κόψη του ξυραφιού και αυτή η ιστορία που ζούμε όλες αυτές τις τελευταίες μέρες του μένουμε, δεν μένουμε, αντέχουμε δεν αντέχουμε, αυτό θα συνεχιστεί, γιατί αυτή η διελκυστίνδα θα είναι σε μόνιμη βάση.

Εκείνο που καλούμαστε εμείς σαν πνευματικοί άνθρωποι να κάνουμε είναι να στηρίξουμε τη θετική σκεπτομορφή, ασχέτως πολιτικών τοποθετήσεων και κομματικών τοποθετήσεων, πώς έτσι όπως έχουμε πει, οραματιζόμενοι το αποτέλεσμα.

Εμάς λοιπόν δεν μας ενδιαφέρει ποιους θα επιλέξει η ενέργεια και από ποιους θα περάσει για να έχουμε μια αίσια έκβαση σ’ αυτή την κρίση που βιώνουμε σήμερα. Εμάς εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να παραμείνουμε σταθερά εστιασμένοι στο ότι θέλουμε να διαμορφωθούν έτσι τα πράγματα και επιστρατεύοντας όποια πρόσωπα κρίνει η ίδια η σκεπτομορφή, η ίδια η ενέργεια, προκειμένου η Ελλάδα να περάσει σε μια καινούργια φάση ελευθερίας, ανάπτυξης, αναγέννησης, αλληλεγγύης, ανθρωπισμού, επικεντρωνόμαστε στις ποιότητες και όχι στα πρόσωπα, ή σε κόμματα, ή σε πολιτικούς φορείς, αυτό ας το αφήσουμε στις ανώτερες δυνάμεις να το επιλέξουν, εμάς μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα.

Αυτό είναι το ένα, το δεύτερο είναι ότι, μέχρι το τέλος του φθινοπώρου έχουμε πολλές ενδείξεις ότι θ’ αλλάξει το σκηνικό και στην ΕΕ, αλλά και διεθνώς. Ήδη αυτές τις μέρες διοργανώνονται διαδηλώσεις κατά της λιτότητας σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αλλά και μέχρι το φθινόπωρο είναι πάρα πολύ πιθανό να έχουν αλλάξει τρεις κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Βγάζοντας δυνάμεις, οι οποίες είναι πιο φιλικές προς την Ελλάδα.

Πέρα απ’ αυτό, εξελίξεις πολύ σημαντικές συμβαίνουν και στην Αμερική, οι οποίες ακόμα είναι σχετικά υπόγειες, αλλά ήδη αρχίζουν και υπάρχουν και φανερές καταστάσεις και για το οποίο θα μιλήσουμε κάποια άλλη φορά, γιατί κι εκεί παίζεται πολύ χοντρό παιχνίδι. Η ουσία είναι ότι έχουμε ένα διάστημα μέχρι και το φθινόπωρο, όπου το σημαντικό κι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι η σταθερότητα, γιατί πρέπει λίγο να σας επιστήσω την προσοχή σ’ αυτό.

Παρατηρώ σημάδια πανικού, ακόμα και σε ανθρώπους, όπως εμάς εδώ, που υποτίθεται ότι πρέπει να κρατάμε τα μπόσικα και παρ’ όλα αυτά διαπιστώνω ότι τσιμπάμε, δηλαδή είναι τόσο μεγάλη η επίδραση των δελτίων ειδήσεων, ή γενικά του πανικού που πάνε ορισμένοι να καλλιεργήσουν, που ακούω κατά καιρούς και δικούς μας να απελπίζονται να τα παίρνουν τοις μετρητοίς ότι ακούνε, να πέφτει μια απαισιοδοξία, αυτό είναι καταστροφή, γιατί ότι χτίζουμε ενεργειακά, μέσα σε μια στιγμή, αν υπάρξει πανικός μπορεί να το γκρεμίσουμε.

Άρα, προσπαθήστε, όσον το δυνατόν γίνεται να μην ακούμε τις Κασσάνδρες, να κρατιόμαστε σταθεροί στο φως, αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό και για να ολοκληρώσω, το τελευταίο, έχουμε ορισμένα πράγματα που πρέπει να γίνουν.

Άρα καλό είναι να είμαστε εστιασμένοι σ’ αυτά, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Υπάρχει, για να μπορέσει να παίξει το ρόλο αυτό ο ελληνισμός, το να γίνει πραγματικά μπροστάρης σ’ αυτή την αλλαγή που θ’ ακολουθήσει την ανθρωπότητα, θα πρέπει να κινηθεί από μέσα προς τα έξω, δηλαδή να δώσουμε δείγματα γραφής, πρώτα οι ίδιοι μέσα στις δικές μας κοινωνίες, στην Ελλάδα και την Κύπρο, ότι έχουμε εναλλακτική πρόταση, ρεαλιστική κι ανθρώπινη.

Αυτό έχει πολλή μεγάλη σημασία.

Άρα, μέσα στα επόμενα χρόνια πρέπει να κάνουμε κάποιες αλλαγές μέσα στις δικές μας τις κοινωνίες, μιλάω για Ελλάδα και Κύπρο, οι οποίες θ’ αποτελέσουν υπόδειγμα και παράδειγμα προς μίμηση πλέον και για το εξωτερικό, ν’ αναστρέψουμε δηλαδή και αντί να αγόμαστε και να φερόμαστε από τον παραδοσιακό μιμητισμό, αντί να εισάγουμε εμείς πρότυπα απ’ το εξωτερικό και να προσπαθούμε να τα’ αντιγράψουμε, ν’ αποτελέσουμε εμείς πρότυπο προς αντιγραφή για τους υπόλοιπους λαούς, για τα άλλα κράτη. Κι αυτό δεν είναι κάτι δύσκολο, απλώς απαιτεί μια αλλαγή νοοτροπίας και πιστεύω ότι πρέπει να εστιάσουμε  την ενέργειά μας (αυτά λένε οι υπαγορεύσεις άνωθεν), να μαγνητίσουμε ανθρώπους και δομές στην Ελλάδα και την Κύπρο που να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Να τα πω και λίγο πιο συγκεκριμένα, μιλάμε για πέντε άξονες, ο πρώτος είναι για το πώς να καθιερώσουμε στις κοινωνίες μας τη δικαιοσύνη, την αξιοκρατία, την ακεραιότητα και την ηθική, να επαναφέρουμε δηλαδή την ηθική και τις σωστές αρχές ως άξονα, γύρω από τον οποίο θα λειτουργεί η πολιτεία, στην πολιτεία και την Κύπρο, έτσι ώστε να μην είναι πια της μόδας η διαφθορά και να μην θεωρείται η λαμογιά μαγκιά και να μη θεωρείται η επιδεξιότητα και πώς θα ρίξεις τον άλλο και πώς θα του τη φέρεις να μην θεωρείται προσόν και αρετή και αυτό να κατοχυρωθεί θεσμικά, γι αυτό λέω η πολιτεία να λειτουργήσει κατοχυρώνοντας την αξιοκρατία και τη δικαιοσύνη.

Αυτός είναι ο ένας άξονας, ο δεύτερος, του πώς θα κατορθώσουμε σαν κοινωνία και σαν πολιτεία, στην Ελλάδα και την Κύπρο να κάνουμε μια κοινωνία ανθρώπινη που να βασίζεται στην αλληλεγγύη, στη συμπόνια, την αδελφοσύνη και την ενότητα, στον αντίποδα της φαγωμάρας, της  αντιπαλότητας, της διένεξης και της απληστίας, που λέγαμε, του πώς θα κινηθούμε ο καθένας, να προσφέρει, προκειμένου μέσα από συνέργεια και από αλληλεγγύη να χτιστεί μια καινούργια κοινωνία, κι αυτά θεσμοθετημένα, να πάψει αυτή η νοοτροπία, ότι δεν πα να πλακωθεί και να πέσει το σπίτι του γείτονα, αρκεί εγώ να γλυτώσω το τομάρι μου.

Εάν μπορέσουμε κάποιες στοιχειώδεις δομές κοινωνικές, πάνω στον τομέα αυτό της αλληλεγγύης θα είναι ο αντίκτυπος φοβερά ωφέλιμος για όλη την ανθρωπότητα, γιατί όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα εδώ.

Το τρίτο, αυτό που λένε ανάπτυξη, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο τον εννοούνε οι αγορές, επενδύσεις για κέρδος, το θέμα είναι να βαδίσουμε πάνω στον άξονα αυτοεκτίμηση, δημιουργικότητα, πρωτοβουλία. Δηλαδή ο καθένας από μας να απεκδυθεί αυτή την «υπαλληλική νοοτροπία», ότι τα περιμένουμε όλα απ’ το κράτος να μας λύσει τα προβλήματά μας, ότι θέλουμε να βάλουμε το κεφάλι μας κάτω από ένα αφεντικό, ή κάποιον να μας ορίζει την τύχη μας για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, κι ας παίρνουμε τρεις κι εξήντα. Θα πρέπει να περάσει μια δημιουργική πνοή στον ελληνισμό, να κινηθούμε, να δημιουργήσουμε κι όχι με άξονα μόνο το τι θα οικονομήσουμε, αλλά αυτό που θα δημιουργήσουμε να είναι με βάση την ηθική, πάνω στους τομείς εκείνους που δημιουργούν καλές συνθήκες αφύπνισης. Να δημιουργήσουμε στην επιστήμη, στην τεχνολογία, στο φάρμακο, στη θεραπευτική, στην παιδεία, στην αυτογνωσία, στην ψυχολογία, υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς, πάνω στους οποίους μπορούμε να βγούμε μπροστά, να λειτουργήσουμε δημιουργικά.

Ο τέταρτος άξονας είναι ο πολιτισμός, τον οποίο έχουμε εγκαταλείψει στην ιδεολογία του σκυλάδικου, δηλαδή είναι καιρός πια να ξεφυτρώσει πάλι ένας Σεφέρης, ένας Ελύτης, ένας Ξαρχάκος, ένας Θεοδωράκης, ένας Χατζηδάκης, σ’ όλους τους τομείς είναι καιρός αυτή η παρακμή, η οποία γνωρίζουμε είναι εισαγόμενη, γιατί πάρα πολύ εύκολα τσίμπησαν κάποιοι εδώ στο να αγωνιστούν γι αυτή την υποβάθμιση του πολιτισμού στην Ελλάδα, είναι καιρός ν’ αναστραφεί αυτό το κλίμα και σύμφωνα με τη νέα ιδεολογία που λέμε της συνειδητότητας και της αλληλεγγύης, να παραχθεί ένας καινούργιος πολιτισμός, καινούργιοι συγγραφείς, καινούργιοι στιχουργοί, καινούργιοι συνθέτες, καινούργιοι θεατρικοί συγγραφείς, είναι καιρός να πάρει μπροστά το πράγμα.

Παλιά δεν υπήρχε Σουηδός που να μην είχε στη δισκοθήκη του Ξαρχάκο, Θεοδωράκη, Χατζηδάκη. Είναι καιρός πλέον τα ιδανικά τα καινούργια, οι νέες αρχές του ελληνισμού να βγούνε μπροστά, να βγούνε στον πολιτισμό . και ο τελευταίος άξονας πνευματικότητα και αυτογνωσία.

Πού ακούστηκε να εισάγουμε μόνο γκουρού στην Ελλάδα και την Κύπρο, να εισάγουμε γκουρού, όταν έχουμε τέτοια παράδοση πίσω μας ελληνική, η οποία μπορεί να κάνει όλο τον κόσμο να παραμιλάει;

Είναι κι αυτό στο πρόγραμμα ότι θα πρέπει μέσα στα επόμενα χρόνια να γίνει εξαγωγή πνευματικότητας, εξαγωγή της ελληνικής παράδοσης, η οποία έχει απαντήσεις και πνευματικές πρακτικές για όλα.

Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν αρκετά συγκεκριμένα τα πράγματα και ξέρουμε προς τα πού να εστιαστούμε κι αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, όταν ξέρεις προς τα πού να πάει το πράγμα και δεν είσαι στην κοσμάρα σου, τη μια μέρα να σκέφτεσαι το ένα πράγμα και την άλλη το άλλο και να παρασύρεσαι και ν’ αλλάζεις γνώμη εκατό φορές.

Όταν ξέρεις που θέλεις να οδηγηθεί η κατάσταση δημιουργείς μια τεράστια σκεπτομορφή. Κι είμαστε πια τόσοι πολλοί στον ελληνισμό, όπου είμαστε πλέον πολωμένοι κάποιες χιλιάδες πνευματικοί άνθρωποι κι αρχίζουμε και ομογενοποιούμαστε σε συγκεκριμένα πράγματα, άσχετα με το τι μπορεί ν’ ασχολείται ο καθένας και τι πρακτικές μπορεί να κάνει, σημασία έχει ότι εκείνο που φαίνεται είναι αυτή η ομοικραδασμικότητα η οποία βγαίνει στην επιφάνεια, είναι προϊόν ιδίως των δυο τελευταίων ετών, από το καλοκαίρι του 2013, που ξεκίνησε αυτή η μεγάλη διάχυση των πνευματικών ενεργειών.

Αυτή η ομοιοκραδασμικότητα που αρχίζει και διαφαίνεται είναι εργαλείο δημιουργίας, δόμησης μιας καινούργια πραγματικότητας. Το βλέπετε όλοι συζητώντας και με οποιοδήποτε  άνθρωπο, έχει αλλάξει η νοοτροπία του κόσμου κι έχουν συνειδητοποιήσει όλοι ότι υπάρχει πλέον κάτι καινούργιο, το οποίο πρέπει να δημιουργηθεί σ’ αυτόν εδώ τον τόπο.

Αυτό λοιπόν θέλουμε δεν θέλουμε θα το δούμε να γίνεται αρκεί να είμαστε καθαρά εστιασμένοι, να μην τσιμπάμε στην αρνητικότητα, να μην καταρρέουμε σαν φοβισμένα κοτόπουλα με το παραμικρό, με το που θα κάνει μια ανακοίνωση ο οποιοσδήποτε, να λέμε απαπα χανόμαστε, γιατί αυτά είναι όλα τα όπλα στα οποία βασίζεται το αντίπαλο δέος, είναι ο φόβος.

Όπως λοιπόν ο φόβος δεν πέρασε και την προεκλογική περίοδο, σας λέω ασχέτως κομμάτων, αλλά ο κόσμος επέλεξε όχι στο φόβο.

Το ίδιο πράγμα θα πρέπει να γίνει και στη συνέχεια, θα πρέπει σταθερά προσηλωμένοι στο φως να αρνηθούμε, να πανικοβληθούμε για οτιδήποτε, να είμαστε σταθερά προσηλωμένοι στη θετική έκβαση, που είναι με ανάπτυξη και δημιουργικότητα και πρωτοβουλία σε τομείς οι οποίοι προσφέρουν στο παγκόσμιο καλό, θετική έκβαση όσος αφορά στη δικαιοσύνη, στην ακεραιότητα και την αξιοκρατία, θετική έκβαση όσον αφορά στην αλληλεγγύη και στην αλληλοϋποστήριξη και την ενότητα, στη γνώση και στον πολιτισμό, στην πνευματική αναγέννηση της Ελλάδας.

Αυτοί είναι οι στόχοι που θα πρέπει να προωθηθούν μέσα στα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε η Ελλάδα να παίξει αυτό το ρόλο του προτύπου προς αντιγραφή, το οποίο θα επηρεάσει στη συνέχεια και θα παρασύρει ολόκληρο το δίκτυο φωτός που υπάρχει σε πλανητικό επίπεδο.

Μύηση στις ενέργειες των Αστέρων του Κρίνου

Μύηση στις ενέργειες των Αστέρων του Κρίνου 900 600 ΠΑΔΙΣΥ

 

Ομιλία του κ. Στάμου Στίνη στον Οραματισμό της 14ης Δεκεμβρίου 2014

 

Ας περάσουμε στο κύριο μέρος τη ομιλίας, να πιάσουμε το νήμα από την αρχή, γιατί, όπως βλέπετε, έχουμε πολύ σημαντικές διεθνείς, αλλά και εσωτερικές εξελίξεις.

Τα λέω επί τροχάδην, για να θυμηθούμε το πώς έχει διαμορφωθεί από πλευράς ενεργειακής παρέμβασης, μέχρι τώρα η πραγματικότητα, ότι ουσιαστικά από τις 12 Μαΐου του 2010 έχουμε μπει σε μια καινούργια περίοδο στην ανθρωπότητα, μέσα απ’ αυτή την πολύ μεγάλη διάχυση πνευματικών ενεργειών που συνέβη, και οι οποίες είχαν ως στόχο το ν’ αφυπνιστεί ένα πολύ μεγάλο μέρος του ανθρώπινου πληθυσμού, αναφορικά με τον τομέα τη υπηρεσίας, δηλαδή, είδαμε ότι από την άνοιξη του 2010, έχει κάποια πολλά εκατομμύρια ανά τον πλανήτη, σας είχα πει συγκεκριμένα νούμερα κι από στατιστικές που είχαν γίνει, μέσω του facebook, μιλάμε για ένα νούμερο των 80.000.000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 70.000.000 στις ΗΠΑ, που υπάρχουν καταγραμμένα στατιστικά, οι οποίοι δηλώνουν πνευματικοί ακτιβιστές. Αυτά τα νούμερα προέκυψαν μετά το 2010, καθώς αυτή η μεγάλη κρούση των πνευματικών ενεργειών ενεργοποίησε πάρα πολλούς ανθρώπους του πνευματικού χώρου με την έννοια ότι, συνειδητοποίησαν ότι δεν αρκεί απλώς το να ακολουθεί κάποιος μια πορεία πνευματικής ανάπτυξης, ως ιδιώτης, ή ως ασκητής, αλλά ότι θα πρέπει να αφιερώσει ενέργεια και χρόνο πρακτικά, μέσα στην κοινωνία, προκειμένου να μπορέσει να διαμορφώσει καλύτερες συνθήκες αφύπνισης για τον εαυτό του, αλλά και όλους τους συνανθρώπους του.

Αυτός ο ορισμός προσδιορίζει και τον όρο του πνευματικού ακτιβιστή, έτσι όπως δηλώνουν αρκετοί συνάνθρωποί μας σ’ όλο τον κόσμο.

Πέρα όμως απ’ αυτό, δηλαδή πέρα από την ανάγκη για εμπλοκή με τα προβλήματα της καθημερινότητας των πνευματικών ανθρώπων, έτσι ώστε να μην αφήνουν τη διοίκηση, την εξουσία στα χέρια ακραιφνών υλιστών, ή εκμεταλλευτών, ή εξουσιαστών, ή ατόμων που συνειδητά ανήκουν στην αρνητική όψη του πνεύματος, πέρα όμως απ’ αυτό, χρειάζεται και μια στρατηγική, διότι ο ακτιβισμός, όπως πολύ καλά ξέρετε, διακρίνεται, από την αγνή μεν πρόθεση να προσφέρουμε, αλλά η ίδια η έννοια του ακτιβισμού σημαίνει ότι προσφέρω και ενεργοποιούμαι , χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρα μια προοπτική, για το πού πρέπει να οδηγήσει αυτή μου η δράση.

Έτσι λοιπόν, πέρα από τον πνευματικό ακτιβισμό, χρειάζεται κι ένα πνευματικό σχέδιο, ένα πλάνο, για το πώς τελικά μπορούσαν να εξελιχθούν τα πράγματα. Και εξαιτίας αυτού ξεκίνησε μια ολόκληρη διαδικασία μετασχηματισμού της ανθρωπότητας, με μια τεράστια διάχυση ενεργειών που σχετίζονται με την “Εγώ Ειμί Παρουσία” που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2013.

Βρισκόμαστε ήδη λοιπόν ενάμισι χρόνο περίπου, μετά από το ξεκίνημα της διάχυσης αυτών των πνευματικών ενεργειών, οι οποίες έχουν ως πλάνο μια συγκροτημένη διαδικασία μετασχηματισμού της ανθρωπότητας, ή διαφορετικά του ανθρώπινου εκπαιδευτηρίου, όπως  λέμε, η οποία θα κρατήσει 4 επταετίες.

Η πρώτη επταετία την οποία διανύουμε τώρα και είναι πάρα πολύ κρίσιμη, ήδη έχουμε διανύσει τον ενάμισι χρόνο, άρα μένουν άλλα πεντέμισι χρόνια μπροστά μας, άρα θα πάμε περίπου μέχρι το 2020.

Η πρώτη λοιπόν κρίσιμη θα είναι αυτή, κατά την οποία θα δημιουργηθούν πλέον συγκροτημένοι πυρήνες, ανά τον κόσμο και διαδικτυωμένοι μεταξύ τους, οι οποίοι θα συγκροτήσουν τη νέα ιδεολογία του φωτός, τη νέα στρατηγική δηλαδή, τη νέα άποψη περί του τι σημαίνει μια κοινωνία, η οποία καθοδηγείται από πνευματικά ιδεώδη, τι σημαίνει στην πράξη.

Αυτό σημαίνει δηλαδή, ότι μέσα σ’ αυτή την επταετία θα παραχθούν οι πρώτοι πυρήνες, οι οποίοι θα εκφέρουν άποψη για το τι σημαίνει πνευματική οικονομία, τι σημαίνει πνευματική ενεργειακή πολιτική, ενέργεια εννοώ, για το τι σημαίνει πνευματικότητα στις ανθρώπινες σχέσεις, για το τι σημαίνει πνευματικότητα στην εκπαίδευση, τι σημαίνει πνευματικότητα στην υγεία κ.ο.κ.

Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στάδιο, διότι διαφορετικά, εάν δεν υπάρχει άποψη, η οποία ν’ αρχίσει να διαδίδεται και να ριζώνει σ’ ένα παγκόσμιο επίπεδο, δεν υπάρχει δηλαδή αποκρυσταλλωμένος στόχος, θα παραμένουμε για πάντα στο στάδιο του ακτιβισμού, ο οποίος έχει μέσα του το τυχοδιωκτικό χαρακτηριστικό, ότι προσπαθώ ν’ αντιμετωπίσω, μόνο ότι μου φέρνει η ζωή μπροστά μου αυτή τη στιγμή, ως άμεση ανάγκη, χωρίς να μπορώ να καταλαβαίνω ποιά είναι η ευρύτερη προοπτική και προ τα πού θα πρέπει να πάει κάθε ενέργεια, θα πρέπει να εντάσσεται συγκροτημένα  σ’ ένα πλάνο.

Αυτή η παραγωγή της νέας ιδεολογίας του Φωτός είναι κάτι πάρα πολύ απαραίτητο, το οποίο σύμφωνα με το σχέδιο θα πρέπει να έχει, αν όχι συγκροτηθεί πλήρως, αλλά να έχει εκφραστεί συγκροτημένα και δικτυωμένα, μέσα από πολλού πυρήνες, ανά την υδρόγειο.

Η επόμενη εφταετία, θα είναι μια εφταετία πολύ μεγάλης σύγκρουσης, όπου πλέον αυτές οι απόψεις, οι οποίες θα έχουν καταγραφεί, ως στρατηγική της ιδεολογίας του Φωτός, θα περάσουν πλέον μέσα στην κοινωνία, μέσα από οργανωμένες δομές λειτουργίας και παρέμβασης και άρα θα αναπτύσσονται ανταγωνιστικά, εις βάρος του παλιού.

Όπως καταλαβαίνετε, όταν αρχίζουν καινούργιες δομές και θεσμοί, μιλάμε για κοινωνικούς θεσμούς, μπορεί να παραχθούν νέου τύπου εκπαιδευτήρια, νέου τύπου οργανώσεις πολιτικής παρέμβασης, νέου τύπου οικονομικές δομές, νέου τύπου επιχειρήσεις, εταιρίες.

Όλα αυτά, όταν θ’ αρχίσουν να αναπτύσσονται εις βάρος των παλαιών δομών, σημαίνει ότι θα περάσουμε σε μια περίοδο πολύ οξείας σύγκρουσης, γι αυτό λέμε ότι το παιχνίδι ουσιαστικά θα κριθεί στο τέλος της επόμενης δεκαπενταετίας, έτσι ώστε η τρίτη επταετία να είναι μια επταετία δημιουργικότητας και χτισίματος της νέας ιδεολογίας και η τέταρτη πλέον να είναι η τελική επταετία καθιέρωσης όπου ο μετασχηματισμός της γης θα έχει απλωθεί πλέον και θα είναι γεγονός κι όλοι θ’ απολαύσουν τους καρπούς.

Τώρα, ασφαλώς θ’ αναρωτηθεί κάποιος και θα πει, ότι πού το ξέρουμε ότι θα γίνουν έτσι τα πράγματα κι ασφαλώς η απάντηση είναι ότι, σαφέστατα δεν το ξέρουμε, ότι θα γίνουν έτσι, κι αυτό που συζητάμε τώρα είναι, οι πληροφορίες που έχουμε για το ποιό είναι το σχέδιο εκείνων των δυνάμεων του Φωτός, εκείνων των όντων, τα οποία ευθύνονται καρμικά για την εξέλιξη της ανθρωπότητας και συν-διαχειρίζονται και συνδιαμορφώνουν το Θείο Σχέδιο, όσον αφορά στο κομμάτι του, το μέρος του, που αφορά στην εξέλιξη της ανθρωπότητας και της μικρής μας γης, του δικού μας γήινου σχολείου.

Άλλο λοιπόν το σχέδιο το οποίο πέφτει – να το πω έτσι υπό μορφήν διάχυσης πνευματικών ενεργειών, αναζητώντας του κατάλληλους υποδοχείς, δηλαδή εμάς, και το σχέδιο το οποίο καλούνται να εφαρμόσουν οι ανά τον κόσμο συνειδητοί άνθρωποι, και άλλο οι αντιδράσεις τι οποίες θα δεχτούν, η στρατηγική που θα εφαρμόσει το αντίπαλο στρατόπεδο και ποιά θα είναι η τελική εξέλιξη και κατάληξη.

Γι αυτό ακριβώς βλέπουμε, γιατί καλό θα είναι να προσπαθήσουμε να τα συνδυάσουμε αυτά στο μυαλό μας, αυτός είναι κι ο λόγος, που γίνονται αυτές οι εισηγητικές ομιλίες πριν από τον οραματισμό για τον ελληνισμό, διότι βλέπετε ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο, ότι αυτόν τον ενάμισι χρόνο τον τελευταίο, από το καλοκαίρι του 2013, είναι αναρτημένες αυτές οι ομιλίες, βλέπουμε ότι μέσα σ’ αυτόν τον ενάμισι χρόνο το αντίπαλο δέος ακολουθεί μια πολιτική ακραίας πόλωσης σ’ ολόκληρη την υφήλιο.

Βρισκόμαστε δηλαδή, μέσα από μια σειρά καλλιεργούμενων εντάσεων, βλέπετε τι γίνεται στη μέση Ανατολή, με τον ICIS και τον τζιχαντισμό, βλέπετε τι γίνεται στην Ουκρανία, βλέπετε τι γίνεται με το ενεργειακό παιχνίδι, βλέπετε τι γίνεται στο οικονομικό επίπεδο, που σιγά-σιγά τα πράγματα εντείνονται και οδηγούνται σε μια ακραία σύγκρουση.

Τι εξυπηρετεί μια τέτοια ώθηση προς σύγκρουση κι αναταραχή στην καλλιέργεια μιας τεράστιας σκεπτομορφής φόβου και ανασφάλειας, η οποία, όπως έχουμε πει επανειλημμένα αποτελεί τη χειρότερη συνθήκη πνευματικής αφύπνισης, γιατί όλα τα όντα, όταν βρίσκονται κάτω από το καθεστώς αβεβαιότητας και διαρκούς φόβου, η συνείδησή τους συσκοτίζεται και δεν μπορούν να προσανατολιστούν στην πνευματική τους πρόοδο;

Το γεγονός λοιπόν, ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος είναι υπό σύγκρουση και βρισκόμαστε υπό ένα διαρκή κίνδυνο γενικής ανάφλεξης, το γεγονός ότι περνάμε μια πολύ μεγάλη καθοδηγούμενη και διαρκή οικονομική κρίση, και το γεγονός ότι βρισκόμαστε υπό απειλή ανά την υφήλιο πολεμικής αναμέτρησης, το γεγονός ότι ακόμα και στην Αρκτική, με βάση το λιώσιμο των πάγων και τα πετρέλαια τα τεράστια κοιτάσματα που ανακαλύπτονται εκεί, δημιουργούν περαιτέρω τριβές γι αυτή την πλανητική σύγκρουση την οποία οδηγούν τα πράγματα, σημαίνει ότι μέσα στα επόμενα πεντέμισι χρόνια πρόκειται να δούμε συνθήκες ακραίες, οι οποίες στόχο θα έχουνε την καθήλωση των συνειδητών ανθρώπων μέσα από μια επίθεση φόβου. Αυτό πρέπει να το έχουμε όλοι υπόψη μας και να προσπαθήσουμε να μείνουμε σταθεροί κι αταλάντευτοι κι ανεπηρέαστοι στην καλλιέργεια μιας φωτεινής σκεπτομορφής.

Βλέπουμε επίσης ότι, μέσα σ’ αυτό το διάστημα κυρίως τώρα, ότι η Ελλάδα κι ο ελληνισμός, γιατί βλέπουμε τι γίνεται και στην Κύπρο, ότι βρίσκονται στο στόχαστρο, τον τελευταίο ενάμισι χρόνο είδαμε τα γεγονότα που συνέβησαν εκεί και βλέπουμε ότι, τα παγκόσμια κέντρα εξουσίας έχουν εξαπολύσει μια ολόκληρη εκστρατεία τρομοκρατίας κι αποσταθεροποίησης. Ιδίως στις μέρες μας βλέπουμε όλοι, τι γίνεται αυτές τις μέρες και τι πιέσεις δέχεται η Ελλάδα απ’ όλα τα διεθνή κέντρα εξουσίας και με τι τρόπο.

Ο αληθινός λόγος, και νομίζω ότι πρέπει να τολμήσουμε να το πούμε αυτό, δεν είναι ότι φοβούνται τώρα μην τυχόν, αν γίνει μια ανατροπή στην Ελλάδα, ότι θα χάσουν κάποια χρήματα οι δανειστές, διότι έχουν τόσα πολλά, που αυτά που θα χάσουν αν γίνει κάτι με την Ελλάδα, είναι γι αυτούς πενταροδεκάρες.

Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι, φοβούνται μήπως με εφαλτήριο τον ελληνισμό ξεκινήσει μια παγκόσμια αντίδραση απέναντι σ’ αυτό, που έχουμε συνηθίσει σαν όρο ν’ αποκαλούμε παγκόσμια τάξη.

Έχουμε μιλήσει κι άλλες φορές για τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, που απαιτεί απ’ το ανθρώπινο είδος η νέα τάξη, αυτή την ισοπέδωση αξιών, την ισοπέδωση της προσωπικότητας, τη στέρηση της ελευθερίας, κοινώς τη μετατροπή σε φυτά, σε άφυλα φυτά, γιατί τώρα τελευταία προωθείται και μια μόδα σε παγκόσμιο επίπεδο υπέρ της κατάργησης του διαχωρισμού των δυο φύλων, δηλαδή βλέπουμε ότι, σε πολλές χώρες υποχρεωτικά βάζουν τους γονείς να συμπληρώνουν στα έντυπα γονέας α’, γονέας β’ κι όχι πατέρας και μητέρα.

Βλέπουμε λοιπόν ότι, απέναντι σ’ αυτήν την τάση να δημιουργηθεί μια σούπα από καταναλωτές, οι οποίοι κατά τα άλλα δεν είναι άντρες, δεν είναι γυναίκες, δεν είναι καν πολίτες, δεν είναι καν εργαζόμενοι, είναι απλώς καταναλωτές – φυτά, διαβλέπουν έναν κίνδυνο στον ελληνισμό, ότι μπορεί να αποτελέσει τη σπίθα, από την οποία μπορεί να ξεπηδήσει ένα κύμα επίδρασης, ανά την υφήλιο. Έναν ελληνισμό που, παρότι που καλώς ή κακώς άλλοι συμφωνούν, άλλοι μπορεί να διαφωνούν, αλλά στο ΠΑΔΙΣΥ δεν είχαμε ποτέ καμία τάση εθνικισμού, είχαμε απλώς τάση προβληματισμού, που πιστεύω ότι είναι μια υγιής εκδοχή των πραγμάτων, ποτέ δεν θεωρήσαμε ότι ο Έλληνας είναι η ικανότερη ράτσα όλων των άλλων και ότι είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού.

Ωστόσο, απέναντι σ’ αυτές τις προσπάθειες, που έχουν γίνει και που γίνονται, να υποβαθμιστεί, να καταργηθεί ως αξία ο πολιτισμός, που παρήγαγε η Ελλάδα και οι έννοιες του μέτρου και της ελευθερίας και της λογικής, της γνώσης, της αρμονίας κι όλα αυτά πάνω στα οποία βασίστηκε μέχρι τώρα ο ελεύθερος παγκόσμιος πολιτισμός, μαζί μ’ όλα αυτά είδαμε ότι, κυκλοφόρησαν και διάφορες θεωρίες περί του ότι, ο σημερινός Έλληνας δεν έχει καμία σχέση με τον αρχαίο Έλληνα.

Αυτό είναι μια τεράστια πλάνη, και δεν είναι καθόλου θέμα εθνικισμού το να υποστηρίζεις την αλήθεια, διότι πλέον υπάρχουν τεκμηριωμένες έρευνες, που έχουν γίνει και από αμερικάνικα πανεπιστήμια, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο της Θεσσαλονίκης και με ιταλικά πανεπιστήμια απ’ τα οποία έχει αποδειχθεί υπεράνω πάσης αμφιβολίας ότι ο σημερινός Έλληνας διατηρεί ακέραια την γονιδιακή αλληλουχία, από την νεολιθική εποχή, θα υπάρχει και άρθρο στο επόμενο Nexus που θα κυκλοφορήσει.

Αυτό δεν το αρνείται πλέον κανένας σοβαρός επιστήμονας σ’ όλο τον κόσμο.

Κάτι λοιπόν βλέπουμε και ο λόγος για τον οποίο αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται στο στόχαστρο, δεν είναι οικονομικός, σ’ αυτό να είμαστε σαφείς.

Είμαστε λοιπόν σε μια φάση, όπου οι άνθρωποι ανά τον κόσμο διαλέγουν στρατόπεδα. Γιατί γνωρίζουνε ενστικτωδώς τι πρόκειται ν’ ακολουθήσει, και εδώ ακριβώς ερχόμαστε και στο συγκεκριμένο θέμα που φάνηκε λίγο παράξενο, δηλαδή στον τίτλο της ομιλία μας, που έχουμε πει, ότι το 2015 ξεκινάει μια μύηση στις ενέργειες των Aστέρων του Kρίνου, είναι κάτι περίεργο διότι ο συγκεκριμένος όρος δεν προέρχεται από την αστρονομία, καθότι δεν υπάρχει κάποιος αστερισμός, απ’ όσα εγώ γνωρίζω, που να ονομάζεται Αστερισμός του Κρίνου, αν και το είχα ψάξει, αυτό συμβαίνει γιατί, όταν μιλάμε για Αστερισμός του Κρίνου αναφερόμαστε σε εννέα αστρικούς ήλιους, σε εννέα δηλαδή αστρικές δομές, οι οποίες δεν βρίσκονται στο δικό μας υλικό σύμπαν, αλλά βρίσκονται στο αιθερικό σύμπαν, που είναι εκείνο το οποίο εξελίσσει και προκαλεί γεγονότα στο δικό μας υλικό σύμπαν.

Πάνω από το δικό μας φυσικό σύμπαν, όπως οι περισσότεροι ξέρετε, υπάρχουν κάποια άλλα αόρατα πεδία, στα οποία βρίσκονται όλες οι αιτιότητες, μέσω των οποίων προκαλούνται τα διάφορα γεγονότα στο δικό μας σύμπαν, και βάσει των οποίων υλοποιείται και χτίζεται το δικό μας σύμπαν, άλλοι το αποκαλούν, όπως ο Σελντρέικ μορφογεννητικά πεδία.

Οι αρχαίοι, ας πούμε αυτό το ανώτερο πεδίο το αποκαλούσαν αιθέρα, οι νεότεροι αποκρυφιστές του μεσαίωνα και οι θεόσοφοι το αποκαλούσαν αστρονοητικό πεδίο. Η ουσία είναι, ότι είναι ένας χώρος στον οποίο κυκλοφορούν οι λεγόμενες σκεπτομορφές, δηλαδή είναι ένας χώρος στον οποίο καλλιεργούν σκέψεις και αισθήματα και ζωτική ενέργεια, αυτό που οι ανατολικές παραδόσεις αποκαλούν πράνα, τσι, ή αντίστοιχους όρους.

Σ’ αυτό το πεδίο λοιπόν, όπως και, για να γίνω πιο σαφής, πέρα από το δικό μας υλικό σύμπαν υπάρχουν καταρχήν και άλλα υλικά σύμπαντα, τα οποία αποτελούνται από άλλου είδους ύλη, από άλλα υλικά στοιχεία, όχι απ’ αυτά που συγκροτούν το δικό μας σύμπαν.

Πέρα όμως από τα υλικά σύμπαντα, υπάρχουν ολόκληρα σύμπαντα στο πεδίο αυτό που υπέρκειται, αυτό που λέγαμε το μορφογεννητικό, το αιθερικό, το αστρικό, πείτε όπως θέλετε.

Σ’ αυτό λοιπόν το σύμπαν υπάρχουν ολόκληροι κόσμοι, υπάρχουν πλανητικά, ή αστρικά συγκροτήματα, υπάρχουν και όντα, άσαρκα, αόρατα όντα.

Οι Αστέρες λοιπόν του Κρίνου, είναι ουσιαστικά εννέα στον αριθμό αστρικοί ήλιοι, οι οποίοι στο δικό μας υλικό σύμπαν επηρεάζουν μόνο τρεις υπαρκτούς ήλιους, εννοώ υλικούς ήλιους, οι δυο δεν μας έχουν γίνει γνωστοί, ο ένας και προεξάρχων είναι ο Σείριος.

Ο Σείριος είναι η εξωτερική εκδήλωση- προέκταση ενός από τους εννιά Αστέρες του Κρίνου. Ονομάζοντας Αστέρες του Κρίνου από κείνα τα ανώτερα πνευματικά όντα, που όπως σας είπα, διαμορφώνουν το σχέδιο για την ανθρωπότητα, επειδή ο κρίνος είναι σύμβολο της γονιμότητας, μην ξεχνάτε ότι στη χριστιανική παράδοση ο αρχάγγελος Γαβριήλ ήταν αυτός που έδωσε τον κρίνο στην Θεοτόκο, συμβολίζοντας τη γονιμοποίησή της από τον Υιό του Θεού.

Ονομάζονται λοιπόν Αστέρες του Κρίνου, διότι οι ιδιότητές τους έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Για καρμικούς λόγους επηρεάζουν το διανοιακό, το θυμικό και το ζωτικό της ανθρωπότητας, ενσταλάζοντας και γονιμοποιώντας μέσα της τη νέα ιδεολογία, σύμφωνα με το Θείο Σχέδιο.

Πρόκειται λοιπόν για γονιμοποιές ενέργειες, οι οποίες εκπορεύονται από εννέα αόρατες, αστρικές δομές και μην μπερδεύουμε, το Σείριο τον ανέφερα ως εξωτερική έκφραση της μιας από αυτές τις εννέα -έτσι όπως μας έχει ειπωθεί- αστρικές δομές. Δεν είναι ότι από το Σείριο εκπέμπονται κάποιες φυσικές ενέργειες, ότι έλκονται κάποια ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή ακτινοβολία, δεν έχει καμία σχέση, απλώς ο Σείριος ως αστέρι, αποτελεί εξωτερική εκδήλωση μιας –αυτό δεν έχει καμία σχέση μ’ αυτά που λέγονται ότι θα έρθουν απ’ το Σείριο να μας σώσουν- μιλάμε για καθαρά πνευματικές ενέργειες οι οποίες απλώς, ως εξωτερίκευση η μια απ’ αυτές τις εννιά δομές έχουν τον υλικό αστέρα το Σείριο.

Η ουσία είναι ότι, από τα εσωτερικά πεδία εννέα τέτοιες αστρικές δομές ξεκινάνε από το 2015 να εκπορεύουν νέα ιδεολογία και να την εμφυτεύουν  σπερματικά μέσα στους καλής θέλησης πνευματικούς ανθρώπους. Δηλαδή εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι – αυτά τα πράγματα έχουν μια αλληλουχία- οι οποίοι υπήρξαν ανοιχτοί κατά τη διάρκεια της έκλυσης των ενεργειών του 2010 και του 2013 κι έτσι αυτή τη στιγμή έχουν κάνει μια στοιχειώδη προεργασία, για να μπορούν να δεχτούν τον κρίνο, να μπορούν να δεχτούν δηλαδή το σπέρμα αυτής της νέας ιδεολογίας και να μπορέσουν να την εκφράσουν. Από την αφηρημένη μορφή, έτσι όπως αυτή εκπορεύεται από τα ανώτερα πεδία, σε συγκεκριμένη σκέψη, τακτική και στρατηγική.

Αυτό είναι το πολύ σημαντικό.

Έτσι καλούμαστε να αποτελέσουμε αντιπροσώπους, γήινους αντιπροσώπους, αυτών των υπερεξελιγμένων οντοτήτων, που εργάζονται από τα ανώτερα εσωτερικά πεδία και έχουν εκπορεύσει τη συγκεκριμένη στρατηγική για το μετασχηματισμό της γης. Θα ολοκληρώσω αναφέροντας, έτσι όπως μας έχουν μεταφερθεί, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της μύησης των Αστέρων του Κρίνου.

Είναι κάμποσα, θα προσπαθήσω να τα πω, εν συντομία, γιατί μας αφορούν όλους.

Το πρώτο είναι, ότι θα εμφανιστούν και έχουν αρχίσει ήδη δειλά-δειλά να εμφανίζονται διάφορες ασθένειες με σκοπό την κάθαρση δηλαδή, στο χώρο των μυημένων συνειδητών ανθρώπων, αυτό σημαίνει ότι κάπου πολλοί από μας θα ψιλοϋποφέρουν, να το πω πολύ απλά, μπορεί να βγάλουμε αυτή την περίοδο διάφορα αυτοάνοσα, μπορεί να βγάλουμε διάφορα τα οποία θα μοιάζουν με απόρροια άγχους, ή εν πάση περιπτώσει ενεργειακών επιθέσεων, οτιδήποτε, δεν είναι τίποτε απ’ όλα αυτά είναι καρμικά ξεκαθαρίσματα, που θα φέρει αυτή η κρούση των ενεργειών από τους Αστέρες του Κρίνου, προκειμένου, μέσα από τον πόνο αυτής της κάθαρσης να μπορέσουμε να γονιμοποιήσουμε μέσα μας και να εκφράσουμε αυτές τις καινούργιες ενέργειες με συγκεκριμένες σκέψεις, απόψεις κλπ.

Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι, πολλοί από μας θα παρουσιάσουμε αυξημένη ενεργειακή υπερευαισθησία, δηλαδή μπορεί να κάθεται ο άλλος δίπλα μας, που να έχει ένα πρόβλημα και εμείς να το εισπράττουμε και να γινόμαστε χάλια για κάποιο διάστημα, μπορεί ν’ αρχίσουμε να παρουσιάσουμε ευαισθησία γενικά στις ενέργειες, μυρωδιές, στους θορύβους, στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κι οτιδήποτε.

Ένα τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι μέσα απ’ αυτή την ευαισθησία ασφαλώς θ’ αρχίσει ν’ αναπτύσσεται η ενόραση.

Ένα τέταρτο χαρακτηριστικό, γι αυτό πρέπει όλοι να προσέχουμε, είναι ότι θα έρθουμε ενάντια σ’ επιρροές, κι ότι αυτή τη διάχυση των ενεργειών την αντιλαμβάνεται ασφαλώς και το αρνητικό στρατόπεδο και εκ των πραγμάτων έρχεσαι σ’ επαφή με αρνητικές ενέργειες.

Ένα πέμπτο χαρακτηριστικό είναι ότι, θα ενταθεί η κοινωνική μας ενεργοποίηση, η εμπλοκή μας δηλαδή με τα διάφορα κοινωνικά προβλήματα, προκειμένου να επιτελέσουμε έργο προσφοράς πάνω στο κομμάτι που αναφέρθηκα της δημιουργίας δηλαδή καλύτερων συνθηκών αφύπνισης για όλους.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό είναι ότι θα περάσουμε σε στάδιο περαιτέρω δημιουργικής στράτευσης και δικτυακής οργάνωσης μεταξύ μας.

Άρα, ο καθένας αυτές τις ιδέες, που αρχίζει και γονιμοποιεί και τις εκφράζει μέσα στα επόμενα πεντέμισι χρόνια, που λέγαμε, θ’ αρχίσει να τις κοινοποιεί, να τις βάζει σ’ εφαρμογή δειλά-δειλά προσπαθώντας να τις μπολιάσει στη δουλειά του, στον τρόπο που σχετίζεται με τους άλλους ανθρώπους κι έτσι αρχίζουν σιγά-σιγά να προκύπτουν εναλλακτικές, μην πούμε δομές, γιατί είναι υπερβολικό, λίγο υπερφίαλο, αλλά εναλλακτικές δράσεις, οι οποίες δεν θα γίνονται με τον καθένα μόνο του, αλλά μέσα απ’ αυτή την ανταλλαγή θα γίνονται δικτυωμένα κι έτσι θα διαδίδονται, θα δοκιμάζονται στην πράξη και θα βελτιώνονται πολύ πιο γρήγορα στην εφαρμογή τους απ’ ότι γινόταν πιο παλιά.

Προτελευταίο θα δούμε μια ευρύτερη διάδοση της πνευματικότητας, κυρίως έτσι όπως θα περνάει μέσα απ’ τον ολιστικό τρόπο ζωής, δηλαδή ολιστικές θεραπείες, ολιστική διατροφή, ολιστική αντιμετώπιση των ανθρώπινων σχέσεων, ολιστική ψυχολογία, στον τρόπο που θα εφαρμόζεται η αυτογνωσία θα δούμε ένα μπουμ εκεί το οποίο θα γίνει απ’ όλους αυτούς τους ανθρώπους που θ’ αρχίσουν να δέχονται τώρα απ’ το 2015 τις εκπομπές, τις εκπορεύσεις απ’ τους Αστέρες του Κρίνου.

Και τέλος, θα έχουμε στον αντίποδα αυτής της έντασης για σύγκρουση που καλλιεργείται σε πλανητικό επίπεδο, θα έχουμε μια ευρύτατη έξαρση και διάδοση ανθρωπιστικών αξιών με αιχμή την ειρήνη, τη δικαιοσύνη, την ελευθερία, την υγεία και σωστές ανθρώπινες σχέσεις.

Αυτά είναι τα μελλούμενα που πρόκειται να επηρεάσουν, να προκαλέσουν οι εκπορεύσεις αυτές από τους εννέα Αστέρες του Κρίνου και ερχόμαστε τώρα να δούμε μέσα σ’ αυτή τη δίνη τι θα μπορέσει να κάνει η Ελλάδα.

Εμείς θα προσπαθήσουμε, γι αυτό θα ήθελα να κλείσω μ’ αυτό τον τρόπο αυτή την ομιλία, θα προσπαθήσουμε όσο περνάει από το χέρι μας να σας παροτρύνουμε και να προσπαθήσουμε κι οι ίδιοι να κρατηθούμε σταθερά σ’ αυτή τη σκεπτομορφή, που χτίζουμε και μέσα απ’ τον οραματισμό για την Ελλάδα, προκειμένου να είμαστε προσανατολισμένοι, πολωμένοι στο θετικό, και να μην παρασυρόμαστε από την τρομολαγνεία, κι απ’ τις σκεπτομορφές του φόβου.

Η αίσθησή μας είναι ότι αν κατορθώσουμε να παραμείνουμε, χωρίς να φοβηθούμε, και να παραμείνουμε αταλάντευτοι στο θετικό, ότι η όλη κρίση θα περάσει αναίμακτα και μάλιστα θέτοντας την Ελλάδα στη θέση να κάνει και μια εξαγωγή των ελληνιστικών αξιών σε πλανητική κλίμακα.

Προκειμένου να παρακολουθήσουμε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά τις εξελίξεις, ας είμαστε όλοι σε εγρήγορση γιατί μέσα στους επόμενους μήνες, αυτά που θα γίνουν μπορεί να χρειαστούν, μπορεί να απαιτήσουν να κάνουμε και κάποιους έκτακτους οραματισμούς με συγκεκριμένο περιεχόμενο, οπότε γι αυτό θα ειδοποιηθείτε.

Μέχρι τότε όμως, θα σας παρακαλούσα να πάρετε σοβαρά υπόψη σας αυτά που είπαμε, έτσι ώστε να είστε ανοιχτοί και προετοιμασμένοι γι αυτή τη διάχυση ενεργειών και να μην αφήσετε τη συνείδησή σας να μπουκώσει από το κύμα τρόμου, το οποίο εξαπολύεται σε παγκόσμιο, αλλά και σε τοπικό επίπεδο, γιατί όταν είσαι  μπουκωμένος από το φόβο και την ανασφάλεια, είναι σαν να κρατάς ομπρέλα όταν ο Θεός βρέχει, δηλαδή, όταν θα έχουμε τώρα αυτή την εκπόρευση των ενεργειών του Κρίνου, να μην είμαστε μπουκωμένοι στη συνείδησή μας απ’ το φόβο και δεν μπορούμε να γίνουμε καλοί δέκτες.

Αυτό έτσι πολύ απλά και όποια γεγονότα και αν επακολουθήσουν, αν παραμείνουμε αταλάντευτοι στο φως, στο θετικό, πιστεύω ότι θα τ’ αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Σημαντικό μήνυμα του Στάμου Στίνη, επικεφαλής του ΠΑ.ΔΙ.ΣΥ, για την εξελισσόμενη Διαπραγμάτευση

Σημαντικό μήνυμα του Στάμου Στίνη, επικεφαλής του ΠΑ.ΔΙ.ΣΥ, για την εξελισσόμενη Διαπραγμάτευση 900 600 ΠΑΔΙΣΥ
 — με την παρότρυνση να προωθηθεί με κάθε δυνατό μέσο —
Σάββατο 6 Ιουνίου 2015

Η αποδεδειγμένα αξιόπιστη καθοδήγηση του ΠΑ.ΔΙ.ΣΥ (Πανελλήνιο Δίκτυο Συνειδητότητας) από τα ανώτερα πνευματικά πεδία, μας είχε αποκαλύψει ήδη από το 2009 ότι θα ερχόταν σύντομα μία μεγάλη δοκιμασία για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό γενικότερα. Μια δοκιμασία – κάθαρση η οποία τελικά θα οδηγούσε στην απαρχή μίας πορείας αναγέννησης και αναβάπτισης, καθότι ο Ελληνισμός προορίζεται να εξελιχθεί μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες στην βασική κινητήρια δύναμη για τον πνευματικό μετασχηματισμό της ανθρωπότητας συνολικά!

Το γιατί έχει επιλεγεί άνωθεν ο Ελληνισμός ως παράδοση, φιλοσοφία και «όχημα» ανώτερων πνευματικών δυνάμεων, μέσω του οποίου θα προωθηθούν οι μεγάλες αλλαγές σε πλανητικό επίπεδο, έχει αναλυθεί διεξοδικά στις ομιλίες μου που προηγούνται πάντα του Ομαδικού Οραματισμού για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό.
Σημασία, τώρα, έχει το γεγονός ότι όλες οι άνωθεν υπαγορεύσεις που μας έχουν δοθεί μέχρι σήμερα έχουν επαληθευτεί στο ακέραιο: Το πρώτο σκέλος των υπαγορεύσεων, ότι δηλαδή ο Ελληνισμός θα δοκιμαστεί σκληρά, είναι πλέον γεγονός για την Ελλάδα και την Κύπρο. Μάλιστα, πιο συγκεκριμένα, οι υπαγορεύσεις μας έκαναν λόγο για μία δραματική τελευταία περίοδο έντασης που θα κρατήσει περίπου μέχρι τον ερχόμενο Νοέμβριο, για να αρχίσει μετά, επιτέλους, η πορεία προς τη νέα χρυσή εποχή του Ελληνισμού. Όλα αυτά έχουν επίσης ανακοινωθεί από το ΠΑ.ΔΙ.ΣΥ ενάμισυ χρόνο πριν, και σήμερα τα ζούμε σε όλη τους την ένταση.
Απομένει, λοιπόν, ένα κρίσιμο διάστημα πέντε περίπου μηνών, μέχρι η κατάσταση να εξομαλυνθεί και να ξεκινήσει μια νέα πορεία για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό, μια πορεία προς την μεγάλη αναγέννηση – κοινωνική, οικονομική, πνευματική, πολιτισμική.
Το πώς ακριβώς θα συμβεί αυτή η αναμενόμενη θετική στροφή από το Νοέμβριο και μετά, είναι κάτι που δεν έχει διευκρινιστεί – τουλάχιστον προς το παρόν. Ωστόσο, η λύση μπορεί να δοθεί με τρόπους και γεγονότα που η κοινή «γραμμική» σκέψη δεν μπορεί ποτέ να συλλάβει ή να προβλέψει.
Πράγματι, η Θεία Βούληση και το Θείο Σχέδιο συχνά επενεργούν με απρόβλεπτους και ασύμμετρους τρόπους.
Ωστόσο, το σίγουρο είναι ότι κάθε άνωθεν Σχέδιο, για να εφαρμοστεί και να υλοποιηθεί, χρειάζεται πάντα την ανθρώπινη συναίνεση και συνειδητή ενεργειακή υποστήριξη.
Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι εμείς, ως Έλληνες και ως πνευματικοί άνθρωποι θετικής ενέργειας, οφείλουμε να παραμείνουμε αυτούς τους επόμενους πέντε μήνες σταθεροί και αταλάντευτοι, προσηλωμένοι στη θετική εξέλιξη των πραγμάτων. με την ακλόνητη πίστη στην αίσια έκβαση της όλης περιπέτειας του Ελληνισμού.
Παράλληλα, οφείλουμε να αποκλείσουμε και να αποστρέψουμε τη συνείδησή μας από κάθε καλλιεργούμενο φόβο, κάθε απαισιοδοξία και κάθε αρνητική επίδραση, αδιαφορώντας στις σειρήνες των κατευθυνόμενων ΜΜΕ.
Εμείς ας οραματιζόμαστε με ένταση και χαρά την επερχόμενη αναγέννηση, και ας διαδίδουμε αυτό το όραμα προς κάθε κατεύθυνση στην καθημερινή μας ζωή
Επιπλέον, χρειάζεται ενεργειακά να «δούμε» τις εξελίξεις πέρα από τα συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην διαπραγμάτευση (Έλληνες και ξένους, «καλούς» και «κακούς»), κατανοώντας και θεωρώντας ότι όλοι τους είναι τα πιόνια ενός ευρύτερου σχεδίου και πως, χωρίς να το αντιλαμβάνονται, όλοι τους εργάζονται τελικά για το ανώτερο καλό μας!
Σας καλώ λοιπόν όλους, να συμβάλλετε με τη θετική στάση σας στην υλοποίηση του Σχεδίου, διαδίδοντας το Φως και την αισιοδοξία, προβάλλοντας με πίστη και συνειδητή βούληση το όραμα για την αίσια έκβαση της υπόθεσης του Ελληνισμού, θεωρώντας πως κάθε τι που συμβαίνει, και κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο, οδηγεί τελικά στο ανώτερο καλό μας.
Σας προσκαλώ, επίσης, να συμμετάσχετε δυναμικά στον επόμενο Ομαδικό Οραματισμό για τον Ελληνισμό που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Ιουνίου, προκειμένου να δώσουμε μία αποφασιστική ώθηση στο Σχέδιο Αναγέννησης του Ελληνισμού.
Ας μείνουμε λοιπόν σταθεροί στο Φως
και το Φως θα επικρατήσει
Και ούτω γένοιτο
Mε εκτίμηση και αγάπη,
Στάμος Στίνης

Σημαντική Σημείωση: Η γενικότερη ενασχόληση με τον τομέα της πνευματικότητας, καθώς και η συμμετοχή στις διαφόρων ειδών λεγόμενες «διαλογιστικές» ή «ενεργειακές» ασκήσεις, ενίοτε είναι καλύτερα να αποφεύγονται από άτομα που πάσχουν από σοβαρές ψυχικές και νευρολογικές νόσους, σοβαρές παθήσεις του κυκλοφορικού, των ενδοκρινών αδένων κ.ά.
Ως εκ τούτου, πληροφορίες, γνώσεις και ασκήσεις που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας σε οποιαδήποτε μορφή (κείμενο, εικόνα, βίντεο κ.λπ.) αποτελούν μέρος ενημερωτικού υλικού μέσω αρθρογραφίας, εργαστηρίων, εκδηλώσεων ή οποιαδήποτε άλλης δραστηριότητας του ΠΑ.ΔΙ.ΣΥ και πρέπει να θεωρούνται καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα. Οπότε εναπόκειται στην κρίση και την προσωπική ευθύνη του καθενός η απόφαση για συμμετοχή ή εφαρμογή, η οποία πάντως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι προήλθε από προτροπή ή ενθάρρυνσή μας.
Επιπλέον, τυχόν πρακτικές ασκήσεις ή οδηγίες θεραπευτικής υποστήριξης που αναφέρονται μέσω της ιστοσελίδας μας σε οποιαδήποτε μορφή, των εκδηλώσεων και κάθε άλλου τύπου δραστηριοτήτων μας, ρητά συμπεριλαμβανομένων των εργαστηρίων και κάθε τύπου εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποκαθιστούν την πρέπουσα ιατρική αγωγή, για την οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο ανάλογης ειδικότητας ιατρός.

Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία πλοήγησης στην ιστοσελίδα μας.