ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Δεκέμβριος
Δεκέμβριος
Δεκέμβριος
Δεκέμβριος
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
Αυτή είναι η μόνη πειθαρχία που διδάσκω:
Η πειθαρχία να ρωτάς «Ποιός Είμαι;» χωρίς
να βιάζεσαι να πάρεις απάντηση!
Από το βιβλίο
«Πεπρωμένο, Ελευθερία και Ψυχή»
Osho, εκδ. Ιβίσκος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ